| Avaleht | Sissejuhatus / Introduction | Vagajutud | Haleduslood | Robinsonaad | Ajaloolised seiklusjutud | Röövlijutud |
| Rahva- ja naljajutud. Kogumikud | Salmikud. Laulikud | Lasteraamatud | Tarberaamatud |

 

 

B. Gildenmann. Lillekessed, ehk mitmed ja mitmesuggused laulud Ma rahwale, ello parrandamisseks ja ausaks aiawiteks, kokko-seadnud P.Gildenmann. Pärnu :[W. Borm], 1852. 99, [5] lk.

Sisaldab ka aut.: C. W. Freundlich, A. H. Lücke, G. Masing, Schwabe, Suwwe Jaan, R. J. Winkler.
2 tr. 1864 (3000 eks.).

C. W. Freundlich. Aialikkud ello-luggud mis laulude modi armsa Marahwale on üllespannud C. W. C. W. Freundlich. Pärnu : W. Borm, 1857. 20 lk.

[J. V. Jannsen]. Eesti Laulik. 125 uut laulo neile, kes hea melega laulwad ehk laulo kuulwad. Essimenne jaggo. Tartu : [H. Laakmann], 1860. – 191 lk. 3500 eks.
Sajandi keskpaigas hakkas ilmuma ilmalike laulude ja viiside kogusid. Kõige tuntum nendest on J. W. Jannseni "Eesti laulik" ja selle noodiköide (1862).
2. tr. Tartu, 1865 (2000 eks.).
Ilm. veel 1871 (2000 eks.), 1875 (2000 eks.), 1880 (3000 eks.), ükski neist pole säilinud.

Fr. Brandt. Läne Lilleaed. 25 uut aialikko laulo nore rahwa römuks ja öppetusseks. F. B.[randt]. Tartu :[H. Laakmann], 1868. 51, [1] lk. 2000 eks.

Fr. Brandt. Teine Eesti Ööbik. Mitmesugused uued laulud noorerahva rõõmuks õpetuseks ja aeaviiteks. Tartu : H. Laakmann, 1870. 58, [1] lk. 2000 eks.
Ilm. veel 1873 (3000 eks.), pole säilinud.

Fr. Brandt. Harju Laulik. Uued Armsad, haledad, tõelikud ja naljakad laulud. Noorerahva rõõmuks ja õpetuseks. Tallinn, 1874. 56 lk.
Esitr. 1872. Ilm. veel 1880, 1881, 1893.
Fr. Brandti koostatud laulikud olid väga populaarsed. Mitmed neist ilmusid 4-5 trükis, milledest säilinud on vaid üksikud eksemplarid.

C. M. Redlich. Lille põõsas ehk elu ja armastus. 1. Luuletanud ja väljaannud C. M. R[edlich]. Tartu, 1875. - 25 lk.

M. Sohberg. Neljas Eesti laulutooja. Maa ja linna noore rahva rõõmuks. 66 laulu kirja pannud M. Sohberg. Tartu : Schnakenburg, 1876. 72 lk.
Külalaulik Martin Sohbergi "Eesti laulutoojat" ilmus kuus osa. Esimene, viies ja kuues vihik ilmusid kahes trükis. Kolmas vihik (1870) pole säilinud. Trükiarv oli keskmiselt 2000-3000 eks. Kuuenda vihu mõlemad trükid koguni 6000 eks.
Sohbergi laule iseloomustab olustikuline realism, meelelisus ja sentimentaalsus.

K. A. Hermanni Salmikud. Esimene kimbukene. Tartu : Schnakenburg, 1881. 66 lk. : värv. kivitr. kaaneill. 3000 eks.
2. osa ilm. 1892.

M. Sohberg. Kuues Eesti laulutooja. 49 uut laulu Maa- ja linna-noorerahva rõõmuks M. Sohberg luuletanud. Tallinn : J. O., 1881. 6000 eks.
2. tr. 1883 (6000 eks.).

[Fr. Brandt]. Tallinna Ööbik, ehk Tõt ja nalja õpetuseks ja meele jahutamiseks. Tallinn, 1883. 62 lk. 3000 eks.

[J. Nebokat]. Teine Eesti Laulik. Tartu : Schnakenburg, 1885. 52 lk. : värv. kivitr. kaaneill.
"Eesti Lauliku"(1885) 2. osa.

Eestlaste Tasku-laulik. Kus kõigeilusamaad rahvalaulud ja mängud on ülesse pandud. Tallinn, 1887. 125 lk. : puulõikeill., värv. kaaneill. 10000 eks.
2. tr. 1891 (5000 eks.), 3. tr. 1896 (5000 eks.)
Aut.: M. J. Eisen, J. Hasselblatt, K. A. Hermann, M. Holm, W. Kentmann, L. Koidula, F. R. Kreutzwald, M. Veske. Eesti rahvalaule.

Lindanisa-Laulik, kus isamaa-, kevade-, armastuse- sõja- ja mitmesugused muud laulud. Tallinn, 1889. 64 lk. : ill. kaas. 3000 eks.
Sisaldab ka aut.: A. Kiimann, F. R. Kreutzwald ja rahvalaule.

R. Laene. Reisi-Laulik. Narva : R. Põder, 1896. 64 lk. : värv. kivitr. kaaneill. 5000 eks.
Aut.: F. Ederberg, M. J Eisen, K. A. Hermann, M. Kampmann, P. Liebus, G. E. Luiga, A. Piirikivi, C. M. Redlich, A. Reinvald, K. E. Sööt, M. Veske, G. Õis.
2. tr. 1899 (5000 eks.).

[M. Tõnisson]. Eestlaste laulik. Rahvuslised isamaa-, armastuse-, rõemu- j. m. ning mängi-laulud. Tallinn, 1885. 99, [5] lk. 3000 eks.
Esitr. 1885 (3000 eks.), ilm. veel 1886 (4000 eks.), 1887, pole säilinud, 1888 (4000 eks.), 1892 (6000 eks.).
Sisaldab ka aut.: K. A. Hermann, J. Jung, J. Järvet, L. Koidula, F. Kuhlbars, P. Liebus, C. R. Linnutaja, E. Pärmann, A. reinvald, M. Tõnisson, M. Veske, Mari Võidu ja rahvalaule.

M. Vares. Kalevala kontserdi laulud nalja laulude lisaga. 1. anne. Jurjev : M. Vares, 1898. 151 lk., noot. : värv. kivitr. kaaneill. (aut. K. Nurk) 1100 eks.


National Library of Estonia