Sissejuhatus
MUINASAEG
Orduaeg
Poola-rootsi aeg
Põhjasõda
Esimene vene aeg
Balti talurahvas
Balti aadel
   

•• Tacitus, Cornelius (u.55-u.120). Opera omnia quae exstant. Lugduni [Lyon]: Apud Ant. Gryphium, 1584. 906, [52] lk.

Vana-rooma ajaloolane Tacitus mainib oma teoses Germania germaanlaste lähedal elavat rahvast nimega aestii, kelle all ta võis mõelda eestlaste esivanemaid.

Tiitellehel omanike nimed: Herbers; Hadrianij Alphaei. Esikaane siseküljel Narva Kirikuraamatukogu inventarinumber.

•• Hermelin, Olaus (1658-1712). De origine livonorum disquisitio quam propter raritatem ac praestantiam. Lipsiae [Leipzig]: Apud haeredes Iohannis Grossii, 1717. 56 lk.

Rootsi teadlase Olaus Hermelini traktaat liivimaalaste päritolust on kirjutatud rohketele allikmaterjalidele toetudes.

•• Schlözer, August Ludwig (1735-1809). Allgemeine Nordische Geschichte. … Geographische und Historische Einleitung zu richtigern Kenntniss aller Skandinavischen, Finnischen, Slavischen, Lettischen und sibirischen Völker,… Halle: bey Johannes Justinus Gebauer, 1771. [2], 636, [2] lk, 4 l. kaarte.

A. L. Schlözeri Üleüldine Põhjamaade ajalugu on pühendatud põhja rahvaste (skandinaavlased, slaavlased, soome-ugri, balti ja siberi rahvad) esiajaloole. Kaardid illustreerivad antiikautorite ettekujutust Põhja-Euroopast.

•• Merkel, Garlieb Helwig (1769-1850). Die Vorzeit Livlands. Ein Denkmal des Pfaffen- und Rittergeistes. Berlin: In der Vossischen Buchhandlung, 1798-1799. 2 kd.
- Bd. 1. 1798. [2], VIII, 444, [2] lk, 2 l. ill., 1 l. kaart.
- Bd. 2. 1799. [2], VIII, [2], 496, [1] lk., 3 l. ill.

Vabameelne baltisaksa publitsist G. H. Merkel kirjeldab Liivimaa esiaega eestlastele ja lätlastele sõbralikus vaimus, romantiliselt, kuid mitte eriti teaduslikult.

Tiitellehel tempel: Petri Real-Scule zu Reval.

•• Kruse, Friedrich Karl Hermann (1790-1866). Necrolivonica oder Alterthümer Liv- Ehsth und Curlands bis zur Einführung der Christlichen Religion in den Kaiserlichen Russischen Ostsee-Gouvernements… Dorpat; Leipzig, 1842. [158] lk., 70 l. ill, 1 l. kaart.

Saksamaalt pärit Tartu ülikooli ajalooprofessori Friedrich Kruse teos Baltimaade muinasajast. Illustreeritud värviliste litograafiatega.