Sissejuhatus Maadeavastused ja
ümbermaailmareisid
Teaduslikud
uurimisreisid
Diplomaatilised
reisid
Misjonireisid
Reisid
Põhjamaades
Reisid Eesti-,
Liivi- ja Venemaal
Reisid
Õhtumaades
Reisid
Hommikumaades
Reisid
Uues Maailmas
Esimesed algupärased
eestikeelsed reisikirjad
Esimesed reisikirja
tõlked eesti keelde
Reisialbumid Reisipassid Abiks reisijale

ABIKS REISIJALE

  • Histoire générale des voyages. Paris, 1746–1791. 20 vol.
  • Allgemeine Histoire der Reisen zu Wasser und zu Lande. Leipzig, 1747–1774. 21 The.

Prantsus- ja saksakeelsed kogumikud sisaldavad erinevate maade ja rahvaste reisikirju alates esimestest avastusreisidest kuni kogumiku ilmumiseni ning maade kirjeldusi ja ajalugu. Kogumiku aluseks on 1745–1747 ilmunud neljaosaline ingliskeelne väljaanne New General Collection of Voyages and Travels. Kaubanduslikult tulusat kogumikku täiendati ja anti välja pika aja jooksul.

  • Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen in einem ausführlichen Auszuge. Berlin, 1765–1784. 24 Bde.
  • Neue Sammlung der besten und neuesten Reisebeschreibungen in einem ausführlichen Auszuge. Berlin, 1785–1802. 11 Bde.

Kogumikud, mida tuntakse ka Berliini kogumike nime all sisaldavad reisikirju, katkendeid ja tõlkeid. 12. köites on aine-, nime- ja pealkirjade register esimese 12 osa, 24. köites 13.–23. osa kohta.

  • Почтовый дорожник. Санктпетербург. 1829. 2 tr.
  • Поздняков, Ф. Карманный почтовый путеводитель. Санктпетербург, 1831.

Venemaa postiteede teatmikus on ära toodud vahemaad verstades pealinnade, kubermangulinnade ja maakonnalinnde vahel, seadused, mis määravad tõldadele ning ametnike auastmele ja reisijate seisusele vastavad hoburakendid, sõiduhinnad, posti- ja teedemaksud, postiteenused, posti saabumise ja ärasaatmise ajad Peterburis, postijaamade tähestikuline loend jms.

  • Atlas minor Gerardi Mercatoris à I. Hondio plurimis æneis tabulis auctus et illustratus. Amsterodami, 1628.

Madalmaade graveerija ja kaardikirjastaja Jodocos Hondius (1563-1612) ostis 1604 flaami kartograafi Gerhard Mercatori (1512-1594) pärijatelt atlase trükiplaadid ja kaartide väljaandmisõiguse. Väike atlas Hondiuse täiendustega ilmus esimest korda 1607.

  • La Rouge, G. L. Nouveau voyage de France, geographique, historique et curieux. Paris, 1778.

Georges Louis La Rouge’i koostatud Prantsusmaa reisjuht, kus tutvustatakse erinevaid marsruute Pariisi jõudmiseks.