ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post Ene.Riet@nlib.ee

2015 nr. 2 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1996, 2004 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Rahvaraamatukogude riiklik rahastamine sai uued alused - Ülle Talihärm
17. jaanuaril 2015 jõustus kultuuriministri määrus rahvaraamatukogude rahastamise kohta, mis vahetab välja 15 aastat tagasi vastu võetud ja tänaseks vananenud rahastamispõhimõtted. Koos tänavuse eelarvetõusuga annab see rahvaraamatukogudele paremad alused tegutsemiseks. Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunik Ülle Talihärm selgitab määruse põhimõtteid ja erisusi.

RAHVARAAMATUKOGU

150-aastane Valga raamatukogu - Endla Schasmin
Valga KRK direktor annab ülevaate 150-aastase raamatukogu ajaloost ja tänapäevast.

RK-de rolli muutumisest ajas - Kalev H. Leetaru
28. jaanuaril toimus Eesti Rahvusraamatukogus VI rahvusvaheline seminar sarjast „Digitaalmälu” (Digital Memory) pealkirjaga „Veebiarhiveerimise roll andmerikka ühiskonna ajaloo säilitamisel” (Web Archiving: Preserving the History of Data-Driven Society). USA-s elav eestlasest infoteadlane Kalev H. Leetaru esines seminaril Skype’i vahendusel ettekandega „Uus kujutlus raamatukogudest kui informatsiooni kasutamise ja uuenduste eestvedajatest ” (Reimagining the Future of Libraries as Conveners of Information and Innovation).

ARENDUSTEGEVUS

Enesehindamisest kompetentsi võrdlemiseks kutsestandardiga - Aira Lepik
Kirjutises analüüsitakse enesehindamise rolli kutsealaste kompetentside hindamisel – selgitatakse kompetentsuspõhise hindamise olemust, käsitletakse enesehindamist hindamismeetodina ning antakse lühiülevaade kirjaliku enesehindamise koostamisest.

Raamatukogu panus teadusandmete säilitamisse ja kättesaadavaks tegemisse - Liisi Lembinen
Raamatukogude tegevusest teaduse avaandmete (open data) ehk uurimuse käigus kogutud andmete internetis avatud juurdepääsuga kättesaadavaks tegemisel Tartu Ülikooli Raamatukogu näitel.

MUUSIKA-AASTA

Audiovisuaalsele Pariisile ei tule iialgi lõppu - Ülo Treikelder
Muusika-aastale pühendatud teine kirjutis annab ülevaate seminar-koolitusest „Audiovisuaalsed teavikud ja raamatukogud”, mis peeti Pariisis novembris 2015 ja kus Eestit esindas Üleo Treikelder.

BIBLIOGRAAFIATÖÖ

Eesti mälu bibliograafi käes - Anne Ainz
16. veebruaril 2015 korraldas TLÜAR Rahvusraamatukogus VIII bibliograafiapäeva, mis oli pühendatud Endel Annuse 100. sünniaastapäevale. Endel Annuse elutööks oli Eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia 1525–1917 kaheksa ilmunud köidet. Bibliograafiapäeval esitati Endel Annuse luulet, vaadati mälestukilde filmilindil, esitleti raamatut „Elu raamatute keskel: Endel Annus 100” ning kuulati ettekandeid rahvusbibliograafiast. Avaldame Anne Ainzi ettekande sellel üritusel Endel Annusest kui bibliograafia süvaasjatundjast.

PANE TÄHELE!

Uusi termineid - Kelly Parker
Tähelepanu juhitakse uutele terminitele.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Tugev ühiskond vajab tugevat raamatukogu - Sinikka Sipilä
Kokkuvõte IFLA presidendi esinemisest Eesti raamatukogupäevade avamisel 2014. a oktoobris.

Lyoni deklaratsioon
Deklaratsiooni esitleti 15.-22. augustil 2014 IFLA ülemaailmsel raamatukogu- ja infokongressil Lyonis Prantsusmaal.
ERÜ juhatus otsustas 6. juunil 2014. a deklaratsiooni toetada ja allkirjastada see ERÜ poolt .

PERSOON

Avanev kultuuriilm. Mälestusi töötamisest Rahvusraamatukogus 1979-1989 I - Anne Valmas
Esimene osa praeguse TLÜAR-i välis-eesti kirjanduse keskuse teaduri Anne Valmase mälestustest töötamisest Eesti Rahvusraamatukogus. Aastail 1979–1989 oli Valmas sealkultuuri- ja kunstiinfo osakonda juhataja ja teenindusdirektor.

RAAMATULUGU

Tallinna linna- ja gümnaasiumi trükikoda (1634–1828) ehk 380 aastat trükikunsti Tallinnas - Aija Sakova-Merivee
Alanud aasta alguses esitlesid Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu ja Tallinna Linnaarhiiv ühist trükist „Tallinna linna- ja gümnaasiumi trükikoda (1634–1828). Näituse kataloog”. Aija Sakova-Merivee annab ülevaate nii näitusest kui selle kataloogist.

Postkaartide kogumise ajaloost I - Eero Kangor
Artikli esimeses osas vaadeldakse postkaartide ja nende kogumise ajalugu Euroopas üldisemalt.

KONVERENTSID & SEMINARID

Digitaalmälu seminaril räägiti veebisisu säilitamisest - Tiiu Daniel, Elis Karpov, Jaanus Kõuts
Ülevaade 28. jaanuaril Eesti Rahvusraamatukogus toimunud järjekorras kuuendast rahvusvahelisest seminarist sarjast Digitaalmälu (Digital Memory) pealkirjaga „Veebiarhiveerimise roll andmerikka ühiskonna ajaloo säilitamisel” (Web Archiving: Preserving the History of Data-Driven Society). Sel korral keskenduti veebisisu säilitamise ning kättesaadavaks tegemise küsimustele. Saja osavõtjaga seminari töökeeleks oli inglise keel.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Puksoo päev ja preemia üleandmine - Malle Ermel
Tartu Ülikooli Raamatukogus tähistati Friedrich Puksoo 125. sünniaastapäeva ettekandepäevaga 23. jaanuaril. Kirjutises antakse ülevaade ettekandepäevast ning Puksoo nimelisest auhinnast, mille 2015. aasta auhinna laureaat on PhD Jürgen Beyer.

ERÜ kõnekoosolekul räägiti rahast(usest) - Piia Salundi
Ülevaade 27. veebruaril ERÜ korraldusel peetud kõnekoosolekust, mis oli pühendatud eelolevatele valmistele ning kus parteide esindajad tutvustasid oma kultuuripoliitikat.

ERÜ tunnustab – 2014. aasta parimad - Katre Riisalu
Aastal 2014 töötavad parimad raamatukoguhoidjad Haapsalus, Orissaares, Rocca al Mare koolis ja Sisekaitseakadeemias, tunnustuse pälvisid lugemiskoerad ja raamatukarussellid.

ERÜ aastakoosolek - Reet Olevsoo
Ülevaade Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastakoosolekust 27. veebruaril, kus kinnitati ka „Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu arengukava aastateks 2015–2018”.

 

ARHIIV
2015 - 1
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2