| Avaleht | Sissejuhatus / Introduction | Vagajutud | Haleduslood | Robinsonaad | Ajaloolised seiklusjutud | Röövlijutud |
| Rahva- ja naljajutud. Kogumikud | Salmikud. Laulikud | Lasteraamatud | Tarberaamatud |

 

 

Eestisse jõudsid röövlilood 1860-1870ndatel aastatel. Esimene oli 1865. a. ilmunud lugu ungari naisröövlist "Josewa Antonette Bilgi".

 

Willem Molnau, temma hirmsad teud, ello ja surm. Saksakelest ümber kirjotanud J. Jobso. Tartu : H. Laakmann, 1867. 12 lk. 2000 eks.

Jaan Kain üks maailmo kuulus pea kelm ja varas. Üks jut tema enesest räägitud. Venekeelest ümberkirj. …David Martson. Narva : M. Põder, 1873. 18, [2] lk.
Vene populaarse kelmiromaani lühendatud väljaanne. Vanka Kain on ajalooline isik. Ta oli 18. saj. kuulus Moskva röövel, jõugu pealik ning politseinuhk. Kui ta lõpuks kinni võeti, saadeti ta välja Paldiskisse. Mõnede allikate järgi suri ta Paldiskis, teised teated kõnelevad, et saadeti Siberisse.

Kuradi vend ehk Võõraste maea Terraksinas. Üks Itaalia maa röövlite lugu. Kirja pannud Villandis Saksa keelest M. Laur. Viljandi : G. V. Rosenberg, 1875. 37 lk.

[H. D. Zschokke]. Abelliino, suur bandiit ehk eluvõtja. Üks tõeste sündinud, hirmus lugu, mis kuuetõistkümnemal aastasa'al Veneediku linnas on olnud. Rahva õpetuseks jutust. J. Permann. Tartu : Schnakenburg, 1876. 58 lk.
Kirjeldatakse röövlite võimutsemist 16. sajandi Veneetsias. Jutustuse puänt seisneb selles, et kõige koledama röövli Abelliino maski tagant tuleb nähtavale vahva rüütel Vlodoardo. Viimane on oma teod korda saatnud ainult näiliselt, et linna vabastada riigipöörde sepitsejatest.
Orig.: Abällino, 1794.

Josewa Antonette Bilgi, üks naesterahwa mõrtsuka seltsi allustaja Ungarimaal, ja selle seltsi, 600 tüdrukud ja naest, hirmsad mörtsuka teud, nenda kui nende 12 liigjulge hukatusse tö ühhe möldri maeas, peamörtsuka ja köige teiste wangivötmine, kohtuotsused ja ärrahukkamine. Üks hirmus luggu uel aeal, mis weel ialgi selle wisi peal polle sündinud. [Tlk.] K. Vänjas R[osenberg]. 2. tr. Pärnu, 1877. 16 lk.
Esitr. 1865.

Morando Morandiini see julge ja ilma kartuseta, aga kõigist kardetav Maa ja Mere Röövel ehk Surma Rüütel : 1.-6. anne. Saksa keelest ümber pannud David Martson. Tallinn, 1873-1878.
Itaalia röövli elulugu, kõikvõimalike seikade ja pöörasustega, ülemäärase paatosega.

[C. A. Vulpius]. Röövlipäälik Rinaldo Rinaldiini : 1.-4. anne. Kirja pannud [tlk.] David Martson. Tallinn : [D. Martson], 1875-1883.
Saksa raamatuteadlane H. Kunze peab Christian August Vulpiuse "Rinaldo Rinaldinit", mitte Goethe "Fausti" 19. saj. I poole menukaimaks raamatuks.
Ilmus annetena (4 annet), avaldamine jäi pooleli. Väga haruldane, täiskomplekt ainult Eesti Kirjandusmuuseumis (Rahvusraamatukogus 1. ja 2. anne). Veel haruldasem on 1875. a. ilmunud "Üks hirmus Itaaliamaa röövlite päilik ja naesterahva sõber", millest on säilinud ainult 2. osa Eesti Kirjandusmuuseumis ja Venemaa Rahvusraamatukogus.
Orig.: Rinaldo Rinaldini, 1797-1800

Röövli peamehe Jaanose ja tema seltsi koledad röövimised ja tapmised, nende kinni võtmine ja kohtu poolt hirmus ärahukamine, ehk mis keegi külvab seda ta lõikab. Saksakeelest ümberpannud J. O. Tallinn, 1878. 56 lk. 4000 eks.

Tantsimine lume peal ehk Jüri Rumm Tallinnas. Jutt noorele rahvale. Kirj. M. L. Paide : A. Seidelberg, [1893]. 64 lk. 2000 eks.
Eesti rahvatraditsioonis talurahva kaitsjana tuntud õilis röövel Rummu Jüri ja tema teod on leidnud kajastamist mitmes kirjandusteoses ka 20. sajandil.
2. tr. 1894.

[C. A. Vulpius]. Ilmakuulus Italia röövlipealik Rinaldo Rinaldini : Kõige suurem Italia rahva roman ; Vene- ja Saksakeele järele <Werner'i> piltidega väljaanne. Tallinn : M. Kuusiku rmtkpl., [1904-1905]. 1278 lk. : ill., ill. kaas.
Täielik piltidega väljaanne 40 andes.
Orig.: Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann, 1797.

Morando Morandini ehk Surma-rüütel. Kuulus Italia, maa ja mereröövlite põrutav-põnev rööv- ja armastuse roman. - Tallinn : M. Kuusiku rmtkpl., [1906]. – 384. lk.
12 andes. 2000-1500 eks.


National Library of Estonia