E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

---

Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

OLEME AVATUD: E-R 10-20 , L 12-19
Juulis ja augustis E-R 12-18
Raamatuid saab tagastada Endla tn 3 E-P 7-22

Uued Eesti Raamatud

Võrguväljaanne "Uued Eesti Raamatud" on elektrooniliselt kättesaadav alates 1999. aastast. Nimestik ilmub iga kuu alguses võttes kokku eelneva kuu jooksul Rahvusraamatukokku saabunud raamatud.
Väljaanne sisaldab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, elektroonilisi väljaandeid ja mittemuusikalisi auviseid. Kirjete lõppu lisatud UDK liikide numbreid ja nimetusi vt. UDK liigitustabelist.

ISSN 1406-1449

Täiendav informatsioon:
Piret Räpp
RR kogude arenduse osakond 
tel. 6307 445 
faks: 6311 200
E-post: Piret dot Rapp at nlib dot ee 


Uued numbrid


ARHIIV:

2011 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2010 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2009 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2008 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2007 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2006 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2005 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2004 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2003 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2002 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2001 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01
2000 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01
1999 : 12, 11, 10, 09, 07-08, 06, 05, 04, 03, 02, 01