| Avaleht | Sissejuhatus / Introduction | Vagajutud | Haleduslood | Robinsonaad | Ajaloolised seiklusjutud | Röövlijutud |
| Rahva- ja naljajutud. Kogumikud | Salmikud. Laulikud | Lasteraamatud | Tarberaamatud |

 

 

Inglise kirjaniku Daniel Defoe romaani "The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York" (1719) asustamata Lõunameresaarele sattunud merehädalisest on tervikuna või lühendatult loendamatuid kordi maailma eri rahvaste keeltes välja antud. Selle eeskujul on loodud eri rahvaste, maakondade, linnade Robinsone.

 

[Chr. v. Schmid]. Weikise Hanso luggu tühja sare peäl. [Tlk. J. Thomasson]. Tartu, 1839. 42 lk.
Orig.: Schmid, Chr. Gottfried der Einsiedler.
Esimene robinsonaad eesti keeles. Ilmunud 19. saj. mitmes tõlkes saksa noorsookirjanike jutustuste järgi. Moralistlik noorsoojutt kaluripoiss Hansust, kes satub tormi tõttu üksikule saarele.
Ilm. veel kolm salatr: 1848, 1852, 1858.

[J. H. Campe]. Norema Robinsoni ello ja juhtumised ühhe tühja sare peal. Üks wägga armas luggemise ramat, mis issiärranis nore rahwa õppetuseks Saksa kelest Ma kele üllespannud H. G. Lorenzsonn. Perno : F. W. Borm, 1842. 240 lk.
Saksa noorsookirjaniku J. H. Campe moralistliku teose lühendatud variant (täielik tõlge jäi käsikirja, säilitatakse Eesti Kirjandusmuuseumis). Peategelaseks Hamburgi kaupmehe noorim poeg.
Orig.: J. H. Campe. Robinson der Jüngere (1779-1780)

Mönned juttud nortele ja wannadele armsaks aja wiiteks. Wälja antud kolmes jaus. [Tlk. Johann Schwelle]. Tartu, 1844. 32, 32, 32 lk.
Prantsuse kaupmehe Mauritse lapsed ja naine satuvad asustamata saarele.

[J. H. Campe]. Nore Robinsoni ello ja juhtumissed ühhe tühja sare peal. Üks wägga armas luggemisse nore rahwa öppetusseks ja kassuks. Saksa-kelest Ma-kele ümberkirjotud [tlk. G. Ellerberg]. Tartu : H. Laakmann, 1866. 96 lk. 2000 eks.
2. tr. 1879 (1000 eks.), pole säilinud.

Defoe, D. Robinsoni imelikud juhtumised maal ja merel. Daniel Defoe järele eestist. E. Bornhöhe. Tallinn : K. Busch, 1891. 93 lk. : kivitr. tagakaaneill. 3000 eks.
Esimene Defoe raamatu tõlge eesti keelde.
Ilm. veel 1895, 1902, 1920.

Daniel, Defoe. Täielik Robinson'i elulugu. Tema mitmesugused juhtumised ning õnnetused meresõitudel ja kuidas ta ligi pool eluaega ühe tühja saare peal pidi üksi elama. Daniel Defoe "Robinson Crusoe" järele Eestikeelde jutustatud. [Vändra] M. Tõnisson, 1891 159 lk. 2000 eks.
2. tr. 1897 (2000 eks).

Neli Vene Robinsoni [Põhja-Jäämeres]. Tõeste sündinud lugu mööda läinud aasta sajast. Välja annud M. J. Eisen. Tartu : Schnakenburg, 1877. 10 lk.
Arhangelski hülge- ja vaalapüüdjatest, kes olid kuus aastat jäävangis Ida-Teravmägede saarel.

J. Järv. Võitluste tormis ehk Uus Robinson. Jutustus ühe naisterahva imelikust elust. Tallinn, 1891. 196 lk. 3000 eks.
Tallinnas viibiva Rootsi riidevabrikandi tütre röövimisest ja sattumisest asustamata saarele. Tegevus toimub 16. sajandil.

J. H. Campe. Robinson secundus. Züllichoviae : Frommann, 1785. 16 l. 324 lk.
J. H. Campe teose tõlge ladina keelde. Robinsoni juhtumised esitab Campe dialoogina isa ja laste ning teiste kodakondsete vahel.

J. H. Campe. Le nouveau Robinson … A Francfort sur le Mein : F. Wilmans, 1804. XVI, 376, 94 lk.
J. H. Campe teose tõlge prantsuse keelde.

A. Paul. Le pilote Willis : Pour faire suite au Robinson Suisse. Tours, 1866.
Šveitsi Robinsonid.


National Library of Estonia