| Avaleht | Sissejuhatus / Introduction | Vagajutud | Haleduslood | Robinsonaad | Ajaloolised seiklusjutud | Röövlijutud |
| Rahva- ja naljajutud. Kogumikud | Salmikud. Laulikud | Lasteraamatud | Tarberaamatud |

 

 

KALENDRID

Maarahva esimesed kokkupuuted ilukirjandusega toimus kalendrilisade kaudu, mis asendasid juturaamatuid ja ajakirju.

 

Eesti-Ma Rahwa Kalender, ehk Täht-Ramat 1806 aasta peäle… [Toim. O. R. v. Holtz]. Tallinn : [J. H. Gressel, 1805]. [48] lk.
Esimeses Gresseli kalendris ilmus Keila pastori O. R. v. Holtzi sentimentaalne jutt "Neto ja Jürri".

Ma-rahwa Kassuline Kalender ehk Täht-ramat, 1851 aasta peale…Tartu : [H. Laakmann, 1850]. [32], 48 lk. 3925 eks. A. Daugelli puulõige saksa illustreerija A. L. Richteri järgi.
Kalendris ilmus aastatel 1848-1851 esmakordselt Fr. R. Kreutzwaldi tõlgitud "Reinowadder Rebbanne". Laialdaselt levinud rahvusvahelise rebaseromaani mugandus on olnud Kreutzwaldi üks kõige loetavamaid teoseid, mis ilmus juba autori eluajal mitmes trükis.

Ma-rahwa Kassuline Kalender ehk Täht-ramat, 1853 aasta peale… Tartu, [1852]. [32], 32 lk. : A. Daugelli puulõikeill. tl.
Sisaldab ka Fr. R. Kreutzwaldi jutu "Üks öö-pilt".

Isamaa kalender 1882 aasta peale. Tartu : Schnakenburg, 1881. 80, 120 lk., [40] lk. kuu.: värv. kivitr. kaaneill.

Kasuline Talurahva Kalender. 1889. Tartu : Schnakenburg, 1888. 64 lk. : värv. kivitr. kaaneill. 8000 eks. Kaanepealk.: Talurahva Kasuline Kalender.

Tõnissoni Tähtraamat Tallinna-, Tartu-, Pärnu- ja Viljandi-maa rahvale. 1890. [Vändra] : M. Tõnisson, [1889]. 64 lk.
Kõige kuulsam kalendrikirjanik oli Vändra mees Mats Tõnisson. Kalaenrid sisaldasud rahvapäraseid lühijutte, anektoote ja igapäevaseid nõuandeid. Tema toimetatud kalendrid ilmusid 60 000-100 000 eks.


MEELELAHUTUSLIK TARBERAAMAT

[R. Laene]. Lõbus Täpi-Tärk oma kena küsimise ja kostmise mängidega. Armsaks ajaviiteks pidudel, seltskondadel etc. noorte inimeste uudishimu kustutamiseks välja annud Va'Naljahammas. Tartu : Schnakenburg, 1879. 38 lk. : värv. kivitr. kaaneill. 5000 eks.

C. M. Redlich. Silma-moondaja ehk Nõiduse kunst. Eesti rahvale armsaks ajaviiteks ja õpetuseks kokku pannud ja välja annud C. M. Redlich. Tartu: Schnakenburg, 1880. 69,[3] lk. : värv. kivitr. kaaneill. 5000 eks.

Ettekuulutaja Prohvet. [Ennustusmäng]. Tartu, 1881. 72 lk. värv. kivitr. kaaneill. 3000 eks.


National Library of Estonia