Tagasi
esilehele
Hävingult tagasi
võidetud kaardid
Eksponaatide
nimekiri
Kaartide kahjustused ja
konserveerimisprobleemid
Eesti Rahvusraamatukogu
kaardikogust

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU KAARDIKOGUST

Eesti Rahvusraamatukogu kaardikogu on Eesti kaardikollektsioonidest noorim, komplekteerimist alustati 1953. a. Meie kogu on suhteliselt väike (16 000 kaardi ümber) ja haruldustevaene, sest kõik meie kaardid on ka mõnes teises Eesti kogus mõne eksemplariga esindatud. Rahvusteavikuid, s.o. Eesti territooriumi kujutavaid kaarte ja plaane on Eesti Rahvusraamatukogu kaardikogus ligi 6000 eksemplari, neist üksikeksemplare 450. Vanim kaart kogus pärineb 1540. ning vanim Eesti linnaplaan 1840. aastast.

Meie kogu suurim väärtus on Liivimaa kaartide kollektsioon - vaata "Vanad maakaardid RRi kartograafiakogust", millele annab põhiväärtuse mitte kaartide ainueksemplaarsus (need kaardid on samuti teistes kogudes esindatud), vaid kompaktsus: nimetatud kogu sisaldab suuremat osa oma ajastu tähtsamaid selle piirkonna kaarte. Erinevalt teistest Eesti kaardikollektsioonidest on Eesti Rahvusraamatukogu kaardikogu korralikult kirjeldatud ning seetõttu kergesti kättesaadav kasutajale ja uurijale.

1991. aastal loodi Eesti Rahvusraamatukogus kartograafia sektsioon. Selle üksuse ülesandeks oli algselt kaartide, arvelevõtmine, kataloogimine, säilitamine ning kaarte kasutavate lugejate nõustamine. 1997. aastal lisandus komplekteerimine, mille tulemusel on paranenud võimalus kaardikogu arengut teadlikult suunata ning plaanipäraselt ja tasakaalustatult arendada.

2001. a. avati Eesti Rahvusraamatukogus kartograafia- ja geograafia lugemissaal, kus on 6 korda nädalas 6 tundi kasutajale kättesaadav erialakonsultant.

Eesti Rahvusraamatukogu 2005