ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2014 nr. 2 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1996, 2004 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Et ellu jääda! - Kristina Pai
Peame tegema oma töös valikuid. Millised suunad on raamatukogude jaoks kõige olulisemad, millele keskenduda? Valikute tegemisel tasub kõigepealt uurida, millele mõtlevad kolleegid. Ülemaailmse raamatukoguorganisatsiooni IFLA spetsialistid on koostanud dokumendi viiest ülemaailmsest arengusuunast, mis mõjutavad raamatukogusid. ERÜ juurde loodud uue mõtte töörühma esimeseks ülesandeks on IFLA ülevaate tutvustamine võimalikult laialt ja kõigi töörühmade, toimkondade jt koosluste arvamuste kogumine.

PÕHJA- JA BALTIMAADE RAAMATUKOGUD

IFLA „Arengu ülevaade“ (IFLA Trend Report).
Dokumendi koostamisel osalesid raamatukoguhoidjate kõrval mitme eriala tippspetsialistid. Peamiste märksõnadena on esile toodud: 1) uute tehnoloogiate mõju, 2) e-õppe mõju, 3) isiku- jm andmekaitse, 4) uute huvigruppide kuuldavaks saamine ja 5) kogu maailma infokeskkonna muutumine tehnoloogia mõjul.

Raamatukogud täna ja homme: Norra perspektiiv - Leikny Haga Indergaard
Artiklis vaadeldakse eelkõige Norra raamatukogude perspektiivi, tuues näiteid ja võrdlusi teiste Põhjala riikidega. Rahvaraamatukogude ees on uued väljakutsed, mis sunnivad meid üle vaatama oma teenuseid ja ülesandeid, kuid peamine on silmas pidada, et rahvaraamatukogu on mõeldud kõigile. Peame arutlema ja tulema välja nutikate ideedega, et töötada välja uus raamatukogu-kontseptsioon.

Mida arvavad soomlased raamatukogude e-teenustest? - Marja Hjelt
Ülevaade Soomes 2012. aasta talvel läbiviidud lugejaküsitluse tulemustest.
Analüüsiti lugemist üldse (soomlased on lugev rahvas, nad loevad umbes 20 raamatut aastas), muusikakuulamist (muusika on mitmeti tähtis igapäevaelu osa), e-raamatute lugemist (enamik e-raamatuid lugenud vastajaist on seda teinud ainult e-raamatutega tutvumiseks ja süsteemi katsetamiseks). Selgus, et kui raamatukogu suudab pakkuda sama häid ja kergesti kättesaadavaid teenuseid kui kommertspakkujad, ja meil on rikkalik kollektsioon, kasutaks üle poole lugejatest ka raamatukogu e-teenuseid.

TÄIENDUSKOOLITUS

Töötajate arendamine mobiilsusprogrammi Erasmus raames - Gerda Koidla, Katri Mägi, Küllike Märtmaa, Tuuliki Tõiste, Mirjam Piik, Siret Mikumets
TTÜ raamatukogu teeb töötajate väliskoolitamiseks koostööd TTÜ rahvusvaheliste suhete osakonnaga. Erasmuse programmi toel on raamatukogu saanud oma töötajaid koolitada järjepidevalt 2008. aastast alates. Viie aasta jooksul on koolituslähetusel TTÜ partnerülikoolides viibinud 12 raamatukogu töötajat. Oma arvamust avaldavad ka töötajad, kes on käinud koolitusreisil Saksamaal, Ungaris ja Kataloonias.

PANE TÄHELE!

Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituut avab 2014. aastal bakalaureuse- ja magistriõppes uued suunad - Aira Lepik, Aile Möldre, Tiiu Reimo
Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituut ootab haridusteed jätkama kahele sel aastal avatavale magistriõppe suunale. Infoteaduse magistriõppesse oodatakse õppima neid, kes soovivad spetsialiseeruda digitaalraamatukogunduse ja dokumentaalse kultuuripärandi valdkonnale.

Uusi termineid - Kelly Parker
Kirjutises tutvustatakse ERÜ terminoloogiatoimkonnas kinnitatud uusi termineid.

MÄRKA INIMEST

Rahvusraamatukogu töötajate töötingimustest - Igor Volke
Eesti Rahvusraamatukogu oma asukohaga Tallinna linnasüdames on lisaks raamatukogule ka konverentsi- ja näitustekeskus, teater, kohtumiskoht ja palju muud. On koostatud RR-i töökeskkonna riskianalüüs. Arvesse on võetud erinevad ohutegurid (füüsikalised, ergonoomilised, psühholoogilised, bioloogilised). Riskide hindamise alusel on planeeritud meetmed 4 kategoorias: ennetavad, ettevalmistavad, kriis ise ja taastavadmeetmed.

Raamatukogude roll riigis meie-tunde loomisel - Kaie Holm
2013. aasta novembris tunnustasid Kultuuriministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus „Meie Inimesed” Tallinna Keskraamatukogu projekti „Saja rahva lood” Eestis elavate erinevate rahvuste kultuuride tutvustamise ja kultuuritraditsioonide säilitamise kategoorias arendusstipendiumiga. Artiklis tuleb juttu a rengukavast „Lõimuv Eesti 2020 ” ning raamatukogude osast selles, samuti konkreetsetest lõimumisüritustest Tallinna Keskraamatukogus.

PERSOON

Hoian end Eesti eluga ikka kursis. Intervjuu Ene Pätsiga - Ene Riet
Prahas elav ja Tšehhi Rahvusraamatukogus töötav Ene Päts räägib Tšehhi raamatukogundusest ja pisut ka iseendast.

RAAMATULUGU

Vanaraamatu spetsialisti töös on suur roll iseõppel ja enesetäiendamisel - Aija Merivee
3. märtsil tähistas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu vanaraamatu toimkond 20. tegevusaasta täitumist. Toimkonna tegemistest ning vanaraamatu uurimise ja kirjeldamisega seotud küsimustest vestlevad toimkonna tööd eri aastatel vedanud inimesed: Tallinna Ülikooli raamatuteaduse professor Tiiu Reimo, Tartu Ülikooli Raamatukogu (TÜR) käsikirjade ja haruldaste raamatute kogu raamatukoguhoidja Kadri Tammur, Eesti Rahvusraamatukogu (RR) vanaraamatu spetsialistid Ruth Hiie ja Urve Sildre.

Sastamala fenomen - Ellen Arnover
Üle Soome kuulus antikvariaat, vana kirjanduse päevad ja raamatumuuseum – kõik ühes väikelinnas. Tutvustame lähemalt Soome raamatu muuseumi.

Raamatu ja trükindusmuuseumist - Hans Jürman
Ülevaade M. Laarmani koostatud 1940. aastal ilmunud brošüürist „Raamatu- ja trükikunstimuuseumi ideekavand”. Kirjutise autori arvates on Märt Laarmani ideekavand väga asjatundlikult koostatud ja esimeses kolmes peatükis (väikeste täienduste ja parandustega) sobib olla aluseks tänapäeva projekti koostamiseks.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

ERÜ kõnekoosolekul - Kai Idarand
Ülevaade 28. veebruaril peetud ERÜ kõnekoosolekust, kus võtsid sõna ka kultuuriminister Urve Tiidus ja KM raamatukogunõunik Ülle Talihärm.

Aastal 2013 töötavad parimad raamatukoguhoidjad Viljandimaal, Tapal, Keilas ja Haapsalus - Katre Riisalu
ERÜ kõnekoosolekul 28. veebruaril tunnustati ka 2013. aasta parimaid raamatukoguhoidjaid ja raamatukogusid.

Bibliograafiaauhind 2014 - Anne Valmas
2014. aasta bibliograafiaauhind anti ebatraditsiooniliselt kätte ERÜ kõnekoosolekul. Selle said retrospektiivse rahvusbibliograafia „Eestikeelne raamat 1918-1940” koostamise üldjuht Anne Ainz ja bibliograafia peatoimetaja Leili Tenno Eesti Rahvusraamatukogust.

ERÜ aastakoosolek - Reet Olevsoo
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastakoosolekul 28. veebruaril kinnitati ERÜ 2013. aasta tegevus-, finants- ja revisjonikomisjoni aruanded ja 2014. aasta tegevussuunad. „Raamatukoguhoidja eetikakoodeksi” uus versioon sai osalejate heakskiidu.

Raamatukoguhoidja eetikakoodeks
Eesti raamatukoguhoidjad lähtuvad oma professionaalses tegevuses Raamatukoguhoidja eetikakoodeksist, mis on kinnitatud ERÜ üldkoosolekul 28.02.2014

SÕNUMID

ELLU sai rahvusvahelise innovatsiooniauhinna - Triinu Seppam
Rahvusvaheline mittetulundusühing EIFL valis üheks rahvaraamatukogude informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsiooniauhinna ( Innovation Award – for Creative use of ICT in public libraries) saajaks Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna ELLU, rõhutades selle innovaatilise IT− lahenduse mõju ühiskonnas laiemalt.

Mälestame:Elle Tarik (10.06.1938–16.03.2014) – kauaaegne Tartu Linnaraamatukogu direktor ja metoodik ning väliseesti ja vanema kirjanduse osakonna rajaja.

 

ARHIIV
2014 - 1
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2