ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post Ene.Riet@nlib.ee

2015 nr. 5 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1990 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Peame jõudma kasutajateni, mitte nemad meieni - Liisi Lembinen
Teadusraamatukogude muutumise suuna määravad paljuski ära kaks peamist faktorit: kuhu liiguvad ülikoolid ja mida soovib kasutaja. Paljud asjad, mida me praegu teeme, kaovad tulevikus. Me võime leida viise, kuidas end selleks ette valmistada.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

IATUL: mõnda ajaloost ja tänapäevast - Jüri Järs
Ülevaade Rahvusvahelise Tehnikaülikoolide Raamatukogude Ühenduse IATUL (International Association of Technological University Libraries) tegemistest ja ühenduse liikmeks oleva Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu osast selles. Ühendus, mis asutati 1955. aasta mais, edendab tehnikaülikoolide raamatukogude infotehnoloogilist arendustegevust, ühtlustab teenindust ning algatab ühisprojekte.

ARENDUSTEGEVUS

Mida ei ole Vikipeedias, seda pole olemas - Kelly Parker
Ülevaade Vikipeediast kui olulisest teadmistevaramust. Eraldi vaadeldakse Vikipeedia rolli raamatukogude turundamisel ning raamatukoguhoidjate osalemist Vikipeedia tõlketalgutel. Tänu tõlketalgutele loodi Vikipeediasse 14 uut raamatukogunduse ja selle sidusalade artiklit ja täiendati üle 10. Lisati sadu linke, mis ühendavad loodud artiklid teiste Vikipeedia artiklitega.

Sotsiaalmeedia organisatsiooni infotegevuses - Jane Tooman
Essees arutletakse selle üle, mis kasu (või kahju) organisatsioon saab, kui ta kasutab oma eesmärkide saavutamiseks aktiivselt sotsiaalmeediat. Eraldi vaadeldakse sotsiaalmeediat Eesti ettevõtete infotegevuses.

Teadmusjuhtimise tehnoloogiad Eesti erialaraamatukogude infoteeninduses - Janela Tähepõld-Tammert
2015. aasta kevadel tehti ERÜ erialaraamatukogude sektsiooni liikmete hulgas uuring, mille eesmärk oli välja selgitada, missuguseid teadmusjuhtimise tehnoloogiaid erialaraamatukogude infoteeninduses kasutatakse, kuidas kasutatakse ning missugused on nende kasutamise positiivsed-negatiivsed küljed.

RAHVARAAMATUKOGU

26 küsimust ja 346 vastajat. Maaraamatukoguhoidjate ankeedi kokkuvõte - Lea Rand
2015. aasta kevadel, 1. aprillist kuni 15. maini, kaardistas ERÜ maaraamatukogude sektsioon maaraamatukogude olukorda ja hetkeseisu. Vastuseid oodati palkade ja koolitusraha, koosseisude vähendamise, ühendamiste ja töökoormuse, lisaülesannete ja nende tasustamise, aga ka koolitusvõimaluste ja –soovide kohta. Selgus, et valdav enamus maaraamatukogudes töötavaid inimesi on keskealised, omavad kõrgharidust või on läbinud kutsekoolituse.

Üle Atlandi on Saaremaale jõudnud uusi tuuli - AnuVahter
Möödunud on 10 aastat Ameerika teabenurga avamisest Saare Maakonna Keskraamatukogus. Teabenurk on? andnud inimestele saarel juurde võimalusi enesetäiendamiseks ja silmaringi laiendamiseks ning avardanud Kuressaare kultuurimaastikku näituste, erinevate kohtumiste ja muude projektide tulemusena.

MUUSIKA-AASTA

Pärimusmuusika teabekogu Viljandis - Inga Ronk
Viljandis asuva Pärimusmuusika aida keldrikorrusel töötab Pärimusmuusika teabekogu. See on nii raamatukogu kui ka fonoteek, mis kogub pärimusmuusikat nii autentse salvestisena kui ka moodsates vormides. Teabekogu tegutseb ka pillilaenutusena.

RAAMATUKOGUD VÄLISMAAL

Baieri Riigiraamatukogu Euroopa hällitrükiste digiteerijana - Kadri Merila
Märtsis 2015 tutvusid Rahvusraamatukogu digiteerimisspetsialistid Baieri Riigiraamatukogu digikeskusega, mille töid ja tegemisi artiklis tutvustataksegi.

Kuopiosse tulid kokku oma ala tipud üle maailma - Kristina Pai
Ülevaade 21.-22. mail 2015 Kuopios peetud kogude konverentsist Kuopio 5, kus räägiti kogudest, nende kasutamisest ja säilitamisest laiemalt.

NOOR SPETSIALIST ARVAB

Erivajadus ei takistanud saamast diplomiga raamatukoguhoidjaks - Aliine Matisen
Erivajadusega inimeste puhul on kindlasti oluline kindel töökeskkond ja arusaajad töökaaslased. Paljud raamatukoguhoidjadki kahtlevad või isegi kardavad võtta tööle erivajadusega inimest. Autor arvab, et, eelkõige on oluline see, mida puudega inimene ise arvab, tahab ja oskab. Loeb eelkõige inimese enda tahe teha õpitud erialal tööd ja see tahe peab ka teistele näha olema.

RAAMATULUGU

„Noor-Eesti” ja teised: albumid 1900–1917 - Sirje Lusmägi, Tiina Ritson
Sõna „album” ilmus eesti raamatute pealkirjadesse 19. sajandi viimastel kümnenditel, tähistamaks paljude autoritega ja/või segasisuga kogumikke, mõnikord aga ka lihtsalt pildialbumeid. Nende hulgas leidus sisult ja otstarbelt väga erinevaid trükiseid. Albumid peegeldasid tollast Eesti ideedeilma. Autorid tutvustavad pühade- ja juubelialbumeid ja kirjandusliku sisuga albumeid.

KONVERENTSID & SEMINARID

Muusika raamatukogus – kõlab hästi! - Krista Talvi
Ülevaade 4.-6. augustini peetud rahvaraamatukogude suvelaagrist. See juba 35. suve-seminarlaager oli seekord pühendatud muusika-aastale.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Tabamata ja tabatud Vilde - Reet Olevsoo
18. juunil pandi Eduard Vilde Majamuuseumis pidulikult punkt Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Eduard Vilde Majamuuseumi konkursile „Tabamata Vilde ” . Kokku esitati 36 väga erinevat tööd nii suurtelt kui väikestelt raamatukogudelt. Žürii valis tutvustava teksti ja fotode põhjal välja viis kõige leidlikumat, nupukamat ja intrigeerivamat väljapanekut.

Kogude toimkonna väljasõiduseminar Vilniuses - Kate-Riin Kont
ERÜ kogude toimkonnal olnud kombeks kokku saada 1-2 korda aastas ning korraldada Eesti-siseseid väljasõiduseminare. Seekord otsustati minna kaugemale ja 12.-14. maini viibitigi väljasõiduseminaril Vilniuses, kus tutvuti sealsete raamatukogudega.

Erialaraamatukogude sektsiooni toimekas aasta - Raile Reigo, Katrin Gottlob, Heli Priimets, Heli Raudnagel
Ülevaade ERÜ sektsiooni 2015. aasta juba toimunud üritustest ja vaade lähitulevikule.

SÕNUMID

Mälestame: Virve Adamson (29. IX 1921 – 5. IX 2015) – Kirjandusmuuseumi raamatukogu kauaegne bibliograaf

 

ARHIIV
2015 - 4, 3, 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2