TOIMETUS

Ajakirjast

Raamatukogu esimene number ilmus 1923. aastal Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu väljaandel. Ajakirja väljaandmine katkes 1940. aastail, ajakiri ilmub taas 1990. aastast.
Raamatukogu tutvustab raamatukogunduse uusi suundi ja käsitleb probleeme, vahendab raamatukogude ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu infot.
Raamatukogu sisaldab lisaks erialaartiklitele raamatukogundusega seonduvate kultuuriküsimuste, kirjanduse, raamatuloo ja kirjastamise käsitlusi. Kirjutiste resümeed on inglise keeles.
Raamatukogu ilmub 6 korda aastas: veebruaris, mais, juunis, septembris, novembris ja detsembris.
Raamatukogu ilmumist toetab Eesti Kultuurkapital.

Toimetus

Ajakirja Raamatukogu toimetus
Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2, Tallinn, 15189
tel. (372) 630 7324, e-post Mihkel.Volt@nlib.ee

Toimetaja Mihkel Volt

Keeletoimetaja Gerli Eero

Kujundaja Margit Plink