| Avaleht | Sissejuhatus / Introduction | Vagajutud | Haleduslood | Robinsonaad | Ajaloolised seiklusjutud | Röövlijutud |
| Rahva- ja naljajutud. Kogumikud | Salmikud. Laulikud | Lasteraamatud | Tarberaamatud |

 

 

LÄÄNE-EUROOPA

Johann Kalais. - Käsikiri.
Prantsuse ajalooline seiklusjutt, autor Jean Castillion. Samanimeline teos on ilmunud eesti keeles aastatel 1864 (M. Jürgensi koostatud kogumikus) ja 1886 eraldi raamatuna.

Juhhan Kalais. Rmt.: [M. Jürgens]. Laulo söbra öhtokönned ehk Eesti Jutto-mees. Essimenne öhto. [Pärnu : M. Jürgens, 1864].

Kaabakad ehk Kuld ei anna rahu : Ilus jutustus Lõuna mere Tonga-Taabu saarelt. [Tlk. M. J. Eisen]. Tartu : Schnakenburg, 1880. 98 lk. : värv. kivitr. kaaneill. (Eesti Rahva-Biblioteek; nr. 2). 1500 eks.
Noore prantsuse meremehe seiklustest eksootilisel saarel.

Raudse näukattega mees. Imelik Prantsuse riigi saladus. Välja annud [tlk.] M. J. Eisen. Tartu: Schnakenburg, 1880. 80 lk. : värv. kivitr. kaaneill. 2000 eks.
2. parand. tr. 1885 (2000 eks.).
Jutu aluseks on legend raudse maskiga vangist, Louis XIV kaksikvennast.

Wallensteini surm. Jutustus kolmekümne aastasest sõjast. Eestist. M. J. Eisen.

Tartu : Schnakenburg, 1882. 72 lk. : värv. kivitr. kaaneill. (Eesti Rahva-Biblioteek; nr. 9). 2000 eks.

Nägemata käsi. Saksakeelest ümberpannud J. F. Jannsen. Tartu : Schnakenburg, 1885. 47, [1] lk. : värv. kivitr. kaaneill. (Eesti Rahva-Biblioteek; nr. 39). 2000 eks.
Kolmekümneaastasest sõjast ja kuulsast saksa kindralist Wallensteinist.

Ilma nimeta rüütel. Ajaloulik jutustus. Saksakeele järele J. K[ruus]. Tartu : Schnakenburg, 1885. 84 lk. : värv. kivitr. kaaneill. (Eesti Rahva-Biblioteek; nr. 37). 2000 eks.
Kahe aadlisuguvõsa vaenust keskaegsel Saksamaal.

Shoti kuningas Robert Bruce. Ümber pannud M. J. Eisen. 3. tr. Tartu : Schnakenburg, 1885. 126 lk. : värv. kivitr. kaaneill. (Eesti Rahva-Biblioteek; nr. 3). 2000 eks.
Shoti võidukast iseseisvusliikumisest 14. sajandi alguses.
Sisaldab ka: Iisreali mehe tütar ehk Juutide tagakiusamine Halles.
Esitr. 1880 rmt.: Iisraeli mehe tütar.

Mirandola vürstiproua. Tõsine jutt Italiamaalt. Kirj. [tlk.] J. Nessel. Tartu : Schnakenburg, 1886. : värv. kivitr. kaaneill. (Eesti Rahva-Biblioteek; nr. 44). 2000 eks.
18. sajandi alguse Itaalia Mirandola maakonna vabastamisest Prantsusmaa ülemvõimu alt.


INDIAANLASED JA NEEGERORJAD

Peruama wiimne Inka, mis Eestirahwa rõmuks ja õppetusseks wannast aearamatust wäljakirjutanud Johann [Lydia!] Jannsen. Tartu : H. Laakmann, 1866. 139 lk. 2000 eks.
Ümbertöötlus saksa rahvakirjaniku W. O. v. Horn' i jutustusest "Huaskar".
Peruu indiaanlaste võitlusest hispaanlaste vastu 16. sajandil.

[H. Beecher-Stowe]. Evangeliine, ehk "üks ilus osa on minule saanud". [Tlk. S[ch]wan; toim. C. R. Jakobson]. Tartu : H. Laakmann, 1870. 104 lk. : E. M. Jakobsoni puulõikeill. front. 2000 eks.
Katkend romaanist "Onu Tomi onnike".
Orig.: Uncle Tom's cabin, 1852.

Juudit ehk Jamaika saare viimsed Maroonlased. Välja annud Johann [Lydia!] Jannsen. Tartu : H. Laakmann, 1870. 176 lk. 2000 eks.
Orjapidajate käest mägedesse põgenenud neegrite (maroonide) võitlusest oma isandate ja Inglise sõjaväe vastu.

Orjaelu. Kirjapannud [tlk.] M. Kirsel. Tartu : H. Laakmann, 1872. 92 lk. ; puulõikes kaaneill. 1500 eks.
18. sajandi lõpus Haiiti saarel toimunud neegrite ülestõusust.

Siimon. Üks neegriorja elulugu Brasiilias. [Tlk.] M. Kirsel. Tartu : H. Laakmann, 1876. 116 lk. 1500 eks.

Üks Neeger ehk Must Saam. Saksakeelest ümber tlk. A. Blume. – Tartu : W. Just, 1876. 75 lk.

Neegri kuningas Kambuda. Välja annud [tlk.] V. Linkgreim. Tartu : Schnakenburg, 1876. 40 lk.

Villi. Jutustus Ameerika maalt. Väljaannud [tlk.] M. J. Eisen. Tartu : Schnakenburg, 1876. 94 lk.
Tegevus toimub Jamaika saarel.

Ara, üks Mulati tütarlaps. Jutustamine Orjaelust. Kirjapannud [tlk.] David Martson. Tallinn, 1878. 125 lk. 3000 eks.

[J. F. Cooper]. Kooperi jutustused Ameerika maalt. Nahksuka jutud. 1. jagu. Eesti rahvale Franz Hoffmanni järele jutust. J. Lill [J. Jürgenstein]. Tartu, 1880. 140 lk. (Rahva raamatukogu; nr. 2). 2000 eks.

O. W. v. Horn. Mehhiko maa äravõitmine. Jutustus F. Gortezi elust. Horni järele välja annud M. J. Eisen. Tartu : H. Laakmann, 1880. 104 lk. (Eesti Kirjavara; nr. 14). 1500 eks.

Hudsoni jõe ääres. Jutustus Põhja Ameerika Ühendatud Riikide vabaduse sõja ajast. Eestist. M. J. Eisen. Tartu : Schnakenburg, 1882. 52 lk. : värv. kivitr. kaaneill. (Eesti Rahva-Biblioteek; nr. 10). 2000 eks.

Amakosi ehk Tänulik Tsuulu Kahvride päälik. Jutustus lõune Ahvrika maalt. [Tlk.] J. T[homson]. Tallinn, 1882. 70 lk. 3000 eks.

Tumm tütarlaps ehk Lapse-röövel Hiinamees. Üpris ilus ja liigutav jutustus Ameerika maalt. [Tlk. F. A. Metsis]. Tartu : Schnakenburg, 1882. 104 lk. : värv. kivitr. kaaneill. 2000 eks.

[Al. Bauer]. Ameerika uudisjutud. Eestikeelde toim. A. Stankov [Al. Baueri pseud.]. Tallinn, 1884. 64 lk., [1] lk. värv. kivitr. ill. (Üleüldine Kirjavara; nr. 1). 3000 eks.

K. Frenzel. Perua maa viimse Inka ehe. Karl Frenzel'i järele eestist. J. M. Sommer. Tallinn : K. Busch, 1890. 93 lk. 3000 eks.


VENE AINESTIK

Vladimir ja Katinka ehk Salavande seltskond Kaukasuse mägedes. Üks tõsine jutustus Venemaalt. Kirjapannud [tlk.] David Martson. Tallinn, 1879. 64 lk. 2000 eks.
Venemaal populaarne lugu, kus vene ohvitser langeb Kaukaasia mägilaste kätte vangi ja temasse armub mägede tütar.

Peeter Suur ja pärisori. Jut pärisorjade viletsusest Venemaal. Saksa keelest ümberpannud M. K. Tallinn, 1880. 96 lk. 2000 eks.

Romaan ja Dudora. Üks jutt viimsest Vene-Türgi sõast. Eesti Aleksandrikooli kasuks kirj. [tlk.] ja välja annud P. Jakobson. Rakvere, 1880. 84 lk. 2000 eks.

W. Anthony. Masepa ehk sõit surma riiki. W. Anthony järele eestist. M. J. Eisen. Tartu : Schnakenburg, 1883. 94 lk. : värv. kivitr. kaaneill. (Eesti Rahva-Biblioteek; nr. 19). 2200 eks.
Ukraina kasakahetmanist Ivan Mazepast.

Jutustamine, kuda soldat Keisri Peetri I. mõrtsukate käest ärapeastis, ehk Häda sellele, kes oma käe salvitud mehe järele välja sirutab. 2. tr. Tallinn, 1885. 59 lk. 3000 eks.
Esitr. 1876.
Populaarse vene rahvaraamatu tõlge.

Vene tsaar Joann Vasilievitsh Hirmus. Vene keelest ümbertõlgitud historialik jutustus. Tallinn, 1886. 32 lk. 1000 eks.

T. Kuusik. Balakirevi kannupoisid. Jaan Akosta, Anton Pedrillo ja Mihkel Kullkovski. Venekeelest kogunud T. Kuusik. Tallinn, 1897. 128 lk. : kivitr. kaaneill. 4000 eks.

[K. A. Polevoi]. Balakirev, Peeter Suure kuulus naljahammas. Tema elu ja naljatused. Venekeelest T. Kuusik. 4. tr. lugude ja piltide poolest täiendatud. Tallinn, 1903.
Anekdoodiraamat. Balakirev oli Anna Ivanovna õuenarr, aga vene rahvaraamat seob ta nime alati Peeter I-ga. Ilmselt on Balakirevi naljadest ainult väike osa tõeliselt seotud tema isikuga.
Esitr: 1895, 2. tr. 1896 (2000 eks.), 3. tr. 1899 (3000 eks.).
Orig.: 1830.


EESTI AINESTIK

E. Bornhöhe. Tasuja. Jutustus Eestimaa vanast ajast. Tallinn : A. E. Brandt, 1880. 147 lk. 3000 eks.
19. saj. ilm. veel 1888, 1900.

Anette Kruus. Isamaa tütar. Tartu : Schnakenburg, 1883. 128 lk. : värv. kivitr. kaaneill. (Eesti Rahva-Biblioteek; nr. 26). 2200 eks.

E. Bornhöhe. Villu võitlused. E. Bornhöhe uudisjutt Eesti vanast ajast. Tallinn, K. Busch, 1890. 112 lk. 5000 eks.

Hella. Tõsine jutustus auusa ja mõistliku Viljandi-maa neiu elust. [Eesti oludele mugandatud]. [Vändra] : M. Tõnisson, 1890. 48 lk. 3000 eks.
2. tr. 1892 (1500 eks.).

A.Saal. Hilda. Ajalooline jutustus neljateistkümnendast aastasajast. Tallinn : K. Busch, 1890. 292 lk. 2000 eks.

A.Saal. Leili, üks pagana naine. Jutustus Liivirahva vabaduse võitlusest 13. aastasaja algul. Paide: A. Seidelberg, 1892-1893. 359 lk. 3000 eks.
Ilm. annetena.

A. Saal. Uudu ja Meeta. Jutustus vanast ajast. Rakvere : P. Erna, 1892. 79 lk. 3000 eks.

E. Bornhöhe. Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad. E. Bornhöhe <Eduard Brunberg'i> ajaloolik jutustus Liivi sõjast <1558-1583>. Tallinn : G. Pihlakas, [1893]. 240 lk. 3000 eks.
2. tr. 1898.

Hugo ja Tekla. Jutustus Toolse <ranna> lossist ja ritterist, mis seal 15. aastasajal tõeste on sündinud. Algupäraline jut vana kirjade järele. Revel, 1893. 34 lk. 3010 eks.
Saksa röövliromaanide jäljendus. Sama süžeega A. Bestužev-Marlinski "Raudloss".


National Library of Estonia