ajakirja Raamatukogu logo

Väljaandjad:

Ilmub 6 korda aastas| English |
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7324, e-post Mihkel.Volt@nlib.ee

2017 nr. 6 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1990 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Jõululugu ehk mis kasu võib olla lugemisest?
Mart Kivastik


„Mu sõber on ehitaja, tegeleb põhiliselt betooniga, aga ei põlga ka teisi töid, kui makstakse. Nagu kõik teisedki ehitajad, on ta korduvalt pankrotti läinud, uue nime all tuhast tõusnud,“ nii alustab oma novelletti kirjanik Mart Kivastik. Lugu areneb raamatukoguga seotud puäntideni.


PÄEVATEEMA: MIKS LUGEDA?

Kuidas lugeda?
Jan Kaus

„Kirjandus on suur vabaduse territoorium, vabaduse manner, millel kirjanik saab maadeavastaja kombel liikuda. Kirjanik võib kujutada ennast ette kellena tahes, kus tahes ja millal tahes. Ta võib kirjutades püüda ületada kultuurilisi, soolisi, ajalisi ja ruumilisi barjääre. Sealjuures on kirjanik vastupidiselt kunstnikele, teatraalidele ja filmitegijatele oma valikutes ja otsustustes üksi ning vastutab oma vabaduses õnnestumiste ja altminekute eest ennekõike ise,“ ütleb oma lühiessees kirjanik Jan Kaus, mille ta kirjutas 30. novembril toimunud ERÜ kogude toimkonna korraldatud seminariks.


RAAMATUKOGUPÄEVAD

Raamatukogupäevade avakõne
Katre Riisalu


„Üleriigilised raamatukogupäevad on taas algamas. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu eestvedamisel on need kestnud kogu taasiseseisvumise aja. See on hea traditsioon, mis töötab. Miks kutsub ühing igal aastal raamatukogusid üleriigiliste raamatukogupäevade õnnestumisse panustama? Eks ikka selleks, et näidata, et raamatukogud üle Eesti tegutsevad koos ja ühise eesmärgi nimel. Raamatukogude missioon on kaasa aidata, et meil oleks kultuurne, intelligentne ja elus hästi hakkama saav kodanik. Koos oleme tugevamad ja jõuame oma ettevõtmistega rohkemateni,“ alustas raamatukogupäevade avakõnet Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esinaine Katre Riisalu.


Raamatukogupäevade pidulik avamine Pärnus
Mihkel Volt


20.–30. oktoobril toimunud 27. üleriigilised raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus!“ avati 20. oktoobril Pärnus – Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Kümnes teadus- ja erialaraamatukogude päev EBS-is
Tuuliki Tõiste


23. oktoobril toimunud X teadus- ja erialaraamatukogude päeval kohtuti Tallinnas Estonian Business Schoolis, kus oli võimalik kuulata eripalgelisi ettekandeid. Triin Soone Eesti Lastekirjanduse Keskusest rääkis „Laste Vabariigi“ projektist, Urmas Sinisalu RR-ist andis ülevaate ID-kaardi kasutamise võimalustest ESTER-is, Maris Nool Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogust kõrvutas Facebooki ja Instagrami raamatukogude vaates. Erialaraamatukogudest ja nende ettevõtmistest andsid ülevaate Ülle Kuuse Tallinna Tervishoiukõrgkooli raamatukogust, Janela Tähepõld-Tammert Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogust, Raile Reigo Sisekaitseakadeemia raamatukogust ning Heli Priimets Tallinna Majanduskooli raamatukogust. Esinejaid juhatas lavale Ülle Kalvik, ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni juht. Viimase ettekandjana rääkis EBS-i professor Ruth Alas juhitüüpidest ja nende rollist organisatsiooni elutsükli eri faasides. Tutvustati ka tänavusi „Aasta tegu teadusraamatukogus 2017“ ja „Aasta tegu erialaraamatukogus 2017“ nominente.


Maaraamatukoguhoidjad tähistasid OMA päeva Haapsalus
Lea Rand


Selleaastastele raamatukogupäevadele pandi 30. oktoobril punkt maaraamatukoguhoidja päevaga Haapsalus: kokku said 100 kolleegi Eesti külaraamatukogudest. Esinesid Haapsalu linnapea Urmas Sukles, Läänemaa viimane maavanem Neeme Suur, ERÜ aseesimees Krista Visas, Haapsalu piiskopilinnuse juhataja Kaire Tooming ja Haapsalu linnapeakandidaat Merle Mäesalu. Tutvustati ka tänavusi „Aasta maaraamatukoguhoidja 2017“ nominente.

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA

„Mida me järgmine kord meisterdame?“
Lea Rand


„Just nii küsisid lapsed, kui nad viimasest raamatukogus toimunud õpitoast lahkusid,“ koges Toila Raamatukogu juhataja Lea Rand. Alates möödunud aasta sügisest toimuvad Toila raamatukogus peaaegu iga kuu meisterdamised koostöös Voka Avatud Noortekeskusega.


KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?

Astume raamidest välja!
Mai Põldaas


Tartu Linnaraamatukogu liitus sel suvel rahvusvahelise liikumisega „Get Outside the Lines“ ehk „Astu raamidest välja“, mille raames kõik liitunud raamatukogud üle maailma (vt www.getoutsidethelines.org) korraldavad septembri teisel nädalal nn „raamidest välja“-üritusi oma raamatukogu külastajatele ja kogukonnaliikmetele. Ettevõtmise mõte on ühine kampaania, mis pööraks laiemat tähelepanu sellele, kuidas raamatukogud ja neis tehtav on viimasel ajal muutunud ning muutumises.


ARENDUSTEGEVUS

Milline on raamatukogu mõju? Teenusekvaliteedi uuringust Rahvusraamatukogus. II osa
Kai Välbe


Teenusekvaliteet annab vastuse, kuidas klient kogeb teenust võrreldes oma ootustega. 2016. aastal viis Eesti rahvusraamatukogu SERVQUAL-i meetodi abil läbi teenusekvaliteedi uuringu, mis aitas raamatukogul otsustada, millised kvaliteedinäitajad on vastajale olulised ning vajavad esmajärjekorras täiustamist.


PERSOON

Kairit – visa visionäär Luunja mailt

Intervjuu Kairit Alveriga

Mihkel Volt


Kairit Alver kuulutati 28. veebruaril toimunud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kõnekoosolekul tiitli „Aasta maaraamatukoguhoidja 2016“ võitjaks. Kairit on Luunja valla keskraamatukogu, Lohkva Raamatukogu direktor. Kairit Alveriga õnnestus kohtuda sel sügisel Tallinnas, et rääkida raamatukogutööst Luunja mail.


KONVERENTSID & SEMINARID

LIBER 2017

Kairi Felt


Euroopa Teadusraamatukogude Assotsiatsiooni (LIBER) 46. aastakonverents toimus 5.–7. juulil Kreeka ülikoolilinnas Patrases ning kandis nime „Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age“.

Eesti mäluasutuste suveseminar 2017

Hela Ojasaar

Selle aasta suveseminar „Digitekkeline pärand ja osaluskultuur“ toimus 29.–30. augustil Pärnumaal. Kahepäevasel seminaril saadi ülevaade, kuidas mäluasutused digitekkelist pärandit koguvad, säilitavad ja kättesaadavaks teevad. Uurisime, mis on osaluskultuur ning jagasime kogemusi kasutajate osalemisest digitaalse ainese kogumisel, näituste koostamisel ja kogukonna edendamisel.

Projektikonkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“ seminar Rahvusraamatukogus
Piia Salundi


6. detsembril toimus Eesti Rahvusraamatukogus seminar, millel tutvustati Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu projektikonkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“ raames toetuse saanud tosinat vahvat projekti erinevaist Eesti paigust.

IFLA 2017

Katre Riisalu


IFLA selleaastase, 83. kongressi võõrustajaks oli Poola linn Wroclaw. Osalejaid oli tänavusel kongressil üle 3100, delegaate oli rohkem kui saja kahekümnest riigist. Nädala jooksul toimus 247 istungit, kus sõna said rohkem kui 500 esinejat. Esmakordselt toimus avamise otseülekanne, mida jälgis 30 000 raamatukoguhoidjat üle maailma.

Terminitööst meil ja Lätis

Piret Pärgma


Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonnal on juba aastaid olnud meeldivaks tavaks saada kokku kaheksal korral aastas, et arutada raamatukogunduse ja infotöö valdkonna terminiküsimusi ning täiendada raamatukogusõnastikku. Oktoobrikuus kohtutakse aga veel ka oskuskeeleseminaril. Lisaks oskuskeelepäevale jäi sel aastal oktoobrisse ka teine olulisem sündmus – nimelt olid terminoloogiatoimkonna esimees Kalju Tammaru ja sekretär Piret Pärgma kutsutud Läti Rahvusraamatukogu korraldatud konverentsile „Raamatukoguteaduse ja seotud alade terminoloogia: teooria ja praktika“.


Aleksander Sibulale pühendatud erialapäev keskendus autoriõigusele

Andrea Ruud


3. novembril 2017 toimus Tallinna Keskraamatukogus XII Aleksander Sibulale pühendatud erialapäev „Autoriõigus ja digitaalne sisu raamatukogudes“. Ettekanded tõid raamatukoguhoidjateni uusima info, kõige uuemad arengud autoriõiguse valdkonnas. Erialapäeval kuulutati välja Aleksander Sibula stipendiumi 2017. a stipendiaat.


EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

„Kooliraamatukoguhoidjad muutuvas digituules“
Kadri Haavandi


Ülevaade Viljandimaal 2.–4. augustil toimunud suveseminarist „Kooliraamatukoguhoidjad muutuvas digituules“. Kooliraamatukogude sektsiooni seminar keskendus sedapuhku digiteemadele ja sellel osales 44 kooliraamatukoguhoidjat Eesti üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidest.

„BibliCamp 4 – raamatukogud ja heategevus“
Jaana Tõnisson


Artikkel annab ülevaate Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu noorteklubi neljandast suveseminarist „BibliCamp“, mis toimus 9.–11. augustil 2017 Rakveres. Suveseminaril arutleti, kuidas saaks raamatukogud olla kaasatud heategevusse.

Raamatukogud ja heategevus – küsitluse kokkuvõte
Maris Nool


Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu noorteklubi analüüsis oma suveüritusel „BibliCamp 4“ küsitluse „Raamatukogud ja heategevus“ tulemusi. Küsitluse eesmärgiks oli kaardistada hetkeolukord Eestis: kuidas raamatukogud heategevusega tegelevad ning millised on vastajate meelest lähituleviku väljavaated heategevuse vallas. Vastata sai kuu aja jooksul, 1. märtsist kuni 3. aprillini, laekus 51 vastust. Vastati kaheteistkümnest maakonnast ja esindatud olid kõik raamatukogutüübid. Kõige rohkem tagasisidet saadi Tartu- ja Harjumaalt ning ühe või kahe töötajaga rahvaraamatukogudest.

Lasteraamatukoguhoidjate päev sai teoks Põltsamaal
Reet Vahersalu


Artikkel annab ülevaate 20. septembril Põltsamaa Raamatukogus toimunud üritusest. On saanud tavaks, et igal sügisel kuulutatakse sellel üritusel välja ka auhinna „Aasta lasteraamatukoguhoidja nominendid“. Sellel aastal kuulutati nominentideks Terje Jaamul, Elle Kasemets, Olga Lošakova, Lembi Oper ja Kristel Murel.

SÕNUMID

Kalmer Tennosaare arhiivi näeb Kiidjärvel
Krista Pikk


„2015. aasta 25. juulil toimunud Kiidjärve külapäeval tõi Liina Tennosaar meile oma isa, siin sündinud-kasvanud laulja Kalmer Tennosaare (23.11.1928–20.09.2004) arhiivi. Seda üle andes ütles tütar Liina, et Kiidjärvel on tema isa arhiivil õige koht ja isa oleks selle üle tänulik. Kiidjärve raamatukogu 60. juubeliks, mis oli selle aasta 18. veebruaril, saigi meil Kalmer Tennosaare arhiiv korrastatud ja rahvale näitamiseks välja seatud,“ kirjutab Kiidjärve Raamatukogu-seltsimaja juhataja Krista Pikk. 

ARHIIV
2017 - 5, 4, 3, 2, 2, 1 2016 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2015 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2