ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post Ene.Riet@nlib.ee

2015 nr. 3 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1996, 2004 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Koostööleping kinnitab meie tahet - Krista Visas
Märtsi lõpus toimus Leedu väikelinnas Birštonases Eesti, Läti ja Leedu raamatukoguhoidjate ühingute juhatuste esindajate kohtumine, kus arutuse all oli Baltimaade ühingute kogemused-võimalused teha koostööd ja korraldada rahvusvahelisi kohtumisi. Ühistegevuse kinnituseks allkirjastasid ühingute esimehed Katre Riisalu (Eesti), Alina Jaskūnienė (Leedu) ja Kristīne Paberza (Läti) aprilli lõpus Vilniuses Leedu raamatukogunädala raames toimunud kongressil koostöölepingu.

ERIALAHARIDUS

Raamatukogunduse õpetamine Tartus - Krista Lepik
Kaks aastat tagasi avaldas Raamatukogu lühikese teadaande Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infohariduse osakonna kolimisest Viljandist Tartusse. Nüüd vahendatakse uudiseid sellest, millised muutused on infokorralduse, kuid eeskätt just raamatukogunduse õpetamisel aset leidnud. Näiteks on alus pandud oma väikesele nn digilaborile, kus infokorralduse üliõpilastel on võimalik kohapeal praktiseerida digiteerimisega seotud protsesse. Loodud on SAMM ehk sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas, mis on üliõpilaste uurimistööd toetav keskkond.

BIBLIOGRAAFIATÖÖ

Eesti rahvusbibiograafia andmebaas on iseseisev andmekogu - Jane Makke
Juttu tuleb rahvusbibliograafia andmebaasist – selle koostamisest, kasutamisest, pakutavatest uutest otsivõimalustest ning ees ootavatest uuendustest, mida paljud teiste riikide rahvusbibliograafiad juba „üle on elanud” ja mis meidki varem või hiljem ees ootavad. Analüüsitud on ka ERB-i kasutamist ja tutvustatud statistika uuendusi.

RAHVARAAMATUKOGU

Mis on meie pildil valesti? - Kaie Holm
Liigitussüsteem ja alfabeet, kord ja täpsus peaksid sügavalt sees istuma igas inimeses, kes raamatukogus töötab. Ometi leidub meil raamatukoguhoidjaid, kes ei pea millekski raamatukogude elementaarseid tööpõhimõtteid ja väärtusi. Rohke pildimaterjali kaudu on kirjutises viidatud konkreetsetele eksimustele ja lisatud on ka soovitused, kuidas neid vigu parandada.

RAAMATUKOGUD VÄLISMAAL

Kevadine õppekäik Baieri Riigiraamatukokku - Merilin Koppel
Märtsis 2015 külastasid Eesti Rahvusraamatukogu töötajad Merilin Koppel ja Kadri Merilai Saksamaa ühte olulisemat ja auväärsemat teadusraamatukogu Baieri Riigiraamatukogu (Bayerische Staatsbibliothek). Lähemalt tutvuti Ida-Euroopa lugemissaali tööga, mille tööd eesti kirjandusega käsitletakse ka pikemalt, ja digiteerimiskeskusega, millest tuleb juttu järgmises ajakirjanumbris.

MUUSIKA-AASTA

Veel ühest omamoodi muusikakogust. Kuus pilku muusikaraamatukogundusele - Viive Valper
Põgus pilk orkestrite, kooride ja ooperiteatrite noodikogudesse inimeselt, kes on olnud20 aastat Eesti Filharmoonia Kammerkoori noodikogu juhataja.

PANE TÄHELE!

Turvasüsteemide terminoloogia - Kelly Parker

Ilmunud on uus raamatukogu tulemusindikaatorite standard - Kai Välbe

PERSOON

Võrumaa mitmekesisuse võlu. Intervjuu Ere Raagiga - Ene Riet
Võrumaa KRK pearaamatukoguhoidja räägib sllest, kuidas ja miks valis ta oma erialaks raamatukogunduse, kus ja kellena ta on töötanud ning mida on raamatukogundus talle andnud. Arutletakse ka raamatukogunduse ning raamatukoguhoidja tuleviku üle.

Avanev kultuuriilm II - Anne Valmas
Teine osa praeguse TLÜAR-i välis-eesti kirjanduse keskuse teaduri Anne Valmase mälestustest töötamisest Eesti Rahvusraamatukogus. Aastail 1979–1989 oli Valmas sealkultuuri- ja kunstiinfo osakonda juhataja ja teenindusdirektor.

RAAMATULUGU

Mõnda latgali raamatust ja parun Manteuffelist - Lauri Frei
Huvitava ja ainulaadse peatüki Eestis ilmunud trükiste ajaloos moodustavad latgalikeelsed raamatud. Latgalikeelseid raamatuid kirjastati Eestis Tartu linnas vaid ühe lühikese perioodi vältel – 1860.-1870. aastani. Latgali kirjavara ilmumise ja trükkimisega on peamiselt seotud kaks isikut: kirjastamisega tegi algust parun Gustaw Manteuffel, raamatud trükiti aga Heinrich Laakmanni trükikojas.

Postkaartide ja nende kogumise ajaloost Euroopas ja Eestis II - Eero Kangor
Artikli teises osas vaadeldakse postkaartide ja nende kogumise ajalugu Eestis.

REPLIIK

Kas ka raamatukogundust juhitakse „Exceli tabeliga”? - Kaie Holm
Ajakirja „Raamatukogu” selle aasta teise numbri avaveerus tutvustas KM raamatukogunduse nõunik Ülle Talihärm KM määrust „Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord”, mis hakkas kehtima 17. jaanuaril 2015. Nimetatud kirjutis ajendas Tallinna KRK direktorit selle määruse kohta oma arvamust avaldama.
Kommenteerivad Tartu Linnaraamatukogu direktor Asko Tamme ja Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm.

KONVERENTSID & SEMINARID

Põhjamaade põrguhead põnevikud - Tiina Tarik
Ülevaade 9. mail 2015 Rahvusraamatukogus peetud III Põhja- ja Baltimaade kirjandusfoorumist „Nordic Noir – Põhjamaade põnevik”, millega avati Tallinna Raamatumess.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Mida teabepäeval pakuti - Viive Vink
Ülevaade ERÜ maaraamatukogude sektsiooni teabepäevast Tartus 13. aprillil 2015, kus tehti ka kokkuvõte 2014. aastast ning tutvustati käesoleva aasta tegevuskava.

Kui infospetsialist tööle jõudis ... - Liina Tamm
Ülevaade 9. veeburaril 2015 Tartus toimunud ERÜ Noorteklubi seminarist „Kui infospetsialist tööle jõudis…”, kus arutleti noore infotöötaja võtmes töökeskkonda puudutavate teemade üle.

 

ARHIIV
2015 - 2, 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2