Sissejuhatus
PÕHJASÕDA
1700-1721
Muinasaeg
Orduaeg
Poola-rootsi aeg
Esimene vene aeg
Balti talurahvas
Balti aadel
   

•• Livonica. Oder einiger zu mehrer Erläuterung der mit Anfang des 1700. Jahrs in Lieffland entstandenen Unruhe dienlicher Stücke und actorum publicorum. [Riga, 1700-1703?]. [858] lk.

Kogumik Liivimaa sündmustega seotud dokumente ja kirju aastaist 1700-1703 üheteistkümnes osas. Igal osal vahetiitelleht ja eraldi paginatsioon, ilmumisandmed puuduvad.

•• Gründliche iedoch bescheidene Deduction der Unschuld Hn. Joh. Reinhold von Patkul… Leipzig: bey Joh. Grossens, 1701. [28], [4], 234, 50, [2], 195, 206, [1] lk.

Põhjasõjas Rootsi vastu koalitsiooni luua püüdnud Liivimaa aadliku Johann Reinhold von Patkuli (1660-1707) süüasja puudutavate dokumentide kogumik, mis pidi tõestama Patkuli süütust. Leppimatud Rootsi võimud lasid teose Stockholmis turuplatsil põletada.

Tiitellehel Tartus elanud baltisaksa arsti ja mõisaomaniku Carl Johann von Seidlitzi (1798-1885) nimetempel: Dr. Carl Johann von Seidlitz Dorpat.

•• Patkul, Johann Reinhold von (1660-1707). Echo, oder rechtmässige Beantwortung auf die von denen infamen schwedischen Ehren-Dieben… S. l., 1702. [85] l.

J. R. von Patkuli poleemika Rootsi võimudega.

Puuduvad lehed raamatu keskel ja lõpus asendatud käsitsi ümberkirjutatud lehtedega.

Esikaane siseküljel vabahärra O. M. von Stackelbergi heraldiline eksliibris. Eeslehel baltisaksa ajaloolase G. Bergmanni sissekirjutus: Accenseor libris Gustavi Bergmanni.

•• Faber, Samuel. Ausführliche Lebens-Beschreibung Carls des XII. Königs in Schweden… Frankfurt und Leipzig: zufinden bey Christoph Riegeln, 1702. Th. 2. [6], 472 lk.

Karl XII elulugu oli Nürnbergi gümnaasiumi rektori Samuel Faberi (1657-1716) tuntuim teos, mis ilmus aastail 1702-1719 10 köites. 2. köide on pühendatud Põhjasõja sündmustele Eesti- ja Liivimaal ning sisaldab ka viit Baltikumi-ainelist gravüüri (kahjuks puuduvad need Rahvusraamatukogu eksemplaris).

•• Strokirch, Michael von (1649-1723). Ihrer Königl. Majest. zu Schweden verordneter Stadt-Halter… Ob zwar auff Ihrer Königl. Majest. Allergnädigsten Befehl… den 2. September 1702. Riga, 1702. 3 lk.
•• Sama. …8. November 1702. Riga, 1702. 3 lk.
•• Sama. …5. August 1703. Riga, 1703. 3 lk.

Liivimaa Läti distrikti asehalduri Michael von Strokirchi Põhjasõja-aegsed hobuseid, hobusemoona ja muud varustust puudutavad korraldused.

Ehisinitsiaalid ja lõppvinjetid.

•• Accords-Puncta, welche bey Ubergabe der Königl. Stadt Riga … General Gouverner Stromberg verfasset und begehret, und von… General Feldmarschall Scheremettoff accordiret und bewilliget worden. Im Lager unter Riga 3-14 Julii 1710. Stockholm, 1711. 38 lk.

Riia linna kapituleerimise tingimused.

Lahtilõikamata ja köitmata lehed.

•• Gespräche in dem Reiche derer Todten,… 7. Entrevue: Zwischen dem… Joh. Reinhold von Patkul… und dem Baron George Heinr. von Görtz… [Hrsg. von David Fassmann]. Leipzig: in Commission bey denen Cörnerischen Erben, 1719. [2], 461-528 lk. 1 l. front.

David Fassmanni (1683-1744) ajaloo- ja poliitikaajakirjas Kõnelused surnute riigis esitati hüpoteetilisi dialooge Euroopa kuulsamate, ajakirja ilmumise ajaks siitilmast juba lahkunud poliitikute vahel. Ajakirja 7. numbris klaarivad maiseid arveid kaks Rootsi võimude poolt hukatud poliitikut: Johann Reinhold von Patkul ja George Heinrich Görtz.

Tiitellehel sissekirjutus: O. C. Richter; esikaane siseküljel tempel: Bibl. d. alterth. forsch. Gesellsch. zu Pernau (Pärnu Muinasuurimise Selts). Eeslehtedel J. R. von Patkuli epitaafi ja Peeter I kirja ümberkirjutused (4 lk.).

•• Gespräche im Reiche derer Todten, zwischen… Königin… Ulrice Eleonorem… und… Königin von Sardinien… Elisabethen Theresien… Braunschweig und Leipzig, 1742. 44 lk.: front.

Oletatav vestlus surnuteriigis Rootsi kuninganna, Karl XII õe Ulrika Eleonora (valitses 1719-1720) ja Sardiinia kuninganna Elisabeth Theresia vahel. Pikemalt peatuvad vestluskaaslased Põhjasõja sündmustel ning J. R. von Patkuli hukkamisel.

Frontispissil kuningannade kaksikportree.

•• Adlerfeld, Gustav von (1671-1709). Leben Carls des Zwölfs Königs von Schweden. Frankfurt und Leipzig, 1740. Th. 1. [32], 472 lk., 7 l. joon.

Gustav von Adlerfeld oli Karl XII kammerjunkur, kes temaga koos sõjakäigul viibides üksikasjalist päevaraamatut pidas. Päevaraamat avaldati esmakordselt 1739. aastal Amsterdamis. Teosele on lisatud lahinguplaanid, 1. köites ka 1700. aasta Narva lahingu plaan.

•• Schlözer, August Ludwig (1735-1809). Schwedische Biographie enthaltend eine Sammlung von Lebensbeschreibungen berühmter Schwedischer Kriegs- und Staatsmänner. Altona und Lübeck: Verlegts David Iversen, 1760. [16], 540, [1] lk.

Peterburi TA liige, hiljem professor Göttingeni ülikoolis August Ludwig Schlözer huvitus peamiselt Põhjamaade ja Venemaa ajaloost. Tema Rootsi elulood jutustab Põhjasõjas Karl XII alluvuses sõdinud kindral Adam Ludwig Löwenhauptist jt. Rootsi riigitegelastest.

Tiitelillustratsioonil Karl XII portree.

Tiitellehe pöördel tempel: Tallinna Keskraamatukogu arhiivraamatukogu.

Poolpärgamentköide, esikaanel monogramm-supereksliibris: JWK.

•• Journal de Pierre le Grand depuis l’année 1698 jusqu’a la conclusion de la paix de Neustadt. A Berlin: Chez George Jacques Decker, 1773. VIII, 501 lk., 1 l. front. (Peeter I portree).

Peeter I päevaraamatud 1698-1721, anti esmakordselt välja Sankt Peterburgis 1772-1773 venekeelsena ja tõlgiti kohe ka saksa ja prantsuse keelde. Täiendatud arhiiviandmetega.

Tiitellehel tempel: Gymnasium zu Reval.