ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2014 nr. 3 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1996, 2004 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Ligitõmbav kultuuritempel - Reet Lubi
Eesti raamatukogude võrgustik on tihe ja töötajad professionaalsed, mis võimaldab pakkuda kohalikule kogukonnale abi info ülekülluses orienteerumiseks. Raamatukoguhoidjatelt nõuab see suurt huvi maailma vastu ja koostööd kohaliku kogukonnaga.

RAHVARAAMATUKOGU

Rahvaraamatukogud lähevad kaasa ajavaimuga. Kokkuvõte 2013. aasta tööst - Ülle Talihärm, Margit Jõgi
Eesti rahvaraamatukogude võrgu moodustasid 2013. aastal 433 põhikogu ja 118 harukogu. Juttu tuleb kogude kujundamisest, mille hulgas eraldi ka e-kogudest, teenustest ja kasutajakoolitusest. Arendustegevuses võib olulisena märkida, et 2013. aastal teise poole jooksul toimus üleminek uuele raamatukoguprogrammi versioonile U3.

Samm sotsiaalmeedia kasutamise kaardistamise poole - Siret Remmelg
Eesti rahvaraamatukogudes viidi 2013. aasta märtsi lõpust aprilli keskpaigani läbi ankeetküsitlus sotsiaalmeedia kasutamisest. 25 küsimusest koosnev küsimustik saadeti 550 Eesti rahvaraamatukogule. Igast rahvaraamatukogust küsitleti ühte töötajat. Kokku laekus 238 vastust. Selgus, et olulisimaks kanaliks on Facebook, teisi kasutatakse vähe. Välja toodi ka probleemid sotsiaalmeedia kasutamisel.

Lasnamäel on sündimas koomiksiraamatukogu - Ülle Kütsen
Koomiksikogu loomine on osa Tallinna Keskraamatukogu plaanist avada lähiaastatel Lasnamäel koomiksitele keskendunud haruraamatukogu. Lisaks koomiksite komplekteerimisele tegeleb Tallinna Paepealse raamatukogu nii oma kogu tutvustamisega kui ka laiemalt koomiksikultuuri populariseerimisega. Koomiksitel on tänapäeva kultuuris üha olulisem roll, koomiksite lugemine täiendab laste sõnavara ja tõstab huvi lugemise vastu.

PÕHJA- JA BALTIMAADE RAAMATUKOGUD

Elukestev lugemine - Elspeth Randelin
Ülevaade Soomes tehtavast tööst laste lugemisharjumuste kujundamisel. „ Elukestev lugemine ” algas 2005. aastal projektina ja on nüüdseks kujunenud pidevaks protsessiks, mille eesmärk on anda kõigile lastele, sõltumata nende soost, võimalus hakata lugemist armastama. Kirjeldatakse projekti eesmärke ja seda, kuidas neid saavutatakse.

Baltimaade rahvusraamatukogude direktorid kirjutasid alla koostööleppele - Annika Koppel
23. aprillil kirjutasid Eesti Rahvusraamatukogu direktor Janne Andresoo, Läti Rahvusraamatukogu direktor Andris Vilks ning Leedu Rahvusraamatukogu direktor Renaldas Gudauskas alla kolme rahvusraamatukogu siduvale memorandumile, mille eesmärk on tihendada omavahelist koostööd. Avaldame ka Baltimaade rahvusraamatukogude memorandumi teksti.

MÄRKA INIMEST

Isikuandmete kaitsest raamatukogudes - Merit Valgjärv
Isikuandmete kaitse seadusest rääkides asetab autor rõhuasetuse andmete töötlemise õiguslikele alustele erinevates olukordades, mis võivad ette tulla raamatukogude töös. Tutvustatakse ka Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) juhiseloomet.

Täiesti tavalise raamatukogu täiesti tavaline töökeskkond - Ilme Sepp
Lääne Maakonna Keskraamatukogu direktor annab ülevaate maakonna raamatukogutöötajate töötingimustest.

ARENDUSTEGEVUS

EOD projekti kogemusi - Õnne Mets, Krista Kiisa
Projekti kommunikatsioonijuht Õnne Mets ja RR-i digiteerimise peaspetsialist Krista Kiisa annavad ülevaate projektist ja selle käigust. 2006. aastal Innsbrucki Ülikooli Raamatukogu initsiatiivil algatatud EOD teenust pakub tänaseks ligi 40 raamatukogu Euroopas. Lugejate tellimusel on kokku digiteeritud peaaegu 2 miljonit lehekülge. Eesti Rahvusraamatukogust on saanud EOD e-raamatuid tellida 7 aastat ja saab ka edaspidi. Aprillis 2014 lõppes 5 aastat kestnud EOD projekt, millega arendati EOD teenust veelgi.

Kogesime suurepärast meeskonnatööd - Õnne Mets, Ene Riet
Tartu Ülikooli Raamatukogu osales EOD projektis maist 2009 kuni aprillini 2014. aastal. Kuidas projekt toimis ja mida saavutati? Ajakirja „Raamatukogu ” küsimustele vastavad TÜR-i direktori kt Liisi Lembinen ja projektijuht Elena Sipria-Mironov.

RAAMATUKOGUD VÄLISMAAL

Vabatahtlikuna Londoni Richmondi linnaosaraamatukogus - Reelika Punab
Reelika Punab töötab Londoni Borough of Richmond upon Thames’i raamatukogu vabatahtlikuna kaks tundi nädalas riiulite korrastajana ja lugejate abistajana teavikute leidmisel. Kirjutisest saab ülevaate, kuidas temast sai vabatahtlik ja mida üldse teevad vabatahtlikud Ühendkuningriigi raamatukogudes?

ARVUSTUS

Lugemiku kiituseks - Piret Lotman
Arvustus Tallinna Linnaarhiivi 2014. aastal ilmunud väljaandele „Tallinna ajaloo lugemik. Dokumente 13.-20.sajandini ”. Kogumik võimaldab meil saada nii värvika ülevaate Tallinna erinevatest eluvaldkondadest läbi mitme sajandi kui ka jälgida kirjakultuuri kujunemist ja arengut.

PERSOON

Lendab nagu kotkas üle maailmas kogutud tarkuse. Intervjuu Richard Aroksaarega - Ene Riet
Räägitakse nii USA eestlasest Richard Aroksaarest, USA rahvusparkide keskuse raamatukogust kui ka USA raamatukogunduse olulistest küsimustest.

KONVERENTSID & SEMINARID

Mäluasutuste talveseminaril küsiti, mida ja miks me säilitame - Annika Koppel
4.-5. märtsil Käärikul toimunud mäluasutuste talveseminari teema oli säilitamine. Mida ja miks, kuidas ja kus me säilitame?

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Kooliraamatukogude kevadine teabepäev Tartus - Kadri Haavandi
Ülevaade kooliraamatukogude kevadisest teabepäevast, mille ühendavaks teemaks karjäär ja enesemotivatsioon.

SÕNUMID

Jüri Järs valiti tagasi TTÜR-i direktoriks
21. aprillil kinnitas TÜ nõukogu raamatukogu direktoriks tagasi Jüri Järsi. Jüri Järs asus uue lepingu alusel tööle 1. maist 2014.

Tallinna Keskraamatukogu ja Tartu Linnaraamatukogu tutvustasid Tööandjate messil praktika- ja töötamisvõimalusi raamatukogudes - Kaie Holm
21. märtsil 2014 toimus Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis tööandjate mess, mille eesmärgiks oli anda tööandjatele võimalus tutvustada tudengitele praktika- ja töövõimalusi oma ettevõttes. Kohal olid ka Tallinna Keskraamatukogu ja Tartu Linnaraamatukogu.

Mälestame: Helju Kaev ( 25.11.1929–23.04.2014) – kauaaegne Eesti Rahvusraamatukogu töötaja
Mälestame: Ludmilla Rass – ( 12.09.1919–16.05.2014) kauaaegne Eesti Rahvusraamatukogu töötaja ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor

 

ARHIIV
2014 - 2, 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2