ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post Ene.Riet@nlib.ee

2015 nr. 6 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1990 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Rõõm muusikast ja raamatukogupäevadest - Katre Riisalu
ERÜ esimehe kokkuvõte 2015. aasta oktoobris peetud raamatukogupäevadest.

BALTI RAAMATUKOGUHOIDJATE 10 KONGRESS CoBal10

Baltimaade raamatukoguhoidjad taas koos Riias - Andris Vilks
11.-12. oktoobril Riias peetud Balti kongressi võõrustaja Läti Rahvusraamatukogu direktori avakõne.

Raamatukogud paremaks ja kasutajad õnnelikumaks - Ene Riet
11.-12. oktoobril peetud Balti kongressi sisuline kokkuvõte.

Balti riikide raamatukoguhoidjate avaldus pagulastele pakutavate raamatukoguteenuste asjus
11.-12. oktoobril Balti kongressil ühehäälselt vastu võetud avaldus.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Väljasõit Läti Rahvusraamatukokku - Aira Võsa, Ave Teesalu, Rene Haljasmäe, Ilmar Vaaro, Maris Nool
Ülevaade 11. septembril korraldas ERÜ vanaraamatu toimkonna korraldatud väljasõidust Riiga, et tutvuda eelmisel aastal avatud Läti Rahvusraamatukogu imposantse hoone, kogude ja töökorraldusega. Väljasõidul osales veel mitme ERÜ toimkonna raamatukogutöötajaid.

Eesti raamatukogud said kingituseks albumi Terra Mariana koopiad
22. oktoobril andis Läti Rahvusraamatukogu direktor Andris Vilks Eesti raamatukogudele ja nende paikade mäluasutustele, mida on albumis mainitud, pidulikult üle Liivimaa ajalugu kajastava albumi „Terra Mariana 1186-1888 ” koopiad, kokku 28 eksemplari.

Suhted Ukrainaga ei ole katkenud - Elviira Sidorova
Sillamäe Linna Keskraamatukogu ja Ukraina Nikolajevi Linna Keskraamatukogu koostööst.12.–17. septembril korraldas Nikolajevi Linna Keskraamatukogu nn Innovaatika Kooli, kuhu oli kutsutud esinema ka Sillamäe Linna Keskraamatukogu esindaja.

ÜLIÕPILANE ARVAB

Kõige parem ametikoht on ringikäiva praktikandi oma ehk laisks praktikants - Madis Must
Raamatukogunduse erialapraktikast Läti Rahvusraamatukogus.

TEADUSRAAMATUKOGU

Digiteerimiskeskus annab võimaluse luua eesti digiruum - Andres Kollist
25. septembril avati Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu digiteerimiskeskus. Esimest korda näidati avalikkusele ka TLÜ Akadeemilise Raamatukogu e-teadusraamatukogu ETERA (www.etera.ee) , mille kaudu on digiteeritud vaimuvara kõigile kättesaadav.

Õhtused lugemissaalid - Piret Jõesaar
2006. aasta kevadel jäid akadeemilise raamatukogu uksed kauem avatuks. Esimest korda said lugejad ööraamatukogus raamatukogu ressursse kasutada, üliõpilased rahus õppida ja eksamiteks valmistuda. Nüüdseks on õhtusi õpivõimalusi tunduvalt laiendatud.

MUUSIKA-AASTA

Muusika ja raamatukogu - Katre Riisalu
Muusika-aasta puhul on põhjust rääkida muusikast raamatukogudes üldisemalt. Muusikal, nii trükitud kui salvestatud kujul, on raamatukogudes kindel koht juba rohkem kui sada aastat.

20 aastat Pärnu muusikaelus - Ene Roost
Muusikaosakonna 20. tegevusaasta üritused on kenasti kooskõlas üleriigilise muusika-aastaga. 2015 aasta on algusest saadik muusikaga täidetud ja muusikat jätkub Pärnu raamatukogumajas aasta lõpuni.

Raamatukogu toetab rahva popmuusikahuvi - Marika Koha
Popmuusika on inimeste tegevuste, harrastuste ja huvide seas olulisel kohal ja seetõttu on see esindatud ka raamatukogude muusikakollektsioonides. Väike ülevaade sellest, mida Eesti Rahvusraamatukogu kunstide teabekeskuses kogutakse.

Eesti popmuusika ajaloo peegeldused rahvusraamatukogu muusikakogus - Heidi Heinmaa
Ülevaates keskendub Heidi Heinmaa eesti popmuusika arenguloole lääne popmuusika ajaloo kontekstis, teoreetilise alusena on kasutatud levi- ja džässmuusika uurija Valter Ojakääru käsitlusi. Illustreerivad näited pärinevad Rahvusraamatukogust, peamiselt noodikogust, mis väga ilmekalt ja elavalt peegeldab meie popmuusika ajalugu.

Teele, teele, kurekesed... - Heidi Heinmaa, Katre Riisalu
Rahvusraamatukogu harulduste kogu näitusesaalis on üleval Eesti muusikaõpetuse ajalugu peegeldav näitus, mille on koostanud Heidi Heinmaa ja Katre Riisalu. Näitus jääb avatuks kuni 31. jaanuarini 2016.

KONVERENTSID & SEMINARID

Mis on raamatukogul sellega pistmist? - Kristi Veeber
6. novembril toimus Tallinna Keskraamatukogus iga-aastane Aleksander Sibulale pühendatud erialapäev, teemaks seekord „Mis on raamatukogul sellega pistmist?”, mis oli pühendatud muusika-aastale.

2015. aasta Sibula stipendiaat on Kristiin Meos - Kaie Holm
2015. aasta Aleksander Sibula stipendiumi saaja on Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala magistrant Kristiin Meos. Stipendium anti üle 6. novembril Tallinna Keskraamatukogus Aleksander Sibulale pühendatud erialapäeval „Mis on raamatukogul sellega pistmist? ”.
Sõna saab ka Sibula stipendiumi laureaat Kristiin Meos.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Oska loobuda ebaolulisest - Maris Nool
ERÜ noorteklubi ajendas 29.–30. juunil Tõrvas kokku saama pakiline ajajuhtimise teema, osales kaheksa infotöötajat.

Kogude toimkond käis Kuressaares - Kate-Riin Kont
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kogude toimkonna suvelõpu väljasõiduistung toimus 7.-8. septembrini 2015 Kuressares, kus tutvuti põjhjalikult kolme raamatukoguga.

Kes teeb, see jõuab, arvavad ka lasteraamatukoguhoidjad - Anneli Kengsepp
16. septembril tähistati XII üleriigilist lasteraamatukoguhoidjate päeva Narva Keskraamatukogus. Sealne lasteosakonna juhataja Anna Kuuli on ka aktiivne kaasategutseja raamatukoguhoidjate ühingu lasteteeninduse toimkonnas ja tema pealehakkamise tõttu kogu päeva korraldus Narva jõudiski.

Kuhu lähed, raamatukogu? - Ene Riet
2015. aasta raamatukogupäevad „Kohtume raamatukogus!” avati 20. oktoobril Kohtla-Järvel. Pärast lõunat peeti mälumäng, kus osales 11 võistkonda, mälumängu võitis Jõgeva maakonna võistkond.

Raamatukogupäevadele pandi punkt Palamusel - Riina Mägi
30. oktoobril võõrustas Palamuse rahvamaja maaraamatukoguhoidjaid kogu Eestist. Viieteistkümnendal üleriigilisel maaraamatukoguhoidja päeval osales umbes 130 raamatukogutöötajat. Päeva esimene pool kulus ettekandeid kuulates, teisel poolel kuulutati välja aasta maaraamatukoguhoidja tiitli nominendid, keda on 12.

SÕNUMID

Järvamaa Keskraamatukogu direktor on Jane Kiristaja
Järvamaa Keskraamatukogu direktor 2014. aasta detsembrist.

Elle Tarikule pandi mälestupink.

Mälestuspink Salme Hallikule Kabalas.

Mälestame: Maare Kümnik (15.03.1936- 13.11.2015) teenekas bibliograaf ja ERÜ auliige.

 

ARHIIV
2015 - 5, 4, 3, 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2