ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post Ene.Riet@nlib.ee

2014 nr. 5 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1996, 2004 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Kingitus kogu Eestile - Laine Randjärv (Jänes)
Tollase kultuuriministri Laine Jänese tervitus Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu uue hoone avamisel 11. novembril 2009. aastal. Ilmunud Tallinna Tehnikaülikooli 2009. aasta aastaraamatus (TTÜ kirjastus, 2010, lk 59).  

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU

95 aastat Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu - Jüri Järs
Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) on ainus tehnoloogiaülikool Eestis . Ülikooli Raamatukogu ajaloost ja tänapäevast annab ülevaate raamatukogu direktor Jüri Järs. 1918. aastal asutatud insenerikoolist on nüüdseks saanud Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu. 2003. aastal reorganiseeriti raamatukogu TTÜ tugistruktuuri allüksusest ülikooli teadus- ja arendusasutuseks. Aastatel 2001-2013 täienesid raamatukogu fondid keskmiselt 10 tuhande trükisega aastas. Samal ajal on oluliselt kasvanud e-ressursside osatähtsus. Viimastel aastatel on nende hankimiseks kulutatud ligi 70% eelarve vahenditest. Uus raamatukoguhoone avati lugejaile septembris 2009. Pärast uue hoone avamist on aasta-aastalt suurenenud ülikooliväliste lugejate arv.

Lugejateenindus: pakume teenust, mida oodatakse ja vajatakse - Tuuliki Tõiste
Raamatukogul on ülikooli linnakus keskne asukoht – raamatukoguhoone on galeriide abil ühendatud teaduskondade hoonetega. Raamatukogu teenindusalas on ligi 500 erinevat lugejatöökohta. Teeninduses muutub üha aktuaalsemaks raamatukoguhoidja kui nõustaja ja abistaja roll ja väheneb mehaanilise töö osa. Raamatukogus abistavad teenindajat laenutustöös laenutusautomaadid, mis lugejate seas on muutunud asendamatuteks tööriistadeks. Üha enam hangitakse paberil õpikute kõrvale ka e-õpikuid, kuigi praeguse hinnangu alusel soovib tudeng paberõpikut kasutada meelsamini. Üle poole kõigist laenutustest moodustab õpikute kojulaenutus.

Jagame ülikooliga samu väärtusi - Taimi Nurmiste
Ülevaade Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu infoosakonna tööst. Osakonna missiooniks on ülikooli õppe-, arendus- ja teadustegevuse toetamine proaktiivse koostöö kaudu raamatukogu ja teaduskondade vahel kasutajate vajadustest lähtuvalt. Tehnikaülikoolis on kaheksa teaduskonda ja üheksa asutust, sh kolledžid, instituudid ja tehnomeedikum. Selleks et informatsioon raamatukogu teenustest ja inforessurssidest iga üksiku ülikooli liikmeni jõuaks, kannavad hoolt infoosakonna ainespetsialistid. T ähtis ei ole üksnes see, milliseid ressursse kasutajale pakutakse, vaid ka see, mil moel seda tehakse.

Abi on alati käepärast. Küsimustele vastab Inna Kamenev - Aiki Tibar
Inna Kamenev on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli keemiainsenerina ning kaitsnud TTÜ-s magistri- ja doktorikraadi. 2014. aasta maikuust on ta TTÜR-i teadusnõukogu liige, esindades keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonda. Juttu tuleb õppejõudude ja teadurite koostööst raamatukoguga.

Raamatukogu on elu mugavaks teinud - Jürgen Põldma
TTÜ Mehaanikateaduskonna 3. kursuse üliõpilase mõtteid TTÜ raamatukogust.

PANE TÄHELE!

Ilmunud on uus raamatukogustatistika standard - Kai Idarand
Info eesti keeles ilmunud raamatukogustatistika standardi „EVS-ISO 2789:2014 Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika” kohta.

Näiteid raamatukogusõnastikku lisatud terminitest - Kelly Parker

MÄRKA INIMEST

Ostsime tugeva konstruktsiooniga redelid - Heinike Sinijärv
Pärnu Keskraamatukogu uue maja avamisega paranesid töötajate töötingimused. Maja valmimise esimesel etapil 2003. aastal puudus konditsioneer, mis paigaldati 2008. aastal teise etapi valmimise ajal. See leevendab suvist kuumust. Raamatukoguhoone klaasist seinad on osalist päikesekiirgust neelavast klaasist. 2014. aastal otsustati elektrisüsteemi täiendada nii, et suvel oleks ruumides rohkem looduslikku valgust. Tehtud muudatused aitavad suvekuudel ka elektrit kokku hoida.

PERSOON

Inspireerivad üliõpilaste ärksus ja elurõõm. Intervjuu Tuuliki Tõistega - Ene Riet
Tuuliki on õppinud raamatukogundust Viljandi Kultuurikolledžis ja infoteadusi Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudis. Magistrikraadi infoteadustes omandas ta 2013. aastal töö kõrvalt Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus. Tuuliki tegutseb aktiivselt ELNET-i teenuste töörühmas, RR-i autoriõiguse töörühmas ja ERÜ uue mõtte töörühmas. Kõigest sellest tuleb intervjuus ka juttu.

Minu teine ülikool I - Heli Reichardt (Tiks)
Heli Reichardt töötas omaaegse Kreutzwaldi-nim Riikliku Raamatukogu erihoiuosakonnas aastatel 1980–1987, alguses vanemraamatukoguhoidjana, alates 1. septembrist 1982 osakonna juhatajana. Mälestuste esimeses osas tuleb juttu lapsepõlve lgemiselamustest ja õppimisest Tartu Ülikoolis.

RAHVARAAMATUKOGU

Edusammud kasutajakoolituses lisavad indu edasi tegutseda - Brigitta Kivisaar
Ülevaade Tallinna Keskraamatukogu erinevatest kasutajakoolitustest ilmus ajakirja Raamatukogu 2013. aasta numbris 4, nüüd on hea aeg teha vahekokkuvõte ning tutvustada uuendusi.

Tegusa aasta rõõmud ja mured- Sirve Valdmaa
Ülevaade rahvaraamatukogude lasteteenindusest 2013. aastal.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Teabepäevade traditsiooni tuleb hoida - Lea Rand
Maaraamatukogude sektsiooni teabepäev peeti aprillikuu lõpus. Olulisimaks kõneaineks kujunes 2013. aasta töö kokkuvõte, mille raamatukogude aruannete põhjal oli koostanud Margit Jõgi Rahvusraamatukogust.

Kolm harivat päeva Lääne-Virumaal - Lea Rand
11.-13. juunil toimus ERÜ maaraamatukogude sektsiooni XXIII suveseminar. Tänavu oli kohtumispaik Lääne-Virumaa ja läbivaks teemaks oli seekord „Raamatukoguhoidja kui koolitaja ja õpetaja”.

Vanaraamatu toimkonna suveseminar - Lauri Frei, Aija Merivee
27.–28. juunini toimus Pärnumaal ERÜ vanaraamatu toimkonna suveseminar, eesmärgiks tutvumine Pärnu muuseumi ekspositsioonide ja vanaraamatu- ning kunstikoguga, samuti Pärnu linna ajalooga.

Kooliraamatukoguhoidjate suveseminar 2014- Kadri Haavandi
Augustis peetud seminar kandis pealkirja „Kooliraamatukogude töö parendamine läbi turundusvõtete ja organiseeritud ajajuhtimise ” .

BibliCamp ehk ERÜ noorteklubi esimene kokkutulek - Maris Nool
2014. aasta mais anti hoog sisse ERÜ noorteklubile. Kahepäevasel üritusel osales 12 aktiivset noort, kelle seas oli nii kooli-, rahva- kui ka teadusraamatukogu inimesi üle Eesti. Kohtumise eesmärk oli üksteisega tuttavaks saada ning vahetada kogemusi ja mõtteid edaspidiseks.

Erialaraamatukogude sektsiooni ettevõtmisi - Edith Hermann, Edna-Helen Verev
Ülevaade kahest väljasõidust, mis korraldati mais erialaraamatukogude sektsioonis. Tavakohane kevadine kokkusaamine toimus Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledžis (PPK) Murastes. Mai lõpus toimus koolitusreis Soome, mille käigus külastati Helsingi Ülikooli Raamatukogu uut peamaja ja Kymenlaakso maakonda Lõuna-Soomes.

 

ARHIIV
2014 - 4, 3, 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2