ajakirja Raamatukogu logo

Väljaandjad:

Ilmub 6 korda aastas| English |
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7324, e-post Mihkel.Volt@nlib.ee

2017 nr. 3 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1990 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG
Kirjanik. Raamatukogus
Karl Martin Sinijärv
Luuletajast autor mõtiskleb sõnapaarist kirjanik ja raamatukogu ning leiab, et sellega seondub päris mitu mõistmisvõimalust. Esimene neist on kõige harilikum: kirjanik on parasjagu lihtsalt raamatukogus ja teeb seal seda, mida raamatukogus ikka tehakse – loeb, laenab, tagastab, teeb kirjatööd. Teise võimalusena tuleb autorile meelde iga-aastane kirjanike raamatukogutuur, mil natuke rohkem kirjanikke on korraga raamatukogudes ja lugejatega kohtumas. Kolmas variant on autori sõnutsi selline, et kirjanik on raamatukoguga natuke põhjalikumalt seotud, näiteks töösuhte kaudu.

PÄEVATEEMA: VÄIKESED, SUURED, KIRJANDUS JA MUU
Mitte ainult noortest ja noortele
Jaanika Palm
Eesti Lastekirjanduse Keskuse lastekirjanduse uurijast autor tõdeb, et viimaste aastate noortekirjanduse maastikul on märgata meeldivaid muutusi – sellele vanusegrupile mõeldud raamatuid ilmub märksa rohkem kui paar-kolm aastat tagasi, valik on mitmekesistunud, kvaliteet paranenud. Selle on tinginud suures osas muutused kirjastamismaastikul. Üha rohkem Eesti kirjastusi on huvitatud just noortele suunatud teoste väljaandmisest. Enamik meie turul pakutavatest noorteraamatutest on tõlkekirjandus. Eesti autorite teoseid on sihtrühma raamatute koguarvust napilt neljandik.

Kevade lemmiktegelane Võru raamatukoguöös
Inga Kuljus
Võrumaa Keskraamatukogu direktor annab ülevaate 10. mail toimunud Võru III raamatukoguööst, mille korraldamiseks saadi inspiratsiooni eelkõige Oskar Lutsu 130. sünniaastapäevast ja tema Kevade esitrüki ilmumise 105. aastapäevast. Toimusid õpilaste omaloominguvõistlus ja O. Lutsu Kevade lemmiktegelase valimise konkurss. Raamatukoguööl selgus lugejate lemmiktegelane – Joosep Toots.

Mis toimub Tartumaa lasteraamatupäevadel?
Hele Ellermaa, Anita Priks, Aasa Sulg, Heidi Piisang, Helena Stepanova, Liina Tamm
Autorite vahendusel saame kujuka pildi lasteraamatupäevade korraldamise 16-aastasest kogemusest Tartu maakonnas. See raamatuüritus korraldatakse tavaliselt kahes osas. Veebruaris-märtsis toimub Tartu maakonna koolides ja raamatukogudes 2–4 loomingulist konkurssi. Aprilli algul leiab aset aga lasteraamatupäev, kuhu kutsutakse osalema kõikide loominguliste konkursside parimad koos lapsi juhendanud õpetajatega. Sageli korraldatakse üritusel ka kirjanduslik viktoriin või mõni muu põnev võistlus. Lasteraamatupäeval saab kohtuda armastatud lastekirjanikega, kuulata-vaadata huvitavaid ettekandeid antud päeva teemaga seotud raamatutest.

Get Online Week Tallinna Keskraamatukogus
Sille Dammann, Kristiin Meos
Tallinna Keskraamatukogu võttis teist aastat osa üleeuroopalisest kampaaniast Get Online Week, mis toimus 27.03.‒02.04.2017. Kampaaniaeesmärgiks on innustada inimesi oskuslikult ja enesekindlalt kasutama tehnikaseadmeid ning internetti. Sellel aastal pöörati erilist tähelepanu küberturvalisusele, e-teenustele ning ettevõtluse edendamisele.

Tallinna Keskraamatukogu avas inglis- ja venekeelseid audio- ning e-raamatuid sisaldava e-raamatukogu
Eva Suik
Alates 22. maist 2017 saavad Tallinna Keskraamatukogu lugejad lisaks eestikeelsetele e-raamatutele laenata ka inglis- ja venekeelseid audio- ning e-raamatuid. OverDrive’i e-raamatukogu pakub võimalust lugeda ja kuulata laenatud e-teavikuid ka internetiühenduseta.

PERSOON
Laidi – Mustvee särasilmne patrioot
Intervjuu Laidi Zalekešinaga
Mihkel Volt
Mustvee Linnaraamatukogu eesotsas Laidi Zalekešinaga pälvis Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu auhinna Aasta tegu linnaraamatukogus 2016 kui mitmekülgne teenuse- ja kultuurikeskus. Milles seisneb Laidi ja tema kolleegide edu saladus? Uurigem asja lähemalt.

RAAMATUKULTUUR
Raamatuajaloo uurimisest Soomes 21. sajandi alguskümnenditel
Tiiu Reimo
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia keskuses peatoimetaja dr Tiiu Reimo artikkel annab ülevaate Soome raamatukultuuri uurimisest 21. sajandil.

KONVERENTSID & SEMINARID
Kuidas tuleks projekteerida 21. sajandi raamatukogu?
Tiiu Valm
Soome sõbrad aitasid Viimsi Raamatukogu direktoril Tiiu Valmil otsida pealkirjas olevale küsimusele vastust 3. märtsil toimunud seminaril Projekteerime 21. sajandi raamatukogu: ideed ja inspiratsioon.

Kuidas saame parima personali?
Mihkel Volt
Tartu Ülikooli Raamatukogu korraldatud XX mäluasutuste talveseminar, mis toimus 1.–2. märtsil Kääriku Spordikeskuses, kandis pealkirja Kuidas saame parima personali? ja keskendus töötajaskonnaga seotud teemadele.

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA
Tulevik on lahti, kuid kellele?
Hanna Simona Allas
Tänavu tähistame Eestis laste ja noorte kultuuriaastat. Sellele kampaania-aastale pühendatud rubriigis astub oma kõnega söakalt üles Hanna Simona Allas, kes on Tartu Kivilinna Kooli 9. klassi õpilane. Avaldame tema kõne teksti, mille ta pidas 10. aprillil Tartus toimunud kooliraamatukogude teabepäeval. Kuulakem teda!

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING
Kooliraamatukogude teabepäev Taaralinnas
Kadri Haavandi
10. aprillil toimus Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis kooliraamatukogude kevadine teabepäev. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kooliraamatukogude sektsiooni juhataja Kadri Haavandi teeb sellest ülevaate. Ta kirjutab, et kuna tänavu on laste ja noorte kultuuriaasta, sai ka teabepäeva kava just selleteemaliselt üles ehitatud.

Selle kevade uue mõtte talgud
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu uue mõtte töörühm kutsus 17. mail 2017 mõttetalgutele Kvaliteetne raamatukogu?. Kohtumise eesmärk oli tutvustada uue rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudeli rakendamist praktikas ning koostada soovitused raamatukogude kasutajatele suunatud uuringute läbiviimiseks.

Vanaraamatu toimkond uudistas Tartut
Sirje Lusmägi
11.–12. mail toimus ERÜ vanaraamatu toimkonna väljasõiduseminar Tartus, tutvumaks ülikoolilinna uuenenud mäluasutustega. Eesti Rahvusraamatukogu vanaraamatu spetsialistist autor kirjeldab muljeid Rahvusarhiivi uue peahoone Noora, Eesti Trüki- ja Paberimuuseumi ning Eesti Rahva Muuseumi külastamisest.

Maaraamatukogude sektsioon kogunes Raadile
Lea Rand
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu maaraamatukogude sektsiooni tänavune teabepäev toimus 28. märtsil Eesti Rahva Muuseumis. Tutvuti uue maja, selle võimaluste ja ümbritseva keskkonnaga, samuti projektiga Ajarännak Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks – kingitus Eestile. Tartu Ülikooli maailmakirjanduse lektor ja tõlkija Kersti Unt tegi ülevaate tõlkekirjandusest. Helle Laanpere Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnast ja Aili Luik Libatse raamatukogust rääkisid oma kogemuste põhjal, kuidas meelitada lapsi raamatukogusse. Inge Pikkoja Uhtna Raamatukogust ja Sven Lepa Rahvusarhiivist käsitlesid topoteegi teemat. Sven Lepa tutvustas rahvusvahelist projekti CO:OP laiemalt. Päeva lõpetas ringkäik muuseumi raamatukogus ja hoidlates. Raamatukogu juhataja Maris Jaagosild rääkis muuseumi raamatukogust, selle sisust ja arengutest.

Õpetamine ja õppimine raamatukogus
Kadri Haavandi
6. veebruaril 2017 toimus Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogus Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Noorteklubi korraldatud talveseminar, mille teemaks oli Õpetamine ja õppimine raamatukogus. Eesmärgiks oli kokku tuua raamatukoguhoidjad, kes tegelevad lugejate juhendamise ja õpetamisega, ning samuti arutleda, kuidas saab raamatukoguhoidja end koolitada.

SÕNUMID
Tallinna linn tunnustas Tallinna Keskraamatukogu direktorit teenetemärgiga
Mari Sieberk
Tallinna linn andis Tallinna linna päeval, 15. mail teenetemärgi Tallinna Keskraamatukogu direktorile Kaie Holmile, kes pälvis teenetemärgi suure panuse eest raamatukogunduse arendamisel ning Tallinna Keskraamatukogu pikaaegse ja eduka juhtimise eest.

 

ARHIIV
2017 - 2, 1 2016 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2015 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2