KALEVIPOEG. ÜKS ENNEMUISTNE EESTI JUTT
sissejuhatus   eestikeelsed väljaanded   ümberjutustused
tõlked   kirjandust   kunstiteosed
15. märtsist 2002 - 15. jaanuarini 2003 Eesti Rahvusraamatukogu harulduste kogu näitusesaalis
<  tagasi esilehele
<  Eesti Rahvusraamatukogu

Näitusel on välja pandud kõik eepose nn. täistõlked ja lühendatud väljanded. “Kalevipoja” värsstõlkeid on ilmunud saksa (1857-1861), vene (1886-1889), ungari (1929), läti (1929), soome (1957), tšehhi (1959), leedu (1963), rumeenia (1978), ukraina (1981), inglise (1982) ja rootsi keeles (1999). Värsstõlkes katkendeid ja ümberjutustusi eraldi raamatuna on veel taani (1878), juudi (1922), prantsuse (1930), itaalia (1931) ja esperanto (1975) keeles. Ka need on näitusel esindatud, taani tõlge küll koopiana. Raamatutes ja perioodikas ilmunud katkenditest ja ümberjutustustest on valitud vaid mõned. Ümberjutustustest on kõige populaarsem Eno Raua mugandus, mis on ilmunud läti, ukraina, vene, soome ja saksa keeles.

Esperanto keeles

• Kalevipoeg : Estona popola eposo : fragmentoj / tlk. H. Dresen ; ill. O. Kallis. Tallinn : Eesti Raamat, 1975. 90 lk.
Värsstõlkes katkendid.

Inglise keeles

• Kalevipoeg : an ancient Estonian tale / compiled by Fr. R. Kreutzwald ; translation with notes and afterword by Jüri Kurman. Moorestown : Symposia Press, 1982. XIV, 301 lk.
Värsstõlge. Raamatust ilmus kordustrükk 1999. a. (Tallinna Raamatutrükikoda).

*

• Kirby, W. F. The hero of Esthonia and other studies in the romantic literature of that country / compiled from Esthonian and German sources… : in 2 volumes. London : J. C. Nimmo, 1895.
Vol. 1. xxxii, 321 lk. The hero of Esthonia, lk. 1-143.
Vol. 2. ix, 337 lk.
Proosaümberjutustus värsstõlkes katkenditega.

• Goble, L. The Kalevide. Toronto [etc.] : Bantam Books, 1982. xiii, 397 lk.
Ameerika autori fantaasiaraamat “Kalevipoja” teemadel. L. Goble on kasutanud W. F. Kirby teost (vt. eelmist kirjet).

Itaalia keeles

• Kalewipoeg : la leggenda nazionale del popolo Estone / traduzione di G. Ceroni dalla riduzione francese di N. Raudsep e P. de Stoecklin. Roma, [1931]. XII, 175 lk.
Proosaümberjutustus värsstõlkes katkenditega.

Juudi keeles

• Kalievipejg : fragmentn fun der estonišer folks-epopeije / fun der dejtšišer avtorizirter iberzetsung B. Raskin [L. Reznik]. Kiev : Kultur-liga, 1922. 36 lk.
Värsstõlkes katkendid 1. ja 2. loost.

Leedu keeles

• Kalevo sûnus. Kalevipoegas : estø liaudies epas / surinko ir atkûrë Fr. Kroicvaldas ; iliustr. Kr. Raudo ; vertë J. Marcinkevièius. Vilnius : Valstybinë grozinës literatûros leidykla, 1963. 292 lk.
Värsstõlge.

Läti keeles

• Kalevipoegs : igauòu tautas eps / no igaunu valodas tulkojusi E. Zâlite. Rîgâ : Izglîtîbas ministrijas izdevums, 1929. 217 lk.
Värsstõlge.
Tiitellehel tõlkija pühendus A. H. Tammsaarele.

*

• Kalevipoegs / Fr. Kreicvalda eposu atstâstîjis prozâ E. Rauds ; ilustrçjis A. Vîdaleps ; tulkojusi D. Plakidis. Rîgâ : Latvijas valsts izdevniecîba, 1964. 90 lk.
Ümberjutustus lastele.

Prantsuse keeles

• Le Kalewipoëg : légende épique estonienne / N. Raudsep et P. de Stoecklin. Paris : Les Presses Universitaires de France, 1930. [6], 127 lk.
Proosaümberjutustus värsstõlkes katkenditega.

• Le Kalevipoeg // Patrimoine litteraire Europeen. 4a, Le moyen age, de l’Oural a l’Atlantique : [antoloogia]. Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1993, lk. 779-787.
Katkendid “Kalevipoja” 1. ja 12. laulust, tõlkinud ja eessõna: A. Chalvin.

Rootsi keeles

• Kalevipoeg : Estlands nationalepos / samlad och på estniska utgiven av Fr. R. Kreutzwald ; i svensk tolkning av A. Milits ; illustrationer av E. Haamer. Borås : Invandrarförlaget, 1999. 325 lk.
Värsstõlge.

*

• Kalewipoeg / i korthet skildrad, huru Kalewipoeg sågerna blifwit samlade af K. R. [K. Raitio] ; öfwersatt af R. H. [R. Hertzberg]. Helsingfors : Folkupplysningssällskapet, 1884. 80 lk.
Proosaümberjutustus värsstõlkes katkenditega.

• Kalewipoeg : Esternas hjältepos / på svenska återgivet av R. Hertzberg och H. Winter ; illustrerat med träsnitt av T. Århem. Stockholm, 1963. 120 lk.
Proosaümberjutustus värsstõlkes katkenditega.

Rumeenia keeles

• Kalevipoeg : epopee populară estonă / culeasă şi prelucrată de F. R. Kreutzwald ; rostită în româneşte de A. Calaïs. Bucureşti : Univers, 1978. 349 lk.
Värsstõlge. Tõlgitud vene keele vahendusel, kasutatud on V. Derş
avini ja A. Kotšetkovi tõlget.

Saksa keeles

• Kalewipoeg, eine Estnische Sage / zusammengestellt von F. R. Kreutzwald, verdeutscht von C. Reinthal und Dr. Bertram ; herausgegeben von der Gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat, 1861. XVI, 536 lk.
Esitrüki saksakeelsed osad kokkuköidetuna. “Kalevipoega” tõlkis saksa keelde ka Kreutzwald.

• Kalewipoeg / aus dem Estnischen übertragen von F. Löwe ; mit einer Einleitung und mit Anmerkungen herausgegeben von W. Reiman. Reval : Kluge, 1900. XXXII, 343 lk.
Värsstõlge.

• Kalewipoeg / aus dem Estnischen übertragen von F. Löwe ; mit einer Einleitung und mit Anmerkungen herausgegeben von W. Reiman. Tallinn : Librarius, 1996. XXXII, 343 lk. Faksiimiletrükk väljaandest: Rewal : Kluge, 1900.

*

• Kalewipoeg, oder die Abenteuer des Kalewiden : eine estnische Sage, frei nach dem Estnischen bearbeitet von C. Chr. Israël. Frankfurt a. M. : Heider & Zimmer, 1873. VI, 98 lk.
Proosaümberjutustus värsstõlkes katkenditega.

• Die Abenteuer des Kalewiden : estnisches Volksmärchen von J. Grosse. Leipzig : Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber, 1875. XVIII, 222 lk.
Värssümberjutustus, osalt ümbertöötlus.

• Kalewi poeg. I-III. IV, 1-250. XVII / uebersetzt von F. Löwe // Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat, Bd. 10 (1881) [Heft 4], lk. 1-104.
Värsstõlkes katkendid.

• Kalewipoeg : ein estnisches Märchen : bearbeitet für Kinder von 8-12 Jahren. Rewal : Kluge & Ström, 1894. 64 lk.
Proosaümberjutustus lastele.

• Als kühne Recken durch die Lande zogen : die Abenteuer des Kalevipoeg / E. Raud ; Illustrationen von K. Müller ; aus dem Estnischen übersetzt von H. Viira. Berlin : Der Kinderbuchverlag, 1988. 77 lk.
Proosaümberjutustus lastele.

• Kalewipoeg : Versepos / von F. R. Kreutzwald ; nacherzählt von F. Balcke. Wedemark-Elze, 1997. 75 lk.
Proosaümberjutustus.

Soome keeles

• Kalevipoeg : Viron sankarieepos / suomentanut H. Winter. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1957. 332 lk.
Värsstõlge.

• Kalevipoeg : Viron sankarieepos / suomentanut H. Winter. 2. painos. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1996. 332 lk.

*

• Kalewipoeg / lyhyesti esitellyt, Kalewipoeg-runojen synty y. m. K. R. [K. Raitio]. Helsinki : Kansanwalistusseura, 1884. 80 lk.
Ümberjutustus värsstõlkes katkenditega.

• Kalevipoeg / lapsille kertonut E. Raud ; kuvittanut H. Laretei ; suomentanut A. Nikiforova. Helsinki : Kansankulttuuri, 1981. 103 lk.
Ümberjutustus lastele.

Taani keeles

• Kalevi Poeg : Estlands Nationalhelt / fortalt af P. Rasmussen. Kj¸benhavn, 1878. [8], 128 lk.
Ümberjutustus värsstõlkes katkenditega. Koopia kaanest. Originaal: Taani Kuninglik Raamatukogu.

Tšehhi keeles

• Syn Kalevuv / vybral a prelozil, doslov a poznámky napsal M. Lukáš; ilustrovala, obálku a vazbu navrhla a grafiky upravila L. Weisbergrová. Praha : Svet sovetu, 1959. 232 lk.
Lühendatud värsstõlge.

Ukraina keeles

• Kalevipoeg / per. z estonskoi A. Rjappo. Kiiv : Dnipro, 1981. 248 lk.
Värsstõlge.

*

• Kalevipoeg / za epossom F. R. Kreitsvalda pereskazav E. Raud ; iljustratsi hudoznikiv A. Hoidre, O. Kangilaski, R. Sagritsa ; per. z estonskoi O. Zavgorodnogo. Kiiv : Vesselka, 1975.101 lk.
Ümberjutustus lastele.

Ungari keeles

• Kalevipoeg : az észtek nemzeti éposza ; észt eredetiból forditotta Bán Aladár. Budapest : A. la Fontaine Irodalmi Társaság Kiadása, 1929. 336 lk.
Värsstõlge. Eesti Akadeemilise Raamatukogu eksemplar.

• Kalevipoeg : Észt nemzeti éposz; forditotta Bán Aladár ; illusztrálta Kondor Lajos. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1960. 348 lk.
Värsstõlge.

• Kalevipoeg : Észt hösének / [a nyersfordítást készítette G. Bereczki]. Budapest : Európa Könyvkiadó, 1985. 527 lk., 6 l. ill.
Värsstõlge.

Vene keeles

• Kalevitš (Kalevi poeg) : drevnjaja estonskaja saga v dvadtsati pesnjahh / per. J. Trusman. Võp. 1-2. Revel, 1886-1889.
Sõnasõnaline tõlge proosas.
Võp. 1. 1886. [Soovituseks ; Sissejuhatuseks ; 1.-2. lugu.] 57 lk. Sisaldab ka F. R. Faehlmanni muistendite tõlkeid.
Võp. 2. [3.-20. lugu.] 1889. VIII, 57.-264. lk.

• Sõn Kaleva : estonski narodnõi epos / sobral i obrabotal Fr. Kreitsvald ; per. s estonskogo V. Derzavin i A. Kotšetkov ; gravjurõ hudoznika A. Gontšarova. Moskva : Goslitizdat, 1949. 247 lk.
Värsstõlge.

• Sõn Kaleva : estonski narodnõi epos / sobral i obrabotal Fr. Kreitsvald ; per. s estonskogo V. Derzavin i A. Kotšetkov ; ill. A. Hoidre, R. Kaljo, O. Kangilaski, E. Paris, R. Sagrits. Tallinn : Estgosizdat, 1950. 359 lk. : ill ; 24 l. ill.

• Sõn Kaleva : estonski narodnõi epos / sobral i obrabotal Fr. Kreitsvald ; per. s estonskogo V. Derzavin i A. Kotšetkov ; hudoznik V. Noskov. Moskva : Goslitizdat, 1956. 499 lk.

• Sõn Kaleva : estonski narodnõi epos / sobral i obrabotal F. R. Kreitsvald ; per. s estonskogo V. Derzavin i A. Kotšetkov ; ill. E. Okas. Tallinn : Estgosizdat, 1961. 384 lk.

• Sõn Kaleva : estonski narodnõi epos / sobral i obrabotal F. R. Kreitsvald ; per. s estonskogo V. Derzavin i A. Kotšetkov ; ill. K. Raud. Tallinn : Eesti raamat, 1979. 250 lk. : ill ; 55 l. ill.

• Sõn Kaleva : estonski narodnõi epos / sobral i obrabotal F. R. Kreitsvald / per. s estonskogo V. Derzavin i A. Kotšetkov ; ill. K. Raud. Tallinn : Eesti raamat, 1986. 357 lk.

*

• Sõn Kaleva : estonski narodnõi epos / per. V. Derzavin i A. Kotšetkov ; hudoznik P. Luhtein. Moskva ; Leningrad : Detgiz, 1950. 168 lk.
Lühendatud värsstõlge

• Kalevipoeg : estonski narodnõi epos / sobrannõi i obrabotannõi F. R. Kreitsvaldom, v pereskaze E. Rauda ; per. T. Urbel ; ill. H. Laretei. Tallinn : Eesti Raamat, 1978. 103 lk.
Ümberjutustus lastele.

• Kalevipoeg : estonski narodnõi epos / sobrannõi i obrabotannõi F. R. Kreitsvaldom, v pereskaze E. Rauda ; per. T. Urbel ; ill. J. Tammsaar. Moskva : Detskaja literatura, 1989. 103 lk.
Selles väljaandes ilmusid esmakordselt J. Tammsaare illustratsioonid.

• Kalevipoeg : estonski narodnõi epos / sobrannõi i obrabotannõi F. R. Kreitsvaldom, v pereskaze E. Rauda ; per. T. Urbel ; ill. J. Tammsaar. Tallinn : Tiritamm, 1998. 101 lk.

KALEVIPOEG. ÜKS ENNEMUISTNE EESTI JUTT
sissejuhatus eestikeelsed väljaanded ümberjutustused
tõlked kirjandust kunstiteosed
<  tagasi esilehele Eesti Rahvusraamatukogu  >