ajakirja Raamatukogu logo

Väljaandjad:

Ilmub 6 korda aastas| English |
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7324, e-post Mihkel.Volt@nlib.ee

2016 nr. 5 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1990 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG
Õppida on mõnus?!
Ilmar Vaaro
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu koolituse toimkonna juhist ja Tartu Ülikooli raamatukogunduse lektorist autor tõdeb, et viimasel ajal on infoteaduste erialale ülikooli õppima asujad väga erineva taustaga: pole enam selget kuvandit noorest äsja gümnaasiumi lõpetanust. Autor tõdeb ka seda, et ka raamatukoguhoidjate täienduskoolitus on muutunud.
Rahvaraamatukogude 2015. aasta aruannetest ilmneb, et raamatukoguhoidjad on osalenud rohkem kui 200-l täienduskoolituse kursusel. Olulise osa neist koolitustest moodustavad raamatukogutöö põhiülesannetega seonduvate teadmiste omandamine-kinnistamine. On ka näha, et rohkem liigutakse mäluasutusi ühiselt käsitlevate koolituste suunas, samas ei ole kirjanduse valdkonnal üldpildis enam nii suurt osakaalu. Tehnoloogilistele küsimustele on raamatukoguhoidjate täienduskoolituses jõulisemalt lisandunud sisulisemad, näiteks infopädevuse alased koolitused.

PÄEVATEEMA: KUIDAS SAADA PÄDEVAKS?
Digitehnoloogiate ja ühiskondlike protsessidega haakumise poole: 24 vastust erialahariduse asjus.
Mihkel Voldi intervjuud Sirje Virkuse ja Krista Lepikuga
4. oktoobril toimus Rahvusraamatukogus erialaharidusele pühendatud ümarlaud, millel olid esindatud Eesti suuremad raamatukogud, ERÜ ning ülikoolid. Tallinna Ülikooli esindas sel ümarlaual digitehnoloogiate instituudi infoteaduste akadeemilise suuna juht professor Sirje Virkus. Tartu Ülikooli esindas ühiskonnateaduste instituudis infoteaduste lektor ja infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava programmijuht dr Krista Lepik. See üritus andis hea võimaluse mõlema õppejõu usutlemiseks, et teada saada nende vaadet erialaharidusele ja sellega seonduvale. Intervjueeritavad kirjeldavad erialahariduse praegust olukorda ja lähitulevikku Eestis.
Kus on võimalik õppida raamatute kirjastamist?
Gerli Köösel
Artikli autor kaitses selle aasta jaanuaris Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudis seminaritöö teemal Raamatukirjastamises vajalike pädevuste omandamise võimalused Eestis.
Gerli Köösel kirjeldab oma uurimistööle rajanevas artiklis kirjastuste funktsioone, nendega seotud ametikohti ning seda, milliseid nendeks ametiteks vajalikke teadmisi ning oskusi Eestis õpetatakse. Eestis oli 2015. aasta seisuga 833 kirjastust. Samas puudub Eesti kõrgkoolides võimalus õppida kirjastamist omaette erialana. Milliseid võimalusi (erialad ja õppeained) pakuvad aga Eesti kõrgkoolid kirjastamisega seotud tööprotsesside jaoks vajalike pädevuste omandamiseks? Autor vastab sellele küsimusele Eesti kõrgkoolide kümmet õppekava analüüsile toetudes.

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?
Millist raamatukogu vajab ülikool?
Martin Hallik
Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium (ELNET Konsortsium) tähistas 21.-22. aprillil Rahvusraamatukogus oma 20. aastapäeva rahvusvahelise konverentsiga ELNET20 - raamatukogude visioonikonverents. Konverentsi teemad ulatusid postdigitaalsest raamatukogust riikide rahvusraamatukogude strateegiateni ja nende rollini organisatsiooni juhtimises. Üheks esinejaks oli Tartu Ülikooli Raamatukogu direktor dr Martin Hallik, kes pidas konverentsil kõne teemal Millist raamatukogu vajab ülikool? Oma kõnes, mis on avaldatud selles numbris täispikkuses, osutab Hallik Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi olulisusele nii möödunud 20 aastal kui ka tulevikus.

ARENDUSTEGEVUS
Soovitusindeks kui parim viis enda võrdlemiseks… iseendaga
Kai Välbe
Mis on soovitusindeks? Kuidas seda raamatukogudes kasutada? Autor, kes on Eesti Rahvusraamatukogu koolituskeskuse juhtivast spetsialistist, tutvustab artiklis lühidalt soovitusindeksi meetodit ja selle kasutamist rahvusraamatukogu kogemuse põhjal.
Tutvustus rajaneb Kai Välbe poolt 2016. a mais toimunud konverentsil Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML 2016) peetud ettekande põhiteesidel.
Õppima kasvõi terve perega!
Kristiin Meos
Kuidas joonistada graafikalauaga koomikseid? Millised erinevused on nutitelefonil, tahvelarvutil ja sülearvutil? Kas Facebookis tohib oma kontaktandmeid avalikult jagada?
Nendel küsimustel ei pruugi esmapilgul raamatukogutööga kuigi palju ühist olla, tegelikult on aga raamatukogud palju rohkemat kui vaid raamatute laenamise kohad. Tallinna Keskraamatukogu eripalgelistest kasutajakoolitustest teeb põhjaliku ülevaate selle raamatukogu projektijuht Kristiin Meos.

PERSOON: KYRA ROBERT 100
" Meenutades Kyra Robertit (1916-1997)
Aija Sakova, Kaja Tiisel
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu ja Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus Tallinna raamatukogude ajaloo uurija Kyra Roberti 100. sünniaastapäeva ettekandepäevaga Õpetajast õpetlaseks - Kyra Robert 100. Uurija töö kultuuriloolises Baltika kogus. Artikkel räägib Kyra Robertist ja toimunud mälestusüritusest.
" Tervitussõnad Kyra Roberti 100. sünniaastapäeva ettekandepäeval
Esko Häkli
Helsingi Ülikooli Raamatukogu endine direktor professor Esko Häkli meenutab oma kokkupuuteid Kyra Robertiga ja Eesti raamatukogudega alates 1970. aastatest.

MEREKULTUURIAASTA
Ring ümber maailmamere
Tiina Kruup
Tegelikult on ümbermaailmareis vaid hiirekliki kaugusel. Nagu näitab TeleGeography koostatud kaart, toimub 99,9% info- ja andmevahetusest mitte pilves, vaid vee all umbes 300 merealuse kaabli vahendusel. Nüüdseks on fiiberoptilised kaablid maakerale mitu ringi peale teinud: kõnealusel kaardil on näha nende olulisemad sõlmpunktid. Rahvusraamatukogu kunstide teabekeskuse töörühma juhist autor jätkab selle artikliga merekaarte tutvustavat sarja.

KONVERENTSID & SEMINARID
Mida pakkus IFLA 2016?
" Mõtteid IFLA 82. kongressilt
Janne Andresoo
" IFLA kongressist Ameerika suuruselt 15. linnas
Katre Riisalu
" Kasutaja annab infole tähenduse! IFLA WLIC 2016: liigitamise ja märksõnastamise sektsiooni tööst ning satelliitkonverentsist Subject Access: Unlimited Opportunities
Tiiu Tarkpea
Autorid annavad ülevaate 13.-19. augustil USA Ohio osariigi pealinnas Columbuses toimunud kongressil kõneldust.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING
Erialaraamatukogude sektsioon on tegus!
" Kevadine teabepäev Tartus
Ludmilla Sööt, Aire Härmask, Ehtel Tuisk
Lühiülevaade erialaraamatukogude traditsioonilisest kevadüritusest, mis toimus sedapuhku 3. mail Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiiniinfo keskuses ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.
" Õppekäik Neevalinna
Kalju Tammaru
Ülevaade ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni liikmete augustikuisest õppereisist Peterburi kolme raamatukogusse: Venemaa Rahvusraamatukogusse, Boriss Jeltsini nimelisse Presidendiraamatukogusse ja Nikolai Gogoli nimelisse Raamatukogusse.
Kogude toimkonna õppereis Stockholmi
Kate-Riin Kont
ERÜ kogude toimkond korraldas 7.-10. juunini tutvumisreisi Stockholmi raamatukogudesse.
Autor jagab lugejaile muljeid Stockholmi Linnaraamatukogust, Rootsi Muusika- ja Teatriraamatukogust, Rootsi Rahvusraamatukogust ning Stockholmi Ülikooli Raamatukogust.
Kooliraamatukoguhoidjate Kirjanduslik Võrumaa. Sektsiooni edukast suveseminarist
Kadri Haavandi
Ülevaade Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kooliraamatukogude sektsiooni suveseminarist Võrumaal, mis toimus 3.-5. augustil ja kandis pealkirja Kirjanduslik Võrumaa. Seminar keskendus kirjandusele - iseäranis Võrumaa autoritele -, lugemisele ning laste kirjanduse juurde juhatamisele.

SÕNUMID
Mälestame: Kärt Miil (14. august 1951 - 14. september 2016) - Tartu Ülikooli Raamatukogu endine teenindusdirektor

 

ARHIIV
2016 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2015 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2