ajakirja Raamatukogu logo

V äljaandjad:

Ilmub 6 korda aastas| English |
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7324, e-post Mihkel.Volt@nlib.ee

2017 nr. 4 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1990 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |
AVAVEERG

Raamatukogud ja hõimupäevad
Jaak Prozes

Miks soome-ugri rahvad iga aasta oktoobrikuu kolmandal laupäeval hõimupäeva hõimupäeva tähistavad? Küsib MTÜ Fenno-Ugria Asutus nõunik Jaak Prozes, kes on tuntud soome-ugri hõimuliikumise edendajana. Tema sõnutsi on selge, et hõimupäev on meie iseolemisel ja rahvusliku identiteedi kaitsmisel ülimalt oluline. Hõimupäevad aitavad paremini teadvustada meie rahvuslikku omapära, meie kuulumist soome-ugri rahvaste perre, süvendavad austust oma keele ja kultuuri vastu. Eesti raamatukoguhoidjad on olnud väga tublid hõimupäevade korraldajad. Raamatukogudel on hõimupäevade korraldamiseks palju võimalusi: hõimurahvaid tutvustavatest raamatunäitustest filmiõhtute korraldamiseni.

PÄEVATEEMA: TEATEID TEGELIKKUSEST

Mis iseloomustas rahvaraamatukogusid aastal 2016?
Margit Jõgi, Ülle Talihärm


Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskuse juhtiv spetsialist Margit Jõgi ja Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm tõdevad Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu koostatud rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudeli visioonist lähtudes, et tänased rahvaraamatukogud soovivad olla usaldusväärsed ja veelgi avatumad, mitmekülgsed, võrdseid võimalusi pakkuvad ja kasutajate vajadustest lähtuvad info- ja kultuurikeskused, mis käivad oma võimaluste piires ajaga kaasas.

Vastuväiteks levinud arvamusele: digipõlvkond ei eelista ekraanilt lugemist
Mai Põldaas


Autor osales eelmisel aastal rahvusvahelises uurimisprojektis Academic Reading Format International Study (ARFIS), et uurida Eesti üliõpilaste formaadieelistusi akadeemilisel lugemisel. Projekti raames viidi sama meetodi alusel küsitlusi läbi rohkem kui 30 riigis üle maailma. Eesti uuringu tulemused on sarnased teistes riikides tehtud lugemiseelistuse uuringutega: üliõpilased eelistavad lugeda paberile trükitud õppematerjale. Erinevalt levinud arvamusest ilmnes, et noored ei taha kõike digitaalsel kujul: nad tahavad vaheldust pidevale, nende sõnul sunnitud arvutikasutusele. Kuna jätkuvalt on olemas üliõpilaste nõudlus paberile trükitud õppematerjalide järele, siis ei saa ülikoolide raamatukogud loobuda trükitud akadeemiliste väljaannete hankimisest elektrooniliste kasuks. Koos poliitilise survega minna üle e-õppematerjalide kasutamisele peaksid kaasas käima teadmised õppijasõbralikest e-õppematerjalidest ja oskused neid kasutada. Probleemi kitsaskohaks paistab olevat e-lugemise olemus, kus digiformaat ei paku veel võimalusi ja mugavust, mida võimaldab paberile pandu.

PERSOON

Meie raamatukogu ongi magnet ja inspiratsiooniallikas
Intervjuu Meeri Remmelgaga
Mihkel Volt

Meeri Remmelg on Jõgeva Linnaraamatukogu eesotsas olnud aasta jagu. See rohkelt puude ja põõsastega ümbritsetud hoone paistab silma loovate töötajatega, kellest õige mitu on sinasõbrad kaunite kunstidega. Tahtsime fotograaf Teet Malsroosiga selles toredas tõsiasjas selgust saada ja nii me Jõgevale raamatukokku külla läksimegi.

RAAMATUKOGUD MEIL JA VÕÕRSIL

Mida tähendab remondis raamatukogu?
Kristina Pai

Tartu Ülikooli Raamatukogu endine kogude direktorist autor kirjeldab olusid, milles peab hakkama saama renoveeritav raamatukogu. Tartu Ülikooli Raamatukogu suurem ja haruldasem osa on praegu aga kastides. Remondi ajal on kasutatav vaid 1/16 kogudest – lugemissaalide raamatud.

Millega võlub Hamburgi Riigi- ja Ülikooliraamatukogu?
Merilin Koppel
Autor jagab muljeid Carl von Ossietzky nimelise Hamburgi Riigi- ja Ülikooliraamatukogu ehk Stabi külastamisest.

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA

Viies Muinasjutuvägi keskendus lapse teemale muinasjuttudes
Krista Kumberg

1. juunil Haapsalus aset leidnud muinasjutukonverents astus laste- ja noortekultuurile pühendatud teema-aastaga ühte jalga ja kandis pealkirja Lugudega kasvame suureks. Selleaastase Muinasjutuväe konverentsi ettekannetes vaadeldi last muinasjutus ja jutte, mis last ümbritsevad. Kokku tulid lugemise juhid: lapsevanemad, pedagoogid, raamatukoguhoidjad, huvijuhid ja kõik teised huvilised, kellele lastekultuur korda läheb, kes sellega tegelevad, kes peavad muinaslugusid tähtsaks ja on võtnud nende edasikandmise ja vahendamise oma südameasjaks.

KONVERENTSID & SEMINARID

Raamatukoguhoidjad suvises Haapsalus ja Noarootsis
Krista Talvi

Eesti rahvaraamatukogude traditsiooniline suveseminar, mille läbivaks teemaks oli 21. sajandi raamatukogu – milline see olla võiks või peaks olema?, toimus 9.–11. augustil.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATEÜHING

Maaraamatukogude sektsiooni 26. suveseminar on ajalooks saanud
Lea Rand

ERÜ maaraamatukogude sektsiooni selleaastane suveseminar toimus 14.–16. juunil Raplamaal. Kolme päeva sisse mahtusid meeleolukad kohtumised Raplamaa inimestega ning mitme raamatukogu külastused.
Ülle Kuuse

28. aprillil toimus Tartu Ülikooli Narva Kolledži raamatukogus ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni teabepäev, mille teemaks seekord oli IT ja erialaraamatukogud.
Millist kasu saab rahvaraamatukogu enesehindamisest?
Piia Salundi, Katre Riisalu


Abistamaks rahvaraamatukogusid olukorra kaardistamisel ja sihtide seadmisel on ERÜ eestvedamisel ja Kultuuriministeeriumi toetusel loodud rahvaraamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudel ehk praktiline soovituslik tööriist raamatukogule enesehindamiseks. Millist kasu rahvaraamatukogud enesehindamisest saavad? ERÜ juhatuse liige Piia Salundi ja juhatuse esinaine Katre Riisalu toovad lugejani seda mudelit katsetanud pilootraamatukogude seisukohad.

SÕNUMID

Mälestame: Maie Gross (11. aprill 1938 – 21. juuni 2017) – Lääne-Virumaa Keskraamatukogu endine direktor, endine kultuuriministeeriumi raamatukogude inspektor ja Eesti Raamatukoguhoidjate ühingu aktivist
Mälestame: Anne Valmas (28. oktoober 1941 – 25. juuli 2017) – Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu endine direktor, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse endine esimees ja viljakas väliseesti kirjastustegevuse uurija

 

ARHIIV
2017 - 3, 2, 1 2016 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2015 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2