ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post Ene.Riet@nlib.ee

2015 nr. 1 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1996, 2004 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Otse naelapea pihta - Triin Soone
Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktori vaade lastekirjanduse ning -raamatukogunduse arengutele nii Eestis kui ka välismaal. 

LASTETEENINDUS

Lastele ja lastega. Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakond läbi aastate - Helle Laanpere
Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja annab ülevaate lasteosakonna tegemistest läbi aastate alustades esimeste lasteraamatute komplekteerimisest 1909. aastal kuni lauamängude mängimise ja arvukate ürituste tegemise võimaluseni praegu.

Kassid kassipäeval ja rotid rotipäeval - Ewa Roots
Juba kolm aastat on Tartu Linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonnas koos käinud lemmikloomaring, kus kord kuus saadakse kokku ja kõneldakse ning kohtutakse lemmikloomade ja –lindudega. Lastele tutvustatakse iga kord erinevat gruppi või liiki lemmikuid. Lemmikutele lähenetakse erinevate nurkade alt – natuke teaduslikult, natuke kirjanduslikult, veidi kasvatuslikult ja kindlasti ka visuaalselt.

Lugemiskoera idee tuli Inglismaalt - Jane Jaggo
2013. aasta jaanuaris sai alguse Tartu Linnaraamatukogu lugemiskoerte projekt. Programmi peamine eesmärk on luua lastele lõdvestunud ja „koer-sõber ” atmosfäär ning seeläbi parandada nii suhtlemis- kui lugemisoskust.

Neljajalgne sõber on heatahtlik kuulaja - Kristel Palk
Lugemiskoerte pilootprojektiga alustati Tallinnas 2013. aastal. Tallinna Keskraamatukogus tegutseb täna neli lugemiskoera. Oma suhteliselt lühikese tegutsemisaja jooksul on lugemiskoerad muutunud teiste Eestis toimetavate abi- ja teraapiakoerte kõrval võrdselt hinnatud abilisteks.

RAHVARAAMATUKOGU

Uuring tõestab: oleme üleminekufaasis - Mai Põldaas
Autor intervjeeris 2014. aasta lõpul lugejaid kolmes raamatukogus, et selgitada, mida arvavad lugejad Eesti rahvaraamatukogude muutuvatest oludest. Selgus, et Eesti raamatukoguteenuse kasutajad on väga hästi kursis ja teadlikud võimalustest, mida rahvaraamatukogud pakuvad ning millised on nende võimalused ja piirid. Sellest tulenevalt suhtuvad nad väga mõistlikult ja arusaavalt sellesse, mida ja kuidas raamatukogud teenuseid pakuvad.

MUUSIKA-AASTA

Alanud on muusika-aasta. Kuus pilku muusikaraamatukogundusele - Kaie Viigipuu-Kreintaal
Muusika-aasta puhul leiab RK kõigis kuues numbris kirjutise, mis käsitleb muusikaraamatukogusid. Esimeses artiklis iseloomustatakse ühistegevust Eesti Muusikakogude Ühenduse (EMKÜ) kaudu, mis on omakorda rahvusvahelise muusikaraamatukogude liidu (IAML) rahvuslik sektsioon.

PANE TÄHELE!

Uut terminoloogias - Kelly Parker
Esmalt on juhitud tähelepanu uutele terminitele.
2014. aastal tekkis võimalus raamatukogusõnastikku tehniliselt arendada. Juba ongi uuendatud välimusega sõnastik kättesaadav ning peagi on terminid otsitavad ka teema- ja allikarühmade kaupa.

Suurkampaania tõmbab tähelepanu - Kaie Holm, Triinu Seppam
Tallinna Keskraamatukogu korraldas jaanuaris ja veebruaris 2015 teadlikkuse tõstmise kampaania „Tule raamatukokku! ” , mis sisaldas10-päevast raadiokampaaniat ning välireklaamikampaaniat. Kamplaaniaga püütakse mitte nii traditsiooniliste Tallinna Keskraamatukogu teenuste reklaamimisega saada inimeste tähelepanu ja murda sellega arusaama raamatukogust kui ainult raamatute laenamise kohast.

PERSOON

Raamatukoguhoidja, kes harrastab kikkpoksi. Intervjuu Piret Luukkaga - Ene Riet
Piret Luukka on õppinud raamatukogundust ning töötanud raamatukoguhoidjana nii Eestis kui ka Soomes. Praegu on ta Turu linnaraamatukogu Runosmäe harukogu vastutav raamatukoguhoidja. Juttu tuleb nii Eesti kui ka Soome raamatukogundusest ning konkreetselt Piret Luukka tegemistest.

ARENDUSTEGEVUS

Infopädevus on 21. sajandi teema. Raamatukoguhoidjate teadmised, oskused ja hoiakud - Jaana Kulbin
2014. aasta veebruaris viidi Tallinna kutse- ja kõrgkoolides läbi uuring, mille eesmärk oli välja selgitada kuidas kutse- ja kõrgkoolide raamatukoguhoidjad hindavad oma infopädevust ning milliseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid peavad raamatukoguhoidjad oluliseks kasutajate infopädevuse arendamisel. Artiklis tehakse uuringust kokkuvõte.

Raamatukoguhoidja isiksuse stereotüübi murenemine - Maria Teiverlaur
Artiklis antakse isiksuse mõiste ning ülevaade raamatukoguhoidja elukutse valinute isiksuslikest omadustest läbi ajaloo kuni tänapäevani. Praeguseks on raamatukoguhoidjaile esitatavad muutunud nõuded tinginud selle, et raamatukogutööle peavad tulema inimesed, kelle isiksuslikud omadused erinevad tunduvalt varasemast ning sellega seoses peaks muutuma ka raamatukoguhoidja imago.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

Kuulakem Euroopa raamatukogude häält! - Asko Tamme
Ülevaade rahvusvahelise organisatsiooni EBLIDA tööpõhimõtetest ja tegevusest ning aastakoosolekust ja EBLIDA-NAPLE ühiskonverentsist Ateenas mais 2014.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Soomes nähtust. Kuidas lapsi raamatu juurde tuua - Epp Raudsepp
ERÜ lasteteeninduse toimkonna liikmed tutvusid 5.-6. novembril Soome kolleegide tööga. Külastati 7 raamatukogu alates äärelinna väikesest iseteenindavast harukogust kuni suurlinna kaubanduskeskuses asuva, mitmekülgseid teenuseid pakkuva kogukonnakeskuseni.

Erialaraamatukogude sektsioon tähistas 15. tegevusaastat - Janela Tähepõld-Tammert
12. novembril 2014. aastal tähistas ERÜ erialaraamatukogude sektsioon 15. tegevusaasta täitumist.

SÕNUMID

Ivi Eenmaa sihtkapitali stipendium Tiina Kallasele ja Maire Liivametsale - Õnne Mets
Rahvusraamatukogu 96. aastapäeva puhul anti esmakordselt välja Ivi Eenmaa sihtkapitali stipendium. Ivi Eenmaa oli Rahvusraamatukogu peadirektor aastatel 1984–1998. 2014. aastal asutatud sihtkapitali eesmärgiks on toetada Rahvusraamatukogu töötajate kraadiõpet, erialaseid uurimistöid ja enesetäiendamist.

„RAAMATUKOGU“ AASTASISUKORD 2014

 

ARHIIV
2014 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2