ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2013 nr. 5 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1996, 2004 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Raamatukogud ja/kui tõmbekeskused - Kaili Õunapuu-Seidelberg
Juba aastaid kavandatud haldusreform hakkab lähiaastatel mõjutama ka rahvaraamatukogusid. Selleks, et olla jätkusuutlikud ka edaspidi, on ülioluline paindlikkus, muutustega kaasaminek ning teenuste avardamine. Lisaks võiksime enam keskenduda positiivsele ehk kohaliku omavalitsuse otsustajatele oma vajaduste põhjendamisel peab kõlama jääma mida oleksime valmis ja võimelised tegema lisaressursside omamisel.

RAHVARAAMATUKOGU

Harju Maakonnaraamatukogu esimene aasta uues kodus - Rutt Enok
2013. a. jaanipäeval möödus aasta Harju Maakonnaraamatukogu kolimisest uutesse ruumidesse Keila Kooli hoones. Raamatukogu teenindusnäitajad on kuude lõikes võrdluses 2012. aastaga kasvanud. Nüüd on ka ruumi teha kohtumisi, raamatuesitlusi ja näitusi. Põhjalikult paranesid raamatukogu töötajate töötingimused.

Mõnus koht Keilas - Ruth Kukner
Lugeja, Keila Kooli kauaaegne eesti keele ja kirjanduse õpetaja arvamusi raamatukogu tegevusest uutes ruumides.

Kohtla-Järvel ei oodata pensioniealiste kojujäämist - Aime Aarma
Mõtteid vastuseks eelmises ajakirjanumbris ilmunud Ingrid Erilaiu kirjutisele „Kuidas seal pensionil siis on?”

Minna või mitte minna? - Külli Ots
Mõtteid vastuseks eelmises ajakirjanumbris ilmunud Ingrid Erilaiu kirjutisele „Kuidas seal pensionil siis on?”

ELNET KONSORTSIUM

Ühisettevõtmised ELNET Konsortsiumis - Mare-Nelli Ilus
1996. aastal asutatud konsortsium valis ühise e-kataloogi loomiseks integreeritud raamatukogusüsteemi INNOPAC (kuulub Ameerika firmale Innovative Interfaces Incorporation). Ostu finantseeris Eesti riik ja Andrew W. Melloni Fond. Praegu kasutab ELNET Konsortsiumi e-kataloogi ESTER 14 raamatukogu. Sügisel saab 15 aastat konsortsiumi suurima ühisettevõtmise, e-kataloogi ESTER „väljakuulutamisest”.

E-kataloogi ESTER kasutajate rahulolu - Maie Ristissaar
E-kataloogi ESTER 15. aastapäeva raames paluti kasutajatel osaleda kataloogi rahuloluuuringus. Uuring viidi läbi koostöös ELNET Konsortsiumis osaleva 14 raamatukoguga veebipõhiselt perioodil 25. märts – 1. mai 2013. Enamikule küsimustest vastati positiivses võtmes ja võib öelda, et e-kataloog ESTER on oma arengus heal järjel.

EESTI LASTEKIRJANDUSE KESKUS 80

Väärikalt lapsemeelne - Triin Soone
Novembris täitub Lastekirjanduse Keskusel 80. aastaring. Ümmargused tähtpäevad annavad põhjuse teha väike peatus, heita pilk eilsesse, hinnata tänast ja unistada homsest. Ja mis peamine, tänada sõpru ja toetajaid. Juttu tuleb ajaloost, kogudest ja traditsioonidest.

PERSOON

Vette visatud kassist ja pidevast jalgrattaleiutajast sai hinnatud spetsialist. Intervjuu Anneli Kengsepaga - Ene Riet
Tallinna Keskraamatukogu noorteteeninduse pearaamatukoguhoidja Anneli Kengsepp on ERÜ lasteteeninduse toimkonna liige ja aasta lasteraamatukoguhoidja 2012. Üle kümne aasta on ta töötanud ka Eesti Pimedate Raamatukogus. Juttu tuleb lasteteenindusest ja neist arvukaist laste lugemist arendavaist programmidest, mille algataja Anneli on olnud.

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU 95

Euroopa Liidu Infokeskus - Anu Nestor
Artiklis püütakse vastata küsimusele, miks just Euroopa Liidu infokeskus ja miks just rahvusraamatukogus? EL infokeskuse tööd saab vaadelda kahes erinevas etapis – liitumiseelne ja -järgne periood. Tööülesannetest on olulisimad tasuta euroinfo telefoni teenus ja Euroopa Liidu teemaline kodulehekülg aadressil elik.nlib.ee.  

RAAMATULUGU

Mida luges eesti talupoeg ärkamisajal? - Sirje Lusmägi
Möödunud sajandi 60-ndatel aastatel oli muuseumide ja suuremate raamatukogude töötajatel kombeks käia maal kogumisekspeditsioonidel. 1966. aastal sattusid Rahvusraamatukogu (toona F. R.Kreutzwaldi nim. ENSV Riikliku Raamatukogu) komplekteerijad Lääne-Virumaal ühes Villandi küla talus suurele, mitme sugupõlve jooksul kogutud raamatukogule, mida omanikud olid valmis tervikuna müüma. Arvele võeti ostetu, kokku 2365 ühikut trükiseid ja käsikirju, 1971. aastal arhiivkogu alla kuuluva memoriaalkoguna. Autor annab ülevaate kogu omanikest ja kogus leiduvatest raamatutest.

ARENDUSTEGEVUS

TTÜ Raamatukogu ja lugejad: neli aastat uues majas - Aiki Tibar
Tehnikaülikooli raamatukogu avas uue hoone lugejaile 2009. aasta septembris. 2012. aasta lõpul viidi läbi rahulolu-uuringu. Artiklis antakse ülevaade sellest, kuidas lugejad hindasid raamatukogu teenuseid ja keskkonda ning milliseid uuendusi on tehtud.

Institutsionaalne repositoorium – kellele ja milleks? - Elena Sipria-Mironov
Üks uusi ülesandeid raamatukogudele on digitaalkogude haldamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine standarditel põhineval avatud lähtekoodiga digitaalarhiivis ehk institutsionaalses repositooriumis. Kirjutis annab ülevaate uurimistööst „Kasutajate hoiakud, vajadused ja ootused institutsionaalse repositooriumi funktsionaalsusele (TÜ digitaalarhiivi DSpace näitel)”.

Rahvuskultuuriliselt olulised teosed on nüüdsest e-raamatuna tasuta kättesaadavad
Rahvusraamatukogu e-keskkonna DIGAR (http://www.digar.ee) kaudu on kõigile tasuta kättesaadavad e-raamatuna 116 Eesti kirjandusklassikasse kuulvat teost.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Kohalike omavalitsuste mõju kasvab - Lea Rand
Ülevaade ERÜ maaraamatukogude sektsiooni XXII suveseminarist, mis toimus sel aastal 12.-14. juunini Läänemaal.

KONVERENTSID&SEMINARID

Kuhu liigub muusikaraamatukogu? - Katre Riisalu, Heidi Heinmaa
Ülevaade juulikuu lõpunädalal Austrias Viinis peetud IAML-i aastakonverentsist.

Raamatukogude tulevikurollist. LIBER 2013 - Mihkel Volt, Õnne Mets
Ülevaade Euroopa Teadusraamatukogude Liidu (http://www.libereurope.eu) 42. aastakonverentsist „Teadusinformatsioonitaristud ja raamatukogude tulevikuroll” 26. juunist 29. juunini Münchenis.

Kultuuripärandita pole pärandit - Krista Talvi
Rahvaraamatukogude suvelaager „Raamatukogu on kultuuripärandi kandja” toimus 30. juulist kuni 1. augustini Kultuuriministeeriumi, Rahvusraamatukogu ja Sillamäe Keskraamatukogu ühisettevõtmisena.

SÕNUMID

Mälestame: Eela Pajupuu (25.11.1925 – 10.07.2013) – kauaaegne Rahvusraamatukogu teaduslik sekretär

ARHIIV
2013 - 4, 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2