Sissejuhatus Maadeavastused ja
ümbermaailmareisid
Teaduslikud
uurimisreisid
Diplomaatilised
reisid
Misjonireisid
Reisid
Põhjamaades
Reisid Eesti-,
Liivi- ja Venemaal
Reisid
Õhtumaades
Reisid
Hommikumaades
Reisid
Uues Maailmas
Esimesed algupärased
eestikeelsed reisikirjad
Esimesed reisikirja
tõlked eesti keelde
Reisialbumid Reisipassid Abiks reisijale

REISID PÕHJAMAADES

  

Troil, U. v. Briefe welche eine … im Jahr 1772 nach Island angestellte Reise betreffend. Uppsala und Leipzig, 1779.
Rootsi pastor Uno von Troil (1746–1803) reisis1772 koos inglise loodusteadlaste Banksi ja Solanderiga Islandis ning koostas Islandi geograafia, looduse, majanduse, ühiskonna ja kultuuri kirjelduse. Eessõnas leidub Islandi bibliograafia.
Orig.: Bref rörande en Resa til Island 1772. Uppsala, 1777.

Swinton, A. Reisen nach Norwegen, Dänmark und Russland in den Jahren 1788, 1789, 1790 und 1791. Berlin, 1793.
Inglise reisimehe Andrew Swintoni (tegutses 1788–1792) muljeid rännakutelt 1788–1791 Norras, Taanis ja Venemaal. 1788. aasta novembris käis ta Pärnus, Tallinnas ja Narvas ning osales admiral Greighi matustel.
Orig.: Travels into Norway, Denmark and Russia. London, 1792.

Accerbi, G. Reise durch Schweden und Finnland, bis an die äussersten Gränzen von Lappland, in den Jahren 1798 und 1799.
Itaalia reisimes Giusepe Acerbi ( 1773–1846) reisis 1798–1799 läbi Lõuna-Rootsi ja Soome Lapimaale.Teda huvitas põhjamaisest kliimast tingitud iseärasused nendes maades ning elanike, eriti saamide elu-olu. Reisikiri sisaldab hulgaliselt teavet Rootsi, Soome ja Lapimaa, soomlaste ja saamide etnograafia kohta.
Orig.: Travels Through Sweden, Finland, and Lapland, to the North Cape. London, 1802. 2 vol.

Schubert, Fr. W. Reise durch Schweden, Norwegen, Lappland, Finnland und Ingermannland, in den Jahren 1817, 1818 und 1820. Leipzig, 1824. 3 Bde.
Saksa teoloog Friedrich Wilhelm Schubert (1788–1856) reisis 1817–1820 Rootsis, Norras, Lapimaal ja Ingerimaal.

Carr, J. L’été du nord, ou Voyage autour de la Baltique par le Danemarck, la Suède, la Russie et partie del’Allemagne, dans l’année 1804. Paris, 1808. 2 t.
Inglise luuletaja ja kirjamehe John Carri (1772–1832) reis kulges 1804. aastal Läänemere-äärsetes maades, läbi Kopenhaageni, Stockholmi, Turu, Viiburi, Peterburi, Narva, Rannapungeja, Väike-Pungerja, Uderna, Tartu, Riia, Miitavi, Königsbergi; Danzigi ja Potsdami.
Orig.: A Northern Summer or Travels Round the Baltic: Through Denmark, Sweden, Russia, Prussia, and Part of Germany in the Year 1804. London, 1805.

Coxe, W. Reise durch Polen, Russland, Schweden und Dänemark. Zürich, 1785–1795. 5. The.
Inglise reisikirjanik ja ajaloolane, hilisem vaimulik William Coxe (1747–1828) rändas Poolas, Taanis, Norras, Rootsis, Soomes ja Venemaal, aastail 1775–1794. Tagasisõidul Peterburist Riiga peatus ta 1785. aasta mais Narvas ja Tartus. Narva oma valgeks krohvitud kivimajadega jättis Coxe’ile rohkem saksa kui vene linna mulje. Coxe jutustab ka ajaloolise loo Peeter I, kes pärast teist Narva lahingut oma verise mõõga Narva raehärrale lauale heitis, kinnitades, et mõõk on punane tema marodööridest sõdurite verest.
Tartu linnas leidus veel jälgi sajandi algul aset leidnud Vene–Rootsi sõja suurtest purustustest ja tulekahjust. Hävinud puusild üle Emajõe oli asendatud kivisillaga, millel kiri: ‘Oo, jõgi, peata tormakas vool! See on Katariina II soov, kelle heldus püstitas selle teose kõigile kasutada ja ehtis Liivimaa esimese kivisillaga. 1783’.
Rohkelt leidub statistilisi andmeid külastatud maade rahvastiku, majanduse, rahanduse ja sõjanduse kohta.
Orig.: Travels into Poland, Russia, Sweden, and Dänemark. London, 1784–1790. 5 vol.