ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2013 nr. 6 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1996, 2004 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Raamatu(kogude) kuldaeg - Igor Gräzin
Mõtisklus raamatu, raamatukogu ja rahvusraamatukogu minevikust, olevikust ja tulevikust.

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU 95

Lihtsalt targaks! Intervjuu Rahvusraamatukogu peadirektori Janne Andresooga - Ene Riet
Rahvusraamatukogu 95. sünnipäeva puhul vastab ajakirja „Raamatukogu ” küsimustele peadirektor Janne Andresoo. Juttu tuleb juubeliüritustest, praeguseks 20 aastaseks saanud hoonest, raamatukogu töötajatest, rahvusvahelistest suhetest, RR-i strateegilistest eesmärkidest aastateks 2014–2018 jm.

Teeme raamatukogu paremaks. Teenusekvaliteedi uuringu tulemused rõõmustasid - Kai Idarand, Ülle Talihärm
2011. aasta oktoobris viidi Rahvusraamatukogus läbi kasutajauuring. Rakendati SERVQUAL metoodika lahknevuste (gaps)mudelit, küsitletud teenused jaotatud kolme rühma: füüsiline keskkond (tangibles), e-keskkond (e-environment) ja personali pädevus. Üle poolte uuritud teenustest paigutusid positiivse rahuolu vahemikku, sealhulgas kõik personali pädevuse kvaliteedinäitajad, heaks hinnati e-raamatukogu. Uuringu tulemustest sai järeldada, et raamatukoguhoidja roll on väga oluline hoolimata e-teenuste tormilisest arengust. Pärast uuringu tulemuste vaagimist muudeti teeninduse korraldust lihtsamaks ja avatumaks ning sõnastati ka raamatukogu järgneva perioodi uued arengusuunad.

Lugejate parimad partnerid- Sirje Roogna
Laenuosakond on aastate jooksul teinud läbi mitmeid muudatusi ning kandnud erinevaid nimetusi, laenuosakond on see alates 1992. aastast. Osakonna ülesannete ring on tunduvalt laiem kui nimes kajastub. Laenuosakonna töötajad teenindavad lugejaid kahes teeninduspunktis ja kuues lugemissaalis. Lisaks sellega seonduvale tööle, on osakonna töötajate ülesandeiks ka humanitaar- ja infoteaduste alase kirjanduse komplekteerimine, andmebaaside täiendamine ning kasutajakoolituste ja ürituste läbiviimine.

Kogude arenduse osakonna eesmärgid ei ole lihtsate killast - Kairi Felt
Kogude arenduse osakond ehk KAO on täna oma 43 töötajaga ning nelja töörühmaga (raamatu-, perioodika-, kataloogimistöörühm ning normandmete töörühm) rahvusraamatukogus suurim. Üldistatult on ssakonna ülesandeiks raamatukogu kogude täiendamine, teenuste pakkumine Eesti kirjastajatele, ilmunud teavikute statistika, kaart- ja elektronkataloogide ning digitaalarhiivi täiendamine.

Digitaalarhiivi osakond. Vaateid minevikku ja tulevikku - Raivo Ruusalepp, Ilmar Kopso
Digitaalarhiivi osakond (DAO) loodi Eesti Rahvusraamatukogu peadirektori käskkirjaga veebruaris 2012, kuid juba 2005. aastal liituti Euroopa raamatukogude projektiga reUSE ja sündis digitaalarhiiv Digar. 2010. aastal laienes tööväli veebiarhiveerimisele. Digitaalsete kogude maht Rahvusraamatukogus kasvab tõusva kiirusega ja kaua oodatud Sundeksemplari seaduse muudatuse mõjul tõenäoliselt mitmekordistub. DAO on praegu arendamas endale töövahendeid, et selle mahu töötlemise ja säilitamisega edaspidi tõhusalt hakkama saada. Osakonna vastutusalasse jääb ka edaspidi peaasjalikult raamatukogus tallele pandava digitaalse ainese säilimise ja kasutajakõlbulikkuse eest hoolitsemine ja teiste asjaosaliste osakondade juhendamine, kuidas seda sisu korrektselt vastu võtta ning kasutajateni viia.

Eestikeelne raamat kahe sõja vahel. Rahvusbibliograafiast „Eestikeelne raamat 1918–1940” - Anne Ainz
Koostaja ja toimeaja meenutusi neljaköitelise retrospektiivse rahvusbibliograafia „Eestikeelne raamat 1918–1940” koostamisest. Bibliograafia trükivalmis saamiseks kulus 15 aastat paljude inimeste tööd.

Hoone projekteerimise lugu. Arhitekti meenutusi - Raine Karp
Arhitekti meenutusi Rahvusraamatukogu uue hoone projekteerimisest. Kavandatava maja asukohta muudeti kolmel korral ja ehitama hakati alles kolmanda projekti järgi. Eesti Rahvusraamatukogu uus hoone avati septembris 20 aastat tagasi.

Mälestusi Rahvusraamatukogu seaduse vastuvõtmisest riigikogus - Vardo Rumessen
Eesti Rahvusraamatukogu seadus, millega rahvusraamatukogu muudeti avalik-õiguslikuks institutsiooniks, võeti vastu 13. aprillil 1994. aastal. Seaduse saamislugu meenutab tollane Riigikogu kultuurikomisjoni liige Vardo Rumessen.

PERSOON

Ivi Eenmaa: Suhtlemist inimeste vahel võib jääda liiga väheks. Intervjuu Ivi Eenmaaga - Annika Koppel
Vestlus Ivi Eenmaaga, kes aastail 1984 1988 oli F. R. Kreutzwaldi nimelise Eesti NSV Riikliku Raamatukogu direktor. Selle ümbernimetamise järel Eesti Rahvusraamatukoguks 1988 jätkas ta tööd raamatukogu direktorina, aastatel 1991 1998 aga Eesti Rahvusraamatukogu peadirektorina. Seejärel siirdus Ivi Eenmaa poliitikasse olles aastatel Aastatel 1997 1999 oli ta Tallinna linnapea ja aastatel 2004 kuni 2007 Võru linnapea, valitud riigikogu IX–XI koosseisu.
2013. aasta septembris avaldas ta raamatu „Elu paralleelmaailmades. Meenutusi Eesti Rahvusraamatukogu saamisloost 1982–1997 ”.

LUGEJA ARVAB

Minu raamatukodu - Rebekka Lotman
Ajakirjanik Rebekka Lotman on olnud rahvusraamatukogu lugeja kakskümmend aastat. Tekstis esitatud viis funktsiooni moodustavad tema jaoks rahvus raamatukogu teljestiku.

Hajamõtteid ja mälestusi Rahvusraamatukogust - Taavi Hark
Muusiku, muusikateadlase ja dirigendi mõtteid lugejana Rahvusraamatukogust.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Raamatukoguhoidja III, IV, V astme kutsetunnistusi anti välja kaheksa aastat - Krista Talvi

2013. aastal kogunes ERÜ kutsekomisjon raamatukoguhoidjate kutsetaotluste läbivaatamiseks kahel korral – 7. juunil ja 24. septembril. Kokku laekus avaldusi 72 ning kutse omistati 68-le raamatukoguhoidjale. 14. märtsist 2013 kehtib uus kutsestandard ja 2014. aastal jätkub kutsetaotluste vastuvõtmine ja kutsete andmine juba uue kutsestandardi, hindamisstandardi ning teiste uuendatud dokumentide alusel.

Viljandlased tervitasid raamatukoguhoidjaid - Ene Riet
2013. aasta raamatukogupäevad avati 18. oktoobril Viljandis Sakala keskuses. Raamatukogupäevade deviisina on püsima jäänud „Kohtume raamatukogus!”.

VI teadus- ja erialaraamatukogu päev Tartus - Helle Sommer
22. oktoobril kohtusid teadus-ja erialaraamatukogude töötajad Eesti Kirjandusmuuseumis, et tutvuda Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukoguga ja kuulata ettekandeid eriala- ja teadusraamatukogudest.

Maaraamatukoghoidja päeval räägiti elu võimalikkusest maal - Ene Riet
Maaraamatukoguhoidja päev peeti seekord 25. oktoobril Keila Maakonnaraamatukogus, teemaks „Elu võimalikkus maal, maaelu arengud, kogukonna osatähtsus ”. Üritusel kuulutati välja ka preemia „Aasta maaraamatukoguhoidja 2013” nominendid.

Võistlus „Infootsing internetist ” - Mai Põldaas
Ülevaade kahes voorus peetud raamatukoguhoidjate infootsingu võistlusest.

ERÜ valiti nädala turundustäheks - Katre Riisalu
Marketingi Instituut käivitas kevadel turundusraadio, kuhu on kaasatud oma ala parimad turunduse, müügi- ja mainekujunduse praktikud. Iga nädal antakse Turundustähe diplom nädala parimale turundusteole. 42. nädala Turundustäheks kuulutati ERÜ, kes lugemisharjumusi propageeris uudsel viisil bussiraamatukogus koostöös bussifirmaga Sebe.

Järelkaja kooliraamatukogude suveseminarile - Kadri Haavandi
Ülevaade suveseminarist „E-õpivara kasutusvõimalused koolis ja kooliraamatukogus kooli õppekava eesmärkide paremaks rakenduseks”, mis peeti Lääne-Virumaal.

SÕNUMID

11. novembrist töötab Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunikuna Ülle Talihärm

Mälestame: Ene-Lille Jaanson (19.01.1934–23.10.2013) – Tartu Ülikooli Raamatukogu kauaaegne töötaja, teenekas bibliograaf ja raamatuloolane.

 

ARHIIV
2013 - 5, 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2