| RRi avaleht | RRi digitaalkogud |
| Sissejuhatus | Euroopa ja Skandinaavia kaardid 16.-18.saj. | Liivimaa kaardid 16.saj. | Liivimaa kaardid 17.saj. |

LIIVIMAA KAARDID 18. saj.


Ducatuum Livoniae et Curlandiae Nova Tabula : Cum Privil. Potent. D. Ordin. Belgii Foederati / descripta, Divisa et edita per F. de Witt. – [1:1 000 000]. - Amstelodami //Amsterdam// : Petri Mortier, [pärast 1705. a.]. - Vasegravüür ; 49 x 41 cm.

Vaata kaarti RR arhiivis DIGAR

Originaal Eesti Rahvusraamatukogu kaardikogus.

Kaart on koostatud Madalmaade kartograafi Frederik de Wit(t)i poolt.

Frederik de Wit(t) (1616-1698) rajas oma trükikoja 1648. a. Amsterdamis ning andis alates 1670. a. välja mitu atlast: Atlas, Atlas minor, Atlas major, mereatlas ja Belgia atlas. Peale nende on tal eraldi lehtedena ilmunud 124 maa- ja 27 merekaarti. Ka tema samanimelised poeg ja pojapoeg valmistasid kokku 130 kaarti. Wit'ide firma lõpetas tegevuse 1706. a. ning nende trükiplaadid omandas Amsterdami geograaf, vasegravöör, trükkal ja kirjastaja Pieter Mortier (1661-1711), kelle poolt on trükitud käesolev kaart. Pärast P. Mortier surma 1721. a. läks firma üle J. Covensile ja C. Mortier’le, kes panid firmale nimeks Covens ja Mortier.


Darstellung der neuen auf Keiserl(ichen) Befehl I. I. 1783 errichteten Revalschen und Rigischen Statthalterschaften (ehemals die Herzogthümer Ehstland u. Liefland); und ihrer neuen statthalterschaftlichen Vertheilungen der Kreisse und Kirchspiele : nach Anleitung der neuen Hupelschen Charte, vom Jahr 1774 / O. F. v. Pistohlkors delin. – [Ca 1:1 500 000]. – [S.l., pärast 1782]. - Vasegravüür ; 39 x 26 cm. - (Nordische Miscellaneen / August Wilhelm Hupel ; St. 8).

Vaata kaarti RR arhiivis DIGAR

Originaal Eesti Rahvusraamatukogu kaardikogus.

Kaart ilmus A.W. Hupeli raamatu Nordische Miscellaneen’i lisana ning selle koostas Otto Friedrich v. Pistohlkors (1754-1831), Poola ja Vene sõjaväelane, maanõunik ja kreisikohtunik, kes oli 1805. a. Liivimaa Rüütelkonna saadik Peterburis.

August Wilhelm Hupel (1737-1819) oli baltisaksa publitsist, kodu-uurija ja keelemees. Ta õppis Jena ülikoos ja asus 1757. a. Riiga. 1760-1763 oli ta Äksi ja 1763-1804. a. Põltsamaa pastor. Ta kogus Baltimaade geograafia, ajaloo, majanduse, halduse ja eluolu kohta rikkaliku ainese. Tema peateosteks on Topographische Nachricten von Lief- und Ehstland I-III (1774-1782), Nordische Miscellaneen (1781-1791) ja Neue Nordische Miscellaneen (1792-1798).


Ducati di Livonia, e di Estonia, e Governi di Nowogorod, Bielogorod, e Kiowia coi loro Distretti Nella Russia Europea : Di nuova Projezione ; Con Privilegio dell’ Eccellentissimo Senato / G. Zuliani inc. G. Pitteri scr. – [Ca 1:3 500 000]. - Venezia //Veneetsia// : Antonio Zatta, 1782 [ilmus 1785]. - Vasegravüür ; 31 x 41 cm. - (Atlante Novissimo ; 11).

Vaata kaarti RR arhiivis DIGAR

Originaal Eesti Rahvusraamatukogu kaardikogus.

 


Livoniae et Curlandiae Ducatus Cum Insulis Adjacentib. Mappa Geographica / Exhibiti per Tob. Conr. Lotter, GEOGR. AUGUST VIND. – [Ca 1:930 000]. - Augsburg : August Vind, [pärast 1756. a.]. - Vasegravüür ; 56 x 47 cm. - (Atlas novus sive tabulae gographicae / Tobias Conrad Lotter).

Vaata kaarti RR arhiivis DIGAR

Originaal Eesti Rahvusraamatukogu kaardikogus.

Kaardi koostas 17/18. saj. vahetuse silmapaistvaima saksa kartograafi, Nürnbergi graveerija ja kaardikirjastaja Johann Baptist Homanni (1663-1724) juures õppinud Augsburgi graveerija ning kaardikirjastaja Matthias Seutter (1678-1757). M. Seutter avas oma töökoja 1707. a. ning alates 1728. a. andis ta välja eri formaadiga atlasi, mis koosnesid põhiliselt Homanni kaartide koopiatest.

Käesolev kaart on kordustrükk kaardist M. Seutteri atlases Atlas novus, mis on ilmunud pärast tema surma T. C. Lotteri atlases.

Tobias Conrad Lotter (1717-1777) oli Matthias Seutteri väimees, kes võttis M. Seutteri töökoja koos viimase poja Albrechti ja teise väimehe G. B. Probstiga üle. Hiljem läks firma täielikult T. C. Lotteri valdusesse ning ilmunud atlastes (Atlas minor 1744, Atlas novus 1772, Atlas geographicus 1778) on kaartidel Seutteri nimi asendatud Lotteri omaga.


Ducatuum Livoniae et Curlandiae Novissima Tabula in Quibus sunt Estonia, Litlandia et Aliae Minores Provinciae / Per R & I. Ottens. – [Ca 1:970 000]. - Amstelodami //Amsterdam// : J. Ottens, [u. 1711-1750]. - Vasegravüür ; 49 x 58 cm. - (Atlas maior sive collectio mapparum variis autoribus ; 22).

Vaata kaarti RR arhiivis DIGAR

Originaal Eesti Rahvusraamatukogu kaardikogus.

Joachim Ottensi (ja poegade) kirjastus andis atlastena välja nii nende enda kui ka teiste autorite kaarte. Nende esimene atlas ilmus 1690. a.

Käesolev kaart pärineb J. Ottensi kirjastuse poolt välja antud atlasest Atlas maior sive collectio mapparum variis autoribus.


Livonie, Curlande et Samogitie / J. van Lugtenburg Sculps. [Ca 1:3 600 000]. - La Haye //Haag// : Henry Scheurleer, 1711. - 1 kaart : vasegravüür ; 19 x 15 cm. - (Theatre Complet et Particularisé De La Guerre Du Nort Ou Cartes Geographiques Des Pais exposez a la presente Guerre / Par le Sr. Rxx de L. ; 11).

Vaata kaarti RR arhiivis DIGAR

Originaal Eesti Rahvusraamatukogu kaardikogus.

 


Die Hertzogthümer Curland und Liefland. – [Ca 1:3 000 000]. - Leipzig : bey J. G. Schreibern, [ca 1749]. - 1 kaart : vasegravüür ; 20 x 16 cm. - (Atlas Selectus von allen Königreichen und Ländern der Welt zum bequemen Gebrauch in Schulen, auf Reisen und beij dem Lesen der Zeitungen ; 125).

Vaata kaarti RR arhiivis DIGAR

Originaal Eesti Rahvusraamatukogu kaardikogus.

Kaart pärineb Leipsigi graveerijate ja kartograafide Johann Christoph ja Johann Georg Schreiberi atlasest Atlas Selectus. Atlas Selectus oli nende ainus töö, mis ilmus alles pärast nende surma.


Curlande, Livonie, Ingrie et Partie Meridionale de Finlande Avec Privilege / Par Robert de Vaugondy fils de Mr. Robert. – [Ca 1:4400000]. - Paris : R. de Vaugondy : Durand : Pissot Fils, 1749 [ilmus hiljem]. - 1 kaart : vasegravüür ; 19 x 17 cm. - (Atlas Portatif Universel / Robert de Vaugondy).

Vaata kaarti RR arhiivis DIGAR

Originaal Eesti Rahvusraamatukogu kaardikogus.

Kaart pärineb R. G. de Vaugondy poolt 1752. a. välja antud atlasest Atlas Portatif Universel.

Robert Gilles de Vaugondy (1688-1766) sai päranduseks ning ostis prantsuse kuulsaimate kartograafide Sansoni perekonna ja A. H. Jaillot (1632-1712) kartograafilised materjalid. Neid kombineerides avaldas ta kaks atlast aastatel 1748 ja 1752 (koos oma poja Didier’ga).


| Sissejuhatus | Euroopa ja Skandinaavia kaardid 16.-18.saj. | Liivimaa kaardid 16.saj. | Liivimaa kaardid 17.saj. |
| RRi avaleht | RRi digitaalkogud |