ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2014 nr. 1 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1996, 2004 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Kultuuripoliitika 2020 on valmis. Kas järgmiseks raamatukogupoliitika 2020? - Kaie Holm
Talinna Keskraamatukogu direktori arvamusi kultuuripoliitika põhialuste dokumendi kohta, mille Vabariigi Valitsus kiitis heaks 21. novembril ja mis annab suuniseid Eesti kultuuri edendamiseks aastani 2020. Raamatukogude arengut on käsitletud dokumendi viies punktis. Pärast kinnitamist Riigikogus peavad kultuuripoliitika põhialustest saama järgnevatel aastatel lähtekohad kultuuripoliitiliste otsuste kujundamisel ja riigieelaarvete koostamisel.

RAHVARAAMATUKOGU

Jõgeva Linnaraamatukogu 100 - Ene Sööt
Väike ülevaade Jõgeva Linnaraamatukogu ajaloost ja tänapäevast. Raamatukogu tähistas 2013. aastal oma 100. aastapäeva. Oktoobris esitleti ka raamatut „Jõgeva raamatukogu lugu ” , mis toob lugejateni endiste ja praeguste raamatukogutöötajate mälestused.

Aeg on mõtteviisi muuta - Kaie Holm
Vastus ajakirja „Raamatukogu” 2013. aasta viiendas numbris ilmunud vastukajadele. Kaie Holm tegi Eesti Raamatukoguhoidjate X kongressil ettekande, milles soovitas raamatukogude juhtivtöötajatel pensioniea saabudes koju jääda.  

NOOR SPETSIALIST ARVAB

Kuidas saada tööle raamatukokku? - Mai-Liis Niit
Tallinna Keskraamatukogu noor spetsialist arvab, et raamatukogundus on valdkond, kus igal noorel on võimalus millegi huvitavaga tegeleda, ennast tõestada ja proovile panna, tuleb ainult toetav keskkond luua. Pensionieani jõudnud töötajad võiksid aga endale aru anda, millal vaim enam virge ei ole, ja andma ka noortele võimaluse.

MÄRKA INIMEST

Raamatukogu töökeskkond - Ruth Pilder, Heli Kivi
Ülevaade Tallinna Keskraamatukogu töötajate töökeskkonnast. Lisatud on nimestik töötervishoidu ja tööohutust reguleerivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Kanna hoolt oma vaimse ja kehalise tervise eest - Ere Raag
ERÜ juhatus esitas 2013. aasta raamatukogupäevade ajal üleskutse märgata tänapäevaste tehnikavahendite kõrval inimest. Lugeja kõrval peaks märkama ka raamatukoguhoidjat, kes raamatukogus oma igapäevatööd teeb. Kirjeldatud on raamatukoguhoidjate töötingimusi Võrumaa Keskraamatukogus.

Infotundide ja ilukirjaduse pakkumisega perevägivalla vastu - Svea Sõrmus
Infotundide korraldamine kodus toimuvast vägivallast on osa raamatukogude tööst, kirjutab Tallinna KeskraamatukoguVäike-Õismäe raamatukogu juhataja. Ka raamatukogu roll kirjanduse vahendajana kannab endas vägivalla vastu võitlemisel märksa suuremat potentsiaali kui esmapilgul arvata võiks. Lugemine aitab arendada võimet näha situatsiooni teise inimese vaatenurgast ehk empaatiat.

Raamatukogu läheb nende juurde, kes ise tulla ei saa - Doloresa Veilande
Riia Keskraamatukogu on avanud laenutuspunktid lastehaiglas, vanglas ning Riia kodutute ja vaeste linnaelanike päevakeskuses . R aamatukogu on koht, kus raskustesse sattunud inimesed saavad oma muredest puhata ja teha pingutusi normaalsesse ühiskondlikku ellu tagasipöördumiseks. Kaaskodanike sotsiaalne ja psühholoogiline integreerimine on üks Riia Keskraamatukogu peamistest eesmärkidest ja tegevuspõhimõtetest.

PANE TÄHELE!

Täpsustatud on kartograafiatermineid - Kelly Parker
ERÜ terminoloogiatoimkond on 2013. aastal korrastanud suure hulga andmebaasis juba olevaid termineid. Kõige suurem töö oli kartograafiaterminitega tegelemine – ühtlustati juba olemas olevad ja lisati suur hulk täiesti uusi. Kokku arutati läbi 95 termini seletused ja vasted. Tekstis on toodud mõned näited lisatud terminitest.

PÕHJA- JA BALTIMAADE RAAMATUKOGUD

Istumisest ja ootamisest kõndimise ja rääkimiseni - Kristina Pai
Põhja- ja Baltimaade raamatukoguhoidjad kohtusid 12-14. septembril Helsingis. Ürituse pealkirjaks oli valitud „Uued väljakutsed – uut viisi mõtlemine”. Lisaks kahele ettekandepäevale külastati väljasõidupäeval mitmeid põnevaid raamatukogusid.

Me võime liigutada tooli - Kristina Pai
Eesti kolleegide arvamusi Põhja- ja Baltimaade raamatukoguhoidjate kohtumiselt 12-14. septembril Helsingis.

Meeldiva õhkkonna loomine rahvaraamatukogus - Arnbjørn Ólavsson Dalsgarð
Milline on rahvaraamatukogude esteetiline reaalsus? Millise atmosfääri leiame me eest rahvaraamatukogus, kuidas see tekib, ja kas me saame rääkida omanäolisest raamatukogu-esteetikast? Kas me suudame luua või taasluua teatud kirjanduslikku õhkkonda? Artiklis on kirjeldatud kolme võimalikku raamatukogu õhkkonda/atmosfääri.

Uute ruumide vajadus nõuab uut sisekujundust - Jonna Holmgaard Larsen, Jens Lauridsen
Taani avalikke raamatukogusid uuendatakse ja värskendatakse, toimub arvestatav ja oluline muutumisprotsess, mis algatati vastuseks kultuurilise koostöö ja digiteerimise vajadusele ning kasutajate nõudmistele. Taani Kultuuriagentuur ja RealDania algatasid 2012. aasta suvel Avalike Raamatukogude Mudelprogrammi. Mudelprogrammi eesmärgiks oli teha innovatiivseid ettepanekuid selle kohta, kuidas kaasaegsed raamatukogud saaksid anda oma panuse linnade arengusse ja kuidas raamatukogude füüsilist keskkonda saaks arendada nii, et see kõige paremal moel toetaks raamatukogude uut rolli. Programm lõppes 2013. aasta septembris. Mudelprogramm juhib tähelepanu ja kirjeldab paljusid määrava tähtsusega kujunduspõhimõtteid, mis puudutavad uute avalike raamatukogude olulisi elemente.

KONVERENTSID&SEMINARID

Noorte jaoks ja koos nendega - Anneli Kengsepp
Ülevaade 1. novembril Tallinna Keskraamatukogus toimunud iga-aastasest Aleksander Sibulale pühendatud erialapäevast, seekord teemal „Raamatukogu kui noortekeskus”.

Sibula stipendiaat 2013 on Jane Tooman - Kaie Holm
2013. aasta Aleksander Sibula stipendiumi saaja on Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi infoteaduse eriala üliõpilane Jane Tooman, kes omandab teadmisi raamatukogunduse erialal töö kõrvalt kaugõpingute teel.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Vanaraamatu toimkonna ettekandepäevast - Kadri Tammur
Rohkearvulise kuulajaskonnaga ERÜ vanaraamatu toimkonna ettekandepäev raamatukogudest, arhiividest ja muuseumidest toimus 3. oktoobril Eesti Rahvusraamatukogus.

Eestlased osalesid Läti Rahvusraamatukogu raamatuketis - Ene Riet
2014. aasta 18. jaanuaril viisid raamatusõbrad Riias ligi 2000 raamatut raamatuketis Läti Rahvusraamatukogu vanast hoonest uude. Aktsioonis osales ka Tallinnast ja Tartust bussidega kohale sõitnud 61 Eesti raamatukoguhoidjat.

Võlusõnaks jääb koostöö - Nelli Orgmaa
Ülevaade kümnendast lasteraamatukoguhoidjate päevast 18. septembril 2013. aastal Harju Maakonnaraamatukogus.

„RAAMATUKOGU ” AASTASISUKORD 2013

Mälestame: Hans Jürman (28.02.1923 – 30.01.2014) – kauaaegne Tallinna Keskraamatukogu ja Eesti Rahvusraamatukogu töötaja, teadlane ja terminoloog.

 

ARHIIV
2013 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2