KALEVIPOEG. ÜKS ENNEMUISTNE EESTI JUTT
sissejuhatus   eestikeelsed väljaanded   ümberjutustused
tõlked   kirjandust   kunstiteosed
15. märtsist 2002 - 15. jaanuarini 2003 Eesti Rahvusraamatukogu harulduste kogu näitusesaalis
<  tagasi esilehele
<  Eesti Rahvusraamatukogu 

“Kalevipojast”on ilmunud hulgaliselt peamiselt noortele mõeldud proosaümberjutustusi. Muganduste autoritest võib nimetada Juhan Kunderit, Villem Ridalat, Eduard Laugastet ja Eno Rauda. Populaarseimaks on kujunenud E. Raua töötlus, millest on korduvalt välja antud uustrükke.

• Lühikene seletus Kalevipoja laulude sisust / wäljaannud Fr. R. Kreutzwald. Tartu : Laakmann, 1869. 58 lk.
Eepose koostaja tehtud kõigi 20 loo sisukokkuvõtted.

• Kalevipoeg : lugu Eesti muinaskangelasest / wälja annud J. Kunder. Tartu : Laakmann, 1885. 122 lk.

• Laste Kalevipoeg / kirjutanud T. Uustalu. Võru : Karlson, 1902. 98 lk.

• Kalevipoeg / kirjutanud V. Ridala ; A. Roosilehe joonistused. Tallinn : Kool, 1921. 109 lk.

• Wäike Kalewipoeg : lühike kokkuwõte [värssides] õndsa Laulu-isa Dr. Fr. R. Kreutzwaldi järele / Ed. L. Wöhrmann. Tartu : Hermann, 1921. 112 lk.

• Hindrey, K. A. Kalevipoeg / [autori illustratsioonid]. Tallinn : Ploompuu, [1928]. 12 lk.

• Ridala, V. Kalevipoeg / Sanastolla ja selityksilla varustanut Helmer Winter. Helsinki : Otava, 1929. 124 lk. (Virolaista kirjallisuutta ; 1).
Eestikeelsele proosaümberjutustusele on lisatud väljaandja Helmer Winteri soomekeelne sissejuhatus.

• [Einer, K]. Kalevipoja võidukivi / kaas R. Kivit ; pildid: H. Valtmann. Tartu ; Tallinn : Loodus, 1939. 15 lk. (Rõõmus Raamat ; 6).

• Kalevipoja künd / kaas: R. Kivit ; pildid: H. Valtman. Tartu ; Tallinn : Loodus, 1940. 15 lk. (Rõõmus Raamat ; 7).

• Kalevite linnad / kaas: R. Kivit ; pildid: H. Valtman. Tartu ; Tallinn : Loodus, 1940. 16 lk. (Rõõmus Raamat ; 8).

• Kreutzwald, F. R. Tarkuseraamat : katkend eesti kangelaseeposest Kalevipoeg. Üheksateistkümnes lugu 877-985. Tallinn : Trükitööstuskool, 1944. 14 lk. 50 eks.
Bibliofiilne väljaanne.

• Kreutzwald, F. R. Kalevipoeg : üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus / jutustav kokkuvõte: E. Toomse. Schwarzenbek : Schwarzenbeki Eesti Kool, 1946. 64 lk.

• Kalevipoeg : jutustus noortele Eesti muinaskangelase elust ja seiklustest / [koost. J. Kiesel]. Stockholm : Eesti Post, 1953. 56 lk. (“Eesti Posti” noorsoo vaimuvara ; 1).

• Kreutzwald, F. R. Kalevipoeg / ümber jutustanud Eduard Laugaste ; kunstiliselt kujundanud H. Rooneem. Tallinn : ERK, 1960. 91 lk.

• Kalevipoeg / Fr. R. Kreutzwaldi eepose järgi jutustanud Eno Raud ; kaanekujundus ja ill. Ants Viidalepalt. Tallinn : ERK, 1961. 88 lk., 8 l. ill.

• Eno Raua “Kalevipoja” esimest trükki kaunistasid Ants Viidalepa guaššillustratsioonid, neid on kasutatud ka Tallinnas ja Uppsalas ilmunud kordustrükkides (1970, 1976) ja tõlkes läti keelde (1964).

• Kalevipoeg / Fr. R. Kreutzwaldi eepose järgi jutustanud Eno Raud ; ill. Heldur Laretei. Tallinn : Eesti Raamat, 1976. 104 lk.
Heldur Laretei illustratsioonidega on ilmunud ka raamatu vene- (1978) ja soomekeelne (1981) tõlge.

• Kalevipoeg / jutustanud Villem Ridala ; ill. Heldur Laretei. Tallinn : Athena, 1998. 80 lk.
Raamatus on kasutatud samu H. Laretei illustratsioone, mis kunstnik tegi E. Raua “Kalevipoja” jaoks.

• Kalevipoeg / Fr. R. Kreutzwaldi eepose järgi jutustanud Eno Raud ; kujundanud Inge Kenn. Tallinn : Mix, 1998. 80 lk.

• Kalevipoeg / Fr. R. Kreutzwaldi eepose järgi jutustanud Eno Raud ; ill. Jaan Tammsaar. Tallinn : Tiritamm, 1998. 31 lk.

• 1998. a. andis kirjastus “Tiritamm” välja kaks kujunduslikult identset trükist, ühe eesti, teise vene keeles. Raamatud kujundanud Jaan Tammsaare illustratsioonid ilmusid esmakordselt hoopis 1989. a. Moskvas avaldatud tõlkes.

KALEVIPOEG. ÜKS ENNEMUISTNE EESTI JUTT
sissejuhatus eestikeelsed väljaanded ümberjutustused
tõlked kirjandust kunstiteosed
<  tagasi esilehele Eesti Rahvusraamatukogu  >