ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post Ene.Riet@nlib.ee

2014 nr. 6 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1996, 2004 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Lugemistraditsioon ja raamatukoguteenused - Ülle Talihärm
Kultuuriministeeriumi raamatukogunõudnik mõtiskleb avaveerus selle üle, kuhu suundub meie lugemistraditsioon e-Eesti valguses. Raamatukoguvõrgu teenuste edukus sõltub eri raamatukogutüüpide koostöötahtest ja –võimekusest, raamatukoguteenuse tase ei tohi sõltuda raamatukogutüübist, arvab ta. Kultuuritarbimise ja lugemisharjumused vajavad uuenenud seadusandliku raamistiku, infokirjaoskuse, koolituste, kursuste, ürituste ning kultuuri- ja kirjandusprogrammide toetust.

TALLINNA KESKRAAMATUKOGU & ALEKSANDER SIBUL 130

Aleksander Sibula juhina ja raamatukogu väärtuste kandjana - Kaie Holm
Tallinna KRK direktor arvab, et on vaja rohkem kasutada raamatukogu ajalugu organisatsioonikultuuri kujundamisel ja raamatukogu juhtimisel. Artiklis tuuakse näiteid endise direktori Aleksander Sibula (direktor aastail 1921-1950) juhtimisvõtetest ja nende võimalikust kasutamisest tänapäeval.

Infoajastu tehnoloogiad tuleviku valguses - Triinu Univer
Ülevaade Aleksander Sibulale pühendatud erialapäevast 7. novembril Tallinna Keskraamatukogus, mille teemaks oli „Raamatukogud teel tulevikku – infoajastu tehnoloogiad”.

Sibula stipendium Immanuel Volkonskile - Kaie Holm
2014. aasta Aleksander Sibula stipendiumi sai Tartu Ülikooli raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala üliõpilane Immanuel Volkonski. Stipendium anti üle 7. novembril Tallinna Keskraamatukogus Aleksander Sibulale pühendatud erialapäeval „Raamatukogud teel tulevikku – infoajastu tehnoloogiad”.

Stipendium paneb endasse uskuma - Immanuel Volkonski
Stipendiaadi mõtteid Sibula stipendiumist kui suurimast erialane tunnustusest, mida võib sellel erialal õppiv tudeng Eestis saada.

Aleksander Sibula mälestuspäev Varal - Olga Haljaste
Vara valla raamatukogud koostöös Vara valla, Tallinna Keskraamatukogu ja Kõrveküla raamatukoguga tähistasid 4. novembril 2014 raamatu ja raamatukogunduse edendaja Aleksander Sibula 130. sünniaastapäeva. Paigaldati mälestutahvel ja –pink Aleksander Sibula kodutallu, kuulati Vara raamatukogus loengut tema elust ja tööst ning vaadati teatri Varius etendust Aleksander Sibulast „Kui me elasime raamatukogus...”.

PERSOON

Minu teine ülikool II - Heli Reichardt
Teine osa mälestustest töötamisest F R. Kreutzwaldi nim ENSV Riikliku Raamatukogu erihoiuosakonnas. Heli Reichardt töötas omaaegse Kreutzwaldi-nim Riikliku Raamatukogu erihoiuosakonnas aastatel 1980–1987, alguses vanemraamatukoguhoidjana, alates 1. septembrist 1982 osakonna juhatajana.

RAHVUSRAAMATUKOGU

Parlamendiraamatukogu 25 aastat taasiseseisvunud Eestis - Karmen Linask
Tänavu sügisel täitus 25 aastat ajast, mil ENSV Ülemnõukogu taastas Eesti Rahvusraamatukogu kui parlamendiraamatukogu staatuse ja rahvusraamatukogu auväärseks ülesandeks sai taas pakkuda teenuseid ka parlamendile ja teistele riigiasutustele. Artiklis tuleb juttu parlamendiinfo keskuse kogudest ja teenustest, siin koostatavaist andmebaasidest ja väljaannetest ning ka tegevusest rahvusvahelistes organisatsioonides. Artiklile on lisatud nimestik keskuses koostatud Riigikogu koosseisu ja tegevust tutvustavaist väljaandeist 1992-2014.

PANE TÄHELE!

Standard raamatukogustatistika kogumisest ja aruandlusest - Margit Jõgi
Standard „EVS–ISO 2789:2014 Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika ” võeti tõlkemeetodil üle inglise keelest ja on kõigile Eesti raamatukogudele tänaseks kasutada. Standardi avaldamisega kaotas kehtivuse 2007. aasta Eesti standard.

ARENDUSTEGEVUS

Ajalehtede päralt on ajalugu - Kristel Veimann, Krista Kiisa
Artiklis antakse ülevaade digitaalsete ajalehtedega seonduvast tegevusest Eesti raamatukogudes alates 1990-ndate aastate algusest. Kirjutise põhiosas tutvustatakse aga ajalehtede portaali DIGAR-i Eesti ajalehed aadressil dea.digar.ee, mille Rahvusraamatukogu avas 1. oktoobril 2014. Ajakohase kasutajasõbraliku kasutajaliidese kaudu saab otsida nii väljaandeid kui ka ajalehtedes avaldatud artikleid, lugeda täistekste, lisada artiklitele märksõnu, koostada leitud artiklitest nimestikke jm. Olulisim portaali väärtus on vanade ajalehtede täistekstotsingu võimalus. 2015. aasta on ajalehtede portaali vaates jätkuvalt väga pingeline, sest eesmärk on koondada ühte keskkonda ja pakkuda juurdepääsu kõigile läbi aegade Eestis ilmunud või välismaal eesti keeles avaldatud, digitaalselt sündinud ja digiteeritud ajalehtedele.

Hea uudis Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist - Ülle Kuuse
16. oktoobril tähistas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool oma 74. aastapäeva ning avas pidulikult Tallinna õppehoones uued raamatukogu ruumid. Raamatukogu juhataja annab ülevaate raamatukogu uutest võimalustest.

KONVERENTSID & SEMINARID

Raamatukoguhoidjad Alam-Pedja looduskaitsealal - Krista Talvi
Ülevaade rahvaraamatukogude laagrist 29. –31. juulini Jõgevamaal, mille teemaks oli „Raamatukogud liikumises”.

Konfessioon ja kirjakultuur - Ene Riet
23. oktoobril peeti Rahvusraamatukogus seminar „Konfessioon ja kirjakultuur” ning esitleti Rahvusraamatukogu toimetiste seerias „Raamat ja aeg” ilmunud Piret Lotmani monograafiat „Heinrich Stahli elu ja looming”.

Bittides raamatud. Märkmeid HIBOLIRE-i suveseminarilt - Piret Lotman
HIBOLIRE’i ( The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading – Põhja- ja Baltimaade ning Venemaa raamatu, raamatukogude ja lugemise ajaloo koostöövõrgustik) augustikuine seminar peeti tänavu professor Tiiu Reimo initsiatiivil ja korraldusel Tallinna ülikoolis. Seminaril kuulati ettekandeid ja tutvuti digitaalhumanitaaria infotehnoloogiliste vahenditega.

Oskuskeelepäev „Rääkimine hõbe, koostöö kuld ” - Kadri Märtin
8. oktoobril 2014 toimus Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis IX oskuskeelepäev pealkirjas nimetatud teemal.

Suvel Lyonis, esimest korda IFLA-l - Anu Vahter
Muljeid IFLA 80. kongressilt „Raamatukogud, elanikud, ühendused: ühendatud teadmised” (Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge) Lyonis 2014. aasta augustis.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Kutse omistati uue raamatukoguhoidja kutsestandardi alusel - Krista Talvi
Uue raamatukoguhoidja, tase 6, tase 7 ja tase 8 kutsestandardi alusel saabus ERÜ kutsekomisjonile 13 kutse taotlemise avaldust. ERÜ kutsekomisjon omistas raamatukoguhoidja, tase 6 11 raamatukoguhoidjale ja tase 7 2-le raamatukoguhoidjale.

Võistlus „Infootsing internetist” - Stiina Sild
Kahes voorus toimunud võistluse esikolmiku moodustasid Kristi Ütt, Carolina Schultz ja Kersti Ernits.

Raamatukogupäevad avati Raplas - Ene Riet
Ülevaade üleriigiliste raamatukogupäevade avamiselt 20. oktoobril Raplas, kus esinesid IFLA president Sinikka Sipilä ja kohalikud kirjamehed Avo Kull ja Margus Lattik. Päeva teisel poolel võisteldi kirjanduse tundmises. Viktoriini võitis Rahvusraamatukogu võistkond.

Päevakajalised ettekanded erialapäeval - Ave Janu
22. oktoobril 2014 toimus juba seitsmes Teadus- ja erialaraamatukogude päev. Erialapäeva täitsid päevakajalised ja harivad ettekanded. Tutvustati ka auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu” 2014. aasta nominente.

Raamatukogupäevad võeti kokku Paides - Ene Riet
Ülevaade 30. oktoobril Paides toimunud maaraamatukoguhoidja päeval peetud ettekannetest. Päeval kuulutati ka välja „Aasta maaraamatukoguhoidja 2014” kandidaadid.

SÕNUMID

Valguse loss on Daugavast kerkinud - Kalju Tammaru
Meeleolukas ülevaade Läti Rahvusraamatukogu uue hoone avamiselt Riias 29. augustil 2014.

 

ARHIIV
2014 - 5, 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2