ajakirja Raamatukogu logo

Väljaandjad:

Ilmub 6 korda aastas| English |
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7324, e-post Mihkel.Volt@nlib.ee

2016 nr. 3 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1990 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Universumi raamatukogu - Hendrik Alla
ERÜ Meediasõbra auhinna 2015. a. laureaadi essee raamatu, lugemise ja raamatukogude tulevikust.

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?

21. sajandi raamatukogu. ERÜ visioonidokument
Raamatukoguhoidjate ühistööna valminud visioonidokument „21. sajandi raamatukogu” kiideti heaks 9. märtsil 2016 toimunud ERÜ aastakoosolekul.

PÄEVATEEMA: vaikus vs sumin

Raamatukogu ruume kujundades mõtleme homsetele teenustele - Kristel Veimann
Töö e-teenuste arendamisel ja plahvatuslik digitaalse ainestu kättesaadavuse suurendamine toob kaasa füüsilise raamatukogu külastuste vähenemise. Samas on tehnoloogia areng muutnud raamatukogude tegevusi ja protsesside toimimist, mis on omakorda mõjutanud ka ruumide planeeringut ning kujundust. Rahvusraamatukogu ruumide ja teenuste kujundamise kõige olulisem märksõna on viimase paari aasta jooksul olnud avatus – lugemisala kujundamisel on omaks võetud uued eesmärgid, kus hoone ja ruum on ka emotsioonide looja ning erinevate tegevusfunktsioonide täitja. Lisaks traditsioonilisele vaikse teadusraamatukogu teenuse kõrvale on võrdväärse lahendusena kerkinud kaasaegne ja värviküllane suhtlusala.

Ühtne värvilahendus koos uue logoga - Sulev Vahtra
Rahvusraamatukogu sisearhitekt on pannud kirja ümberkorraldatud 5. korruse ehk nn mugavusala kujunduspõjimõtted.

Teatmesaal: mida me teeme, kuidas me teeme - Mare Kurvet
Kui Rahvusraamatukogu kataloogisaal tühjaks jäi, kujundati vabaks jäänud ruumiosa nn mugavusalana, teatmesaali avanevad töötajate ruumid renoveeriti lugejate rühmaruumideks, ühte saaliga külgnevasse alasse korraldati lasteala. Artiklis antakse ülevaade sellest, kuidas lugejateenindus on nüüd neis ruumides korraldatud.

ARENDUSTEGEVUS

ISE on rohkem kui artiklid - Mari Reimal
Ülevaade artiklite andmebaasist ISE (Index Scriptorum Estoniae) sündis bibliograafiapäeval peetud ettekandest „Milleks meile ISE?” ja arutleb küsimuse üle, mida pakub meile Eesti artiklite bibliograafiline andmebaas ISE ning kas ja millised eelised sellel on täistekstandmebaasi ees?

Ilmunud on raamatukogude mõju hindamise standard - Kai Välbe
Info selle kohta, et eesti keeles on ilmunud standard „EVS-ISO 16439:2016 Informatsioon ja dokumentatsioon. Raamatukogude mõju hindamise meetodid ja menetlused”.

MEREKULTUURI AASTA

Laevad pidurivis - Tiina Kruup
Sõnaotsing mereparaad annab kataloogis Ester ainult ühe vastuse: selleks on merekaart, mis valmis seoses Võidupüha mereparaadiga Küdema lahel Saaremaal 1993. aastal. Eesti riigi ajaloo esimese ja seni ainukese mereväeparaadi puhul ilmunud kaardi eritrükk on nende hulgas sama haruldane kui sündmus ise.

ARENDUSTEGEVUS

Kellele on vaja liigiindekseid - Jane Makke
2015. aasta lõpus korraldas Eesti Rahvusraamatukogu tervet Eesti raamatukoguvõrku hõlmava küsitluse saamaks teada, kas, milleks ja millises ulatuses kasutavad Eesti teadus-, rahva-, kooli- ja erialaraamatukogud oma töös universaalset kümnendliigitussüsteemi UDK.

PERSOON

Üle Eesti ollakse äraootaval seisukohal. Intervjuu Ilme Sepaga - Ene Riet
Intervjuus Lääne Maakonna Keskraamatukogu direktoriga räägitakse rahvaraamatukogude tänapäevase juhtimisega seotud küsimustest.

RAHVARAAMATUKOGU

Haapsalu linna raamatukogu pühitseb väärikat tähtpäeva - Ilme Sepp
Lääne Maakonna Keskraamatukogu direktor on kirja pannud lühiülevaate Haapsalu raamatukogu ajaloost ja tänastest tegemistest.

KONVERENTSID & SEMINARID

Leida Laidvee mälestuspäev Eesti Kirjandusmuuseumis - Merike Kiipus
5. aprillil tähistati Eesti Kirjandusmuuseumis seminariga 100 aasta täitumist arhiivraamatukogu kauaaegse juhataja Leida Laidvee (1916–1995) sünnist.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ERÜ aastakoosolekul kiideti heaks visioonidokument „21. sajandi raamatukogu” - Reet Olevsoo
9. märtsil 2016 Eesti Rahvusraamatukogu konverentsisaalis toimunud ERÜ aastakoosolekul kuulati juhatuse esinaise Katre Riisalu ettekannet ja struktuuriüksuste juhtide sõnavõtte möödunud aasta tegevusest, samuti juhatuse liikme Kristina Pai vaadet 2016. aasta kavadele. Kinnitati ERÜ 2015. aasta tegevus-, finants- ja revisjonikomisjoni aruanded ja 2016. aasta tegevussuunad. Heakskiidu sai raamatukoguhoidjate ühistööna valminud visioonidokument „21. sajandi raamatukogu”.

Kõik saagu laenata kõike igast raamatukogust. Kas tõesti? - Piia Salundi
Tänavune kõnekoosolek oli pühendatud visioondokumendile „21. sajandi raamatukogu”. Selleteemalise arutelu eestvedaja on ERÜ, dokumendi valmimist toetab Kultuuriministeerium.

Parimad raamatukoguhoidjad töötavad Võrus, Toilas, Viimsis ja Luunjas - Katre Riisalu
ERÜ tunnustas oma koosolekul tublisid kolleege ja olulisi tegusid.

SÕNUMID

Õnnitleme: Uno Liivaku – 90 - Mait Talts
20. mail tähistab oma 90. sünnipäeva tõlkija ja keelemees Uno Liivaku.

 

ARHIIV
2016 - 5, 4, 3, 2, 1
2015 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2