KALEVIPOEG. ÜKS ENNEMUISTNE EESTI JUTT
sissejuhatus   eestikeelsed väljaanded   ümberjutustused
tõlked   kirjandust   kunstiteosed
15. märtsist 2002 - 15. jaanuarini 2003 Eesti Rahvusraamatukogu harulduste kogu näitusesaalis
<  tagasi esilehele
<  Eesti Rahvusraamatukogu

Rahvuseepost “Kalevipoeg” on ajavahemikus 1857-2002 ilmunud 17 trükki, viimane väljaanne 1998. aastal. Pika ajavahemiku neljanda (1901) ja viienda (1935) trüki vahel täitsid eepose lühendatud väljaanded koolidele.

Eepose täisväljaanded

• Kalewipoeg, eine Estnische Sage / verdeutscht von C. Reinthal. Dorpat, 1857-1961. XVI, 166, 145, 735, [12] lk. (Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft ; Bd. 4, H. 1-4 ; Bd. 5, H. 1-2/3). 500 eks.
Eepose esimene, teaduslik väljaanne ilmus 1857-1861 Õpetatud Eesti Seltsi toimetiste sarjas eesti ja saksa keeles. Carl Reinthal tõlkis esitrüki jaoks saksa keelde “Kalevipoja” 15 lugu. Kreutzwaldi rahulolematuse tõttu pidi ta töö katkestama.Viimased 5 lugu tõlkis saksa keelde G. J. Schultz-Bertram, tõlketöös osales ka Kreutzwald ise. Esitrükk sisaldab ka Kreutzwaldi eessõna, mida on hilisemates trükkides korduvalt publitseeritud.

• Kalevi poeg : üks ennemuistene Eesti jut kaheskümnes laulus. Kuopio, 1862. [4], 254, [4] lk. 1000 eks.
Kalevipoja nn. rahvaväljaande kirjastas Kreutzwald ise. Raamatu väljaandmise toetamiseks levitas ta 60 aktsiat hinnaga 5 rubla. Teise trüki jaoks vaatas Kreutzwald koos akadeemik F. J. Wiedemanniga eepose keeleliselt veel kord läbi, lõplikku redaktsiooni jäi 19 023 värsirida.

• Kalevi poeg : üks ennemuistene Eesti jut kaheskümnes laulus. 3. tr. Tartu : Schnakenburg, 1876. 232 lk. 2000 eks.
Viimane Kreutzwaldi eluajal ilmunud trükk.

• Kalevi poeg : eesti ennemuistne jutt kaheskümnes laulus / kogunud ja kirja pannud Dr. Fr. R. Kreutzwald. 4., parand. tr. Jurjev : Schnakenburg, 1901. 230 lk. 3000 eks.

• Kreutzwald, F. R. Kalevipoeg : üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus / söejoonised: Kristjan Raud, puugravüürid: Hando Mugasto. 5. tr. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1935. 319 lk., 21 l. ill. 9500 eks. tavalises kaustas.
Eesti raamatu aasta (1935) puhul ilmunud juubeliväljaanne spetsiaalselt selle trüki jaoks valmistatud K. Raua illustratsioonidega ja H. Mugasto kujunduses.

• Kreutzwald, F. R. Kalevipoeg : üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus / söejoonised: Kristjan Raud, puugravüürid: Hando Mugasto. 5. tr. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 1936. 318, [1] lk. 850 nummerdatud ja signeeritud eksemplari suures kaustas.
5. trüki suureformaadilised (35x25 cm) luksusväljaanded ilmusid 1936. a. alguses illustraatorite signeerituna, neist 45 eksemplari trükiti paksule joonistuspaberile. Osa juubeliväljaandest, nii tavalises kui ka suures kaustas köideti E. Taska töökojas.

• Kreutzwald, F. R. Kalevipoeg : üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus / ill. P. Luhtein. Tallinn : Ilukirjandus ja Kunst, 1946. 248 lk. 20 200 eks.
Väljaannet kaunistavad värviline frontispiss ning rahvuslikus ornamendis päisliistud ja vinjetid.

• Kreutzwald, F. R. Kalevipoeg : üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus / söejoonised: Kristjan Raud, puugravüürid: Hando Mugasto. 6. tr. Vadstena : Orto, 1947. 319 lk. 2000 eks., neist nummerdatud 1000 eks.
Rootsis ilmunud peaaegu täpne kordustrükk 1935. a. väljaandest.

• Kalevipoeg : eesti rahva eepos / kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald ; ill. Alo Hoidre, Ott Kangilaski, Richard Sagrits, Richard Kaljo, Edith Paris. Tallinn : ERK, 1951. 375 lk., 28 l. ill. 25 000 eks.
Eesti NSV 10. aastapäevaks ilmunud suurejoonelisust taotlenud väljaande kujundamisel kasutati tol ajal väga soositud ja levinud kollektiivse töö meetodit. Illustratsioonid valmisid 3 kunstniku A. Hoidre, O. Kangilaski ja R. Sagritsa ühistööna, vahetiitlid ja vinjetid valmistas R. Kaljo, vahetiitlite ornamentaalne kujunduse tegi E. Paris.

• Kreutzwald, F. R. Kalevipoeg / ill. A. Hoidre, O. Kangilaski, R. Sagrits, päisliistud ja vahetiitlid: S. Väljal. Tallinn : ERK, 1953. 435 lk., 24 l. ill. (Teosed). 25000 eks.
Järjekordne Kalevipoja uustrükk avaldati F. R. Kreutzwaldi 150. sünniaastapäeva puhul ilmunud viieköitelises teoste sarjas.

• F. R. Kalevipoeg : üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus / joonised: Eerik Haamer, puugravüürid: Hando Mugasto. 7. tr. Toronto : Orto, 1954. 320 lk. 3000 nummerdatud eks.
Kanadas ilmunud teos jäljendab 1936. a. suureformaadilist luksusväljaannet. K. Raua illustratsioonide asemel on kasutatud Rootsis elanud kunstniku Eerik Haameri pliiatsijoonistusi.

• Kalevipoeg : eesti rahva eepos / kogunud ja ümber töötanud Fr. R Kreutzwald / ill. Evald Okas. Tallinn : ERK, 1961. 376 lk. 40000 eks.
Eepose 100. aastapäevaks ilmunud väljaanne.

• Kreutzwald, F. R. Kalevipoeg : tekstikriitiline väljaanne ühes kommentaaride ja muude lisadega. 1. kd. Tallinn : ERK, 1961. 512 lk. 2000 eks.

• Kalevipoeg : eesti rahva eepos / kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald ; ill. K. Raud. Tallinn : Eesti Raamat, 1975. 294 lk., 56 l. ill. 40 000 eks.
Eesti raamatu 450. aastapäeva puhul välja antud “Kalevipoeg”.

• Kalevipoeg : eesti rahva eepos / kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald ; ill. K. Raud. Tallinn : Eesti Raamat, 1977. 294 lk., 54 l. ill. 2000 eks.
1975. a. väljaande kordustrükk väikeses formaadis kordustrükk.

• Kreutzwald, F. R. Kalevipoeg : üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus. Tallinn : Roto, 1992. 276 lk.
Raamatus on taaskasutatud K Raua jooniseid ja H. Mugasto puugravüüre.

• Kalevipoeg : eesti rahva eepos / kogunud ja ümber töötanud Fr. R. Kreutzwald. Tallinn : Avita, 1997. 351 lk. (Valik väärtkirjandust).
Raamatus on kasutatud A. Roosilehe, E. Viiralti, P. Luhteina, E. Okase, E. Obermanni, G. Mootse, A. Uuritsa illustratsioone.

• Kreutzwald, F. R. Kalevipoeg : üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus / Ill. K. Raud. 17. tr. Tallinn : SE & JS, 1998. 356 lk. 1000 eks.
Siiani viimane eepose trükk on pühendatud Eesti Vabariigi 80. aastapäevale.

Eepose lühendatud kooliväljaanded

• Fr. R. Kreutzwald'i Kalevipoeg : lugulaul Eesti muinasajast : lühendatud kujul nelja lisaga Eesti nooresoole. Tallinn : G. Pihlakas, 1904. 308 lk. 3000 eks.
Peeter Org koostas eepose lühendatud noorsooväljande koos mitme lisaga, anti välja neli trükki (1904, 1910, 1918, 1921)

• Fr. R. Kreutzwald'i Kalevipoeg : lugulaul Eesti muinasajast : lühendatud kujul nelja lisaga Eesti nooresoole. 2. tr. Tallinn : G. Pihlakas, 1910. 308 lk. (Nooresoo kirjavara ; 20). 4000 eks.

• Fr. R. Kreutzwald'i Kalevipoeg : lugulaul Eesti muinasajast : lühendatud kujul nelja lisaga Eesti nooresoole. 3. tr. Tallinn : G. Pihlakas, 1918. 309 lk. (Nooresoo kirjavara ; 20). 3000 eks.

• Fr. R. Kreutzwald'i Kalevipoeg : lugulaul Eesti muinasajast : lühendatud kujul nelja lisaga Eesti nooresoole. 4. tr. Tallinn : G. Pihlakas, 1921. 352 lk. (Nooresoo kirjavara ; 20). 2000 eks.

• Kreutzwald, F. R. Kalevipoeg : Eesti kangelaseepos : parandatud ja illustreeritud väljaanne koolidele. Tallinn : Töökool, 1930. 224 lk. 2000 eks.
Redigeeritud kooliväljaanne, mida Madis Küla-Nurmik vähendas u. 10000 värsi võrra. Selle väljaande järgi tõlkis Helmer Winter eepose soome keelde (Helsingi, 1957). Raamatu illustreerimiseks on kasutatud August Roosilehe, Aleksander Uuritsa jt. Kalevipoja-ainelisi töid.

KALEVIPOEG. ÜKS ENNEMUISTNE EESTI JUTT
sissejuhatus eestikeelsed väljaanded ümberjutustused
tõlked kirjandust kunstiteosed
<  tagasi esilehele Eesti Rahvusraamatukogu  >