ajakirja Raamatukogu logo

Väljaandjad:

Ilmub 6 korda aastas| English |
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7324, e-post Mihkel.Volt@nlib.ee

2017 nr. 2 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1990 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG
Küsimuste defitsiit valmisvastuste ajastul
Jaanus Kõuts
Lääne Maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Jaanus Kõuts küsib, kui sobiv on praegune erialane ettevalmistus laste ja noortega tegelemiseks. Lasteraamatukoguhoidjana tunneb ta kõige rohkem puudust teadmisest, kuidas toimetada erivajaduste ja käitumisprobleemidega lastega, kuidas viia lugemisrõõm nendeni, kes ei loe ega tahagi lugeda.

PÄEVATEEMA: TÕNISMÄGI, VILJANDI JA TOOME
Ühest järjepidevuse kandjast
Ilmar Vaaro
90 aasta eest pidas Friedrich Puksoo Tartu Ülikoolis esimese eestikeelse raamatukogundusliku loengu ning 65 aastat tagasi asutati Tallinna Kultuurharidusala Kool, kus hakati õpetama ka raamatukoguhoidjaid. Kohanimed Tõnismägi, Viljandi ja Toome võivad meile meenutada, kuidas Tartus 1960. aastate keskpaigani küllaltki heitlikes tingimusis raamatukogundust õpetati; kuidas Stalini ajal asutatud kultuurharidustöö kool 1960. a Tallinnast Tõnismäelt Viljandisse viidi; kuidas 1991. a kultuurikoolist kultuurikolledžiks saades raamatukoguhoidjate õpe rakenduskõrghariduslikuks muudeti ning kuidas 2013. a Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast Tartusse Toomemäel asuvasse endisesse sünnitusmajja koliti. Nende õppeasutuste ajaloost ja seostest rahvusbibliograafiaga kirjutab oma ülevaates Tartu Ülikooli raamatukogunduse lektor Ilmar Vaaro.

Osaluskultuur raamatukogudes – minu, sinu, meie raamatukogu
Krista Lepik
Tartu Ülikooli info- ja dokumendihalduse, raamatukogundus- ja infokeskkondade rakenduskõrghariduse programmijuht ning infoteaduste lektor dr Krista Lepik räägib osaluskultuurist raamatukogudes kui nähtusest, mille oluliseks väljundiks on pakkuda külastajatele võimalust osaleda mäluasutuse tegevustes, panustades seeläbi mäluasutuse ja laiemalt oma kogukonna käekäiku.

Raamatukogud ja suurandmed
Maris Männiste
Tartu Ülikooli info- ja teadmusjuhtimise õppekava programmijuht, ühiskonnateaduste instituudi infosüsteemide assistent ja doktorant Maris Männiste näitab oma artiklis, missugused võiksid olla raamatukogude ülesanded ja võimalused suurandmete maailmas.

Tartu antikvariaat nõukogude ajal
Immanuel Volkonski
Tartu Linnaraamatukogu raamatukoguametnik ja Tartu Ülikooli magistrant Immanuel Volkonski kirjeldab Tartu antikvariaadi ajaloo näitel, kuidas täitsid antikvariaadid Eestis nõukogude korra tingimusis olulist ülesannet – hoidsid käibel meie kultuuripärandit.

LASTE JA NOORTE KULTUURIAASTA
Noored luuletajad kogunesid Tartus – Noorte Luuleprõmm 2017
Ädu Neemre
Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonna juhataja Ädu Neemre kirjutab sellest, kuidas 17. veebruaril korraldati haridusmessi Intellektika 2017 raames esimene Eesti koolinoorte luulelugemisvõistlus Noorte Luuleprõmm. Tartu Näituste Messikeskuses toimunud omakirjutatud luule võistulugemisel astusid üles 26 noort luuletajat. Võisteldi kolmes vanusegrupis: kuni 11-aastased, 12–15-aastased ja 16–19-aastased.

Mis asi on luuleprõmm?
Jaan Malin
Luuleprõmm(poetry slam) on omaloodud, raamatus avaldamata luule lugemise võistlus, mida iseloomustab õhkkond, kus nii esinejad kui ka publik tunnevad end ülivabalt, naudivad enese ja teiste luulet ning esinemist, kirjutab luuletaja Jaan Malin, kirjanikunimega Luulur. Ta rõhutab, et 1980. a-te keskel USA-s sündinud luuleprõmm on pigem olemise loominguline vorm, mitte kindel kirjandusžanr.

Jalust rabatud
Karl-Christoph Rebane
Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilase Karl Christoph Rebase luuletus, millega ta võitis 16–19-aastaste vanuserühmas esikoha veebruaris toimunud võistlusel Noorte Luuleprõmm 2017.

KONVERENTSID & SEMINARID
Lastekirjanduse tibusid loetakse kevadel
Anneli Kengsepp
Eesti Lastekirjanduse Keskuses 2. märtsil toimunud lastekirjanduse aastakoosolekul tõdeti, et aasta 2016 läheb Eestis ajalukku kaaluka ja koguka lastekirjandusaastana. Ilmus rohkem kui kaks lasteraamatut päevas – kokku pea 800, neist üle neljandiku algupärandid. Eesti Lastekirjanduse Keskuse arendusjuht Anneli Kengsepp annab lühiülevaate üritusel räägitust.

ARENDUSTEGEVUS
Autoriõiguse aspekte nüüd ja perspektiivis
Ivi Smitt, Karmen Linask
Autoriõiguse sisuliste normide areng on lähtuvalt tehnoloogiate kättesaadavusest muutnud õigusi nii kaitstava sisu kui ka ainuõiguste osas. Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse juhtiv spetsialist autoriõiguse alal Ivi Smitt ja parlamendiinfo keskuse juhataja Karmen Linask kirjutavad oma artiklis digitaalkeskkonnnaga seotud autoriõiguse nüanssidest ning lähituleviku arengutest.

Kuidas saab Omniva kaudu perioodikat tellida?
Mariliis Randmer
Omniva perioodikateenuse haldur Mariliis Randmer selgitab, kuidas on võimalik rahvaraamatukogudel tellida nende kaudu ajalehti ja –kirju.

PERSOON
Iga uus teema on köitev
Intervjuu Mare Rannaga
Mihkel Volt
Intervjueeritav Mare Rand pälvis tänavu Friedrich Puksoo auhinna monograafia Ajaloolise kultuurivara jälgedel. Konrad Gessneri taimejoonistused Tartu Ülikooli Raamatukogus eest. Mare Rand on töötanud aastail 1976–2007 Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhatajana. Intervjuus räägib ta oma tööelust Tartu Ülikooli Raamatukogus, mis algas 1969. a.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING
Parimad töötavad Haapsalus, Luunjas, Pärnus, Rakveres ja Võrus
Katre Riisalu
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing peab oma tegevuses oluliseks tõsta esile raamatukogude olulist rolli nii kogukonnas kui ka ühiskonnas laiemalt, märgata meie kõrval tegutsevaid väärt kolleege. 28. veebruaril toimunud ERÜ kõnekoosolekul me kolleege tunnustasimegi.

Nii Soomes kui ka Eestis murtakse pead, kuidas hinnata raamatukogusid
Piia Salundi
ERÜ kõnekoosolekul Milline on hea raamatukogu? tutvustas Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumi kunsti- ja kultuuripoliitika osakonna nõunik Leena Aaltonen Soome uut rahvaraamatukogude seadust, Tartu Linnaraamatukogu direktor ja ERÜ juhatuse aseesimees Asko Tamme aga rääkis Eesti rahvaraamatukogude arendamiseks välja töötatud soovitustest ja raamatukoguteenuse kvaliteedihindamise mudelist.

Aastakoosolek peeti tänavu vastlapäeval
Reet Olevsoo
ERÜ aastakoosolek toimus Eesti Rahvusraamatukogu konverentsisaalis 28. veebruaril. Kuulati ja kinnitati ERÜ 2016. aasta tegevuse aruanne, finantsaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne ning 2017. aasta tegevuskava. Aastateks 2017–2020 sai juhatuse esimeheks taas Katre Riisalu (Eesti Rahvusraamatukogu kunstide teabekeskuse juhataja), kuue liikmekandidaadi hulgast valiti juhatusse Gerli Lehemets (Paikuse Raamatukogu direktor), Kristina Pai (Tartu Ülikooli Raamatukogu kogude direktor), Ülle Siska (Jüri Raamatukogu direktor), Asko Tamme (Tartu Linnaraamatukogu direktor) ja Krista Visas (Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht).

SÕNUMID
Tallinn tunnustas Keskraamatukogu töötajaid raamatukogu 110. aastapäeva puhul raemedaliga
Mari Sieberk
Tallinna Linnavalitsus otsustas anda raemedali kahele Keskraamatukogu töötajale: Kalamaja raamatukogu juhatajale Kaja Palmistele ja majandusdirektor Kaie Leesmendile. Raemedalid anti üle Keskraamatukogu 110. aastapäeva vastuvõtul Salme Kultuurikeskuses 23. veebruaril.

Mälestame:
Eeva-Maija Tammekann (9. mai 1930 – 12. oktoober 2016) – Jyväskylä Ülikooli Raamatukogu ja Soome Eduskunna raamatukogu kauaaegne juht
Mati Muru (4. veebruar 1937 – 16. märts 2017) – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja tema eelkäijate kauaaegne raamatukogunduse õppejõud

 

ARHIIV
2017 - 2, 1 2016 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2015 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2