ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7324, e-post Mihkel.Volt@nlib.ee

2016 nr. 2 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1990 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Vaimse kultuuri tugivõrgustik - Marju Lauristin
Euroopa Parlamendi saadiku, Tartu Ülikooli emeriitprofessori essee raamatu ja raamatukogude olevikust ja tulevikust.

KUHU LÄHED, RAAMATUKOGU?

Kopenhaageni Raamatukogude strateegia 2014-2019 - Mikkel Christoffersen
Ülevaade strateegia taustast ja rakendamisest. Eraldi räägitakse ka e-raamatutest ja nende laenutamisest.

PÄEVAKORRAL: E-VARAMU

Meie unistus on Eesti digiruumi loomine - Ene Riet
2010. aastal kinnitas valitsus nimekirja objektidest, mis arvati Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi nimekirja. Nende Eesti riigile oluliste objektide hulka on arvatud ka „Eesti e-varamu ja kogude säilitamine ”. Idee seisneb ülikoolide käsutuses oleva, eeskätt nende raamatukogudes paikneva informatsiooni, aga ka arhiivides, muuseumides ja teistes mäluasutustes olevate teavikute suuremahulises digiteerimises ja järgmises etapis digiteeritud informatsiooni pikaajaliseks säilitamiseks vajalike tingimuste loomises.

Eesti e-varamu esimesest etapist - Malle Ermel
Projekti e-varamu I etapi kokkuvõte. Tööle on hakanud digitaalarhiiv „Digar ” Rahvusraamatukogus ja digiteerimiskeskus ning sellega seotud andmebaas „E-tera ” Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus.

Kas kõik peabki olema ühe kliki kaugusel? Portaalid ja z-põlvkond - Maie Ristissaar
E-varamust üldse ja Eesti Rahvusraamatukogus.

PERSOON

Eluviis: raamatukogundus - Riin Olonen
ELNET Konsortsiumi arendusjuht räägib konsortsiumi tegemistest ning Eesti raamatukogunduse arengust.

MEREKULTUURIAASTA

Vanad merekaardid - Tiina Kruup
Neli vanimat Liivimaa ranniku kohta trükitud merekaarti ilmus kogenud hollandi meresõitja Lucas Jansz(oon) Waghenaeri (1533/34–1606) koostatud mereatlase „Spieghel der Zeevaerdt” teises osas 1585. aastal. Eriti detailirohke on põhjaranniku kaart Tahkunast Aksini. Iseloomulik on kaardi orienteeritus sõidusuunda, kaldaprofiilid kaardi ülaosas, tuuleveskid ja metsad kaldaserval – just nii, nagu merelt tulija seda näeb.

Näoga mere poole - Pille Tool
Mereakadeemia raamatukogu on aja jooksul kujunenud sisukaks merealaseks koguks, kus kogusid täiendatakse ajakohase õppe- ja erialakirjandusega, aga kogutakse ja säilitatakse ka varem ilmunud merealast kirjandust.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Töövarjuna Sloveenias - Merle Koik
Võrumaa Keskraamatukogu õpirände projekt „Elukestev õpe raamatukogus. Töövarjuks Sloveeniasse ” oli saanud rahastuse Erasmus+ KA1 programmist ja 18. oktoobril 2015 asus meie neli töötajat Sloveenia pealinna Ljubljana poole teele. Kirjutises antakse ülevaade selles, mida Sloveenias nähti ja kuuldi.

RAAMATUKOGUD VÄLISMAAL

Elanikkonna kaasatõmbamine raamatukogu muutmisse - Svetlana Spruža
Valmiera raamatukogul on kogemusi sellest, kuidas kaasata kohalikke elanikke raamatukogu muutmisse, kuidas raamatukoguhoidjate ja kogukonnaliikmete ühiskoolitused aitavad kaasa enesetäiendamisele, aitavad paremini mõista elanike vajadusi ja on suurepärased raamatukogu propageerimise vahendid.

RAAMATULUGU

Narva kirjastaja ja trükkal Joseph Drobinsky: Eesti oma Pierre Marteau - Lauri Frei
Euroopa raamatuajaloo ilmselt üks tuntumaid kirjastajaid ja trükkaleid on Pierre Marteau Kölnist. Eriliseks teeb Pierre Marteau kirjastuse asjaolu, et tegelikult ei ole sellenimelist kirjastajat ega trükkalit kunagi olnud. Tegu on algusest peale olnud fiktiivse kirjastusega.

KONVERENTSID & SEMINARID

Kokku said eesti keele arendajad - Kelly Parker
6. oktoobril 2015.a toimus Eesti Rahvusraamatukogus X oskuskeelepäev.

SÕNUMID

Kärdla linnaraamatukogu direktor on - Annely Veevo
Uus direktor tutvustab ennast ja oma plaane.

Ka joonistustel on oma saatus - Malle Ermel
Saksa teadlase Konrad Gessneri (1516–1565) taimejeonistuste kogu (342 joonistust ja mõned gravüürid) on nüüd Tartus välja antud raamatuna.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Kutse taotlejatel aeg mõelda dokumentide vormistamisele - Krista Talvi
Kümne aasta jooksul, aastail 2005– 2015 on saanud kutse 985 raamatukoguhoidjat. 2015. aasta 30. septembril omistati 6. kutsetase kolmele taotlejale ning neljale taotlejale 7. kutsetase.

Bibliograafiaauhind 2016 - Anne Valmas
ERÜ ja TLÜAR-i bibliograafiaauhinnale esitati 13 tööd, neist üks elektrooniline. Bibliograafiaauhind anti Kalev Sikule kultuurilooliselt olulisele põhjalikule bibliograafiale „Eesti perioodikas ilmunud järjejuttude bibliograafia 1918–1944 ”.

 

ARHIIV
2016 - 5, 4, 3, 2, 1
2015 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2