KAASTÖÖD

Artiklite esitamise tingimused ja kuupäevad

Ajakirja "Raamatukogu" trükigraafik 2015. aastal

Nr

Artikli saabumine

Kujundusse

Trükikotta

Ilmumine

Levisse

1

7. jaanuar

28. jaanuar

13. veebruar

4. märts

5. märts

2

20. veebruar

16. märts

2. aprill

23. aprill

24. aprill

3

16. aprill

13. mai

29. mai

17. juuni

18. juuni

4

5. august

25. august

9. sept

24. sept

25. sept

5

9. sept

29. sept

14. okt

29. okt

30. okt

6

31. okt

19. nov

4. dets

17. dets

18. dets