ajakirja Raamatukogu logo

Väljaandjad:

Ilmub 6 korda aastas| English |
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7324, e-post Mihkel.Volt@nlib.ee

2016 nr. 4 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1990 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG
Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone võtab avaveerus sõna teemal Kas laps loeb? Autori arvates on selles väikeses küsimuses peidus kaks suurt küsimust, millele võiksime vastata. Esiteks, kas laps ja tema tegemised on meile olulised, kas laps kui lugeja läheb meile korda ja milline on meie, täiskasvanute vastutus lastele maailma kujundades ja neile lugusid jutustades? Teiseks, kas lapsed ja raamatud saavad kokku, kas me anname neile selleks võimaluse, kas me innustame ja suuname lapsi lugema? Triin Soone tõdeb, et laste lugemine seisab kolmel sambal: lastekirjanduse kvaliteet ja valik, kirjanduse kättesaadavus ning lugemise ja raamatute populariseerimine.

PÄEVATEEMA: LASTETEENINDUS MAAL
Kõige tähtsam on lastega tegelemise tahe. Mihkel Volt intervjueerib Lea Randa, kes on Ida-Virumaal asuva Toila Raamatukogu juhataja ja ERÜ maaraamatukogude sektsiooni juhataja. Lea Rand jagab lugejatega lahkesti oma seisukohti ja kogemusi lasteteenindusest maaraamatukogudes, selgitab selle valdkonna eripära ning tulevikuootusi.
Mihkel Voldi lühiusutlustes Peab hoidma silmad lahti ja tundlad erksad on vastajaiks Kadri Haavandi ja Anneli Kengsepp. Pärnu Ülejõe Põhikooli raamatukogu juhataja ja ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni juhataja Kadri Haavandi räägib kooliraamatukogust kui lasteraamatukogust ja kooliraamatukoguhoidjast kui lasteraamatukoguhoidjast. Eesti Lastekirjanduse Keskuse arendusjuht ERÜ lasteteeninduse toimkonna juhataja Anneli Kengsepp tutvustab nii lastekirjanduse keskuse kui ka toimkonna korraldatavaid täienduskoolitusüritusi.

TALLINNA AKADEEMILINE RAAMATUKOGU - 70
Aija Sakova ja Marje Tamre artikkel Raamatukogu kui partner annab ülevaate Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 70. juubeli konverentsist, mis keskendus lugemise olulisuse ning teadlaste ja raamatukogude koostöö teemadele.
Mis on teadusraamatukogu eesmärk? Tartu Ülikooli Raamatukogu direktor Martin Hallik arutleb Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 70. aastapäeva konverentsil peetud kõnes teadusraamatukogude ees seisvate väljakutsete üle. Dr Hallik rõhutab oma ettekandes, et teadustegevuse efektiivsuse tõusule maksimaalseks kaasaaitamiseks on ülikooliraamatukogude tegevuse lähema viie aasta võtmesõnadeks teksti- ja andmekaeve.

ARENDUSTEGEVUS
Kai Välbe artikkel Meetmetest mõjuni ehk kuidas lugeda, mõista ja kasutada standardit "EVS-ISO 16439:2016 Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogude mõju hindamise meetodid ja menetlused" tutvustab 2014. a ilmunud ja 2016. a eesti keelde tõlgitud standardit kui väärtuslikku tööriista raamatukogude mõju hindamisel, tegevuste tõhususe arvutamisel.
Piret Pärgma Uut terminoloogias annab lühiülevaate ERÜ terminoloogiatoimkonna selle aasta esimese poole tegemistest ja tegevuse fookusest.
Veronika Raudsepp Linnupuu Postdigitaalne raamatukogu - paradigma muutus on põhjalik ülevaade ERÜ uue mõtte töörühma korraldatud raamatukogunduse kolmandatest mõttetalgutest. 19. mail Pärnu Keskraamatukogus maailmakohviku meetodit kasutades läbiviidud mõttetalgutel keskenduti ühingu aastakoosolekul kinnitatud raamatukogude visioonidokumendis 21. sajandi raamatukogu püstitatud olulistele teemadele. Arutlusel olid raamatukoguteenuse korraldus, raamatukogude teenused ja raamatukoguhoidja pädevus.

MEREKULTUURIAASTA
Tiina Kruup jätkab merekultuuriaastale pühendatavat rubriiki artikliga Olümpiaregatt Tallinna lahel. Teatavasti viidi 1980. aastal toimunud Moskva olümpiamängude purjetamisvõistlused läbi okupeeritud Eesti pealinnas. Autor tutvustab olümpiaregatiks valmistatud Tallinna lahe kaarti kui haruldast eestikeelset kaarti.

KONVERENTSID & SEMINARID
Kadi Kassi artikkel Eesti mäluasutuste talveseminar 2016 on kollaaþ Kääriku spordibaasis 15.-16. märtsil toimunud talveseminaril osalenute tähelepanekutest ja muljetest. Selleaastane talveseminar kandis pealkirja Mäluasutus - teadustöö tõhus toetaja.
Merilin Koppeli artikkel Kui tahad minna kiiresti - mine üksi, kui tahad minna kaugele - minge koos! annab ülevaate IFLA uudismeedia konverentsist, mis peeti tänavu 20.-22. aprillil Hamburgis.
Mida pakkus Helsingis toimunud LIBER 2016? Kristel Veimann, Aija Sakova, Margit Stamm, Kairi Felt, Mari Reimal ja Liisi Lembinen annavad pildi Euroopa Teadusraamatukogude Assotsiatsiooni tänavusest aastakonverentsist Raamatukogud avavad teid teadmistele, mis toimus 29. juunist 1. juulini Helsingis.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING
ERÜ maaraamatukogude sektsioon tähistas 25. sünnipäeva Viljandis. Lea Rand kirjeldab oma artiklis 8.-10. juunil toimunud maaraamatukogude sektsiooni 25. suveseminari. Selleaastane seminar kandis pealkirja Raamatukogu kui kogukonnakeskus Läänemere maades ja keskendus raamatukoguteenuste arendamisele ja turundamisele, rahvaraamatukogude võrgule ning haldusreformile.
Krista Talvi annab oma kirjatükis Põlva - parim paik põlvest põlve! ülevaate rahvaraamatukogude 36. suveseminarist, mis toimus 26.-28. juulil Põlvamaal. Seminaril arutati rahvaraamatukogude seaduse ning töökorraldusega seotud küsimusi, käsitleti piirkonna keskraamatukogude võimaliku moodustamise ning ühinenud kooli- ja rahvaraamatukogude teemasid, samuti raamatukogu dokumentatsiooni ning harukogu ja laenutuspunkti tähendusse puutuvat.

 

 

ARHIIV
2016 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2015 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2