ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2013 nr. 4 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 1996, 2004 - DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

ERÜ on meie ühine asi - Katre Riisalu
ERÜ esimees võtab avaveerus kokku selle, mida ERÜ juhatus on suutnud viimastel aastatel ära teha. Alustati arvamusküsitlusest ühingu kohta, koostati arengukava aastateks 2011–2014, uuendati kodulehte, kaasajastati logo ja tunnusvärvid, loodi Facebooki konto ning lisati videod YouTube’i, taasloodi kontaktid Läti ja Leedu kutseühingutega ja palju muud.

RAAMATUKOGUD VÄLISMAAL

Kuidas läheb lõunanaabritel? Läti-Leedu raamatukogudest ja erialaühingutest.
Silvija Tretjakovat ja Alina Jaskūnienėt küsitles Kristina Pai
ERÜ 90 aasta juubelile pühendatud aastakoosolekule 28. veebruaril tulid Eesti raamatukoguhoidjaid tervitama ka Läti raamatukoguhoidjate ühingu president Silvija Tretjakova ja Leedu raamatukoguhoidjate ühingu president Alina Jaskūnienė. Pärast aastakoosolekut vestlesid juhatuse liikmed väliskolleegidega pikemalt ERÜ büroos. Kristina Pai uuris kolleegidelt nii seal kui ka hiljem kirja teel, kuidas sealsed raamatukogud edenevad ja mil moel koostööd edasi arendada.

Kolleegid Pihkvast külastasid Tartut - Kristina Pai, Signe Bachmann
Pihkva Riikliku Ülikooli Raamatukogu kolleegid tutvusid 2013. aasta aprillis ühisprojekti „EuroFaculty-Pskov” raames Tartu Ülikooli Raamatukoguga. „RK” külalisteks on Pihkva Riikliku Ülikooli Raamatukogu direktor Svetlana Aleksejeva , asedirektor Margarita Bogdanova, infosüsteemide osakonna juhataja Irina Aleksandrova ja e-ressursside sektori juhataja Svetlana Kamenskaja.

Põnev raamatukoguhoone Soomes. Seinäjoki raamatukogu - Mariliis Panov
Soome on tuntud huvitava arhitektuuri poolest. 2013. aastal esitati 1987. aastal alguse saanud prestiižse Euroopa Liidu kaasaegse arhitektuuri preemia konkursile, Mies van der Rohe auhinnale koguni kaks Soome raamatukoguhoonet: Helsingi Ülikooli pearaamatukogu ja Seinäjoki Apila-raamatukogu hoone. Mõlemad pääsesid tihedas konkurentsis küll edasi, kuid võitjaks kahjuks raamatukogusid ei valitud. Sellegipoolest tasuks põnevate hoonetega lähemalt tutvust teha. Vestlesin sel teemal Seinäjoki Apila-raamatukogu juhataja Mervi Heikkiläga.

RAHVARAAMATUKOGU

Kasutajakoolitused Tallinna KRK-s - Brigitta Kivisaar
Raamatukogude rolli oma kogukonna liikmete harija ja koolitajana ei ole võimalik üle hinnata. Praeguses kiirelt muutuvas maailmas on aga ka raamatukogul vaja ajaga kaasas käia ning pakkuda inimestele enda täiendamiseks uusi võimalusi. Juttu tuleb arvutikoolitusest algajaile, Facebooki algõppe koolitusest vanemaealistele, sugupuu uurimise konsultatsioonidest ja infokirjaoskuse õpetamisest noortele.

Iga uus raamat tähendab uut maailma - Mari Sieberk
Oktoobrist 2012 kuni maini 2013 toimus Tallinna Keskraamatukogus täiskasvanud lugejatele suunatud väärtkirjandust propageeriv lugemisprogramm „Raamatuga kevadesse ”. Esimene täiskasvanute lugemisprogramm kinnitas, et vajadus ja huvi taolise ettevõtmise vastu on olemas.

E-raamatuid laadime alla puutetundlikult seinalt. Noorte näpunäiteid, kuidas lugejale meelepärane olla - Mari Sieberk
Raamatukogude tuleviku küsimustele otsis vastuseid Tallinna Keskraamatukogu ideevõistlus „ Minu.Tulevikuraamatukogu@Eesti”, mis oli mõeldud noortele vanuses 15–26 aastat ja kestis 15. aprillist kuni 13. maini. Mari Sieberk annab laekunud töödest ülevaate.

Kuidas on pensionil olla? - Ingrid Erilaid
Kaie Holm märkis Pärnus Eesti raamatukoguhoidjate X kongressil oma kõnes, et pensioniealised raamatukoguhoidjad peaksid ise ja vabatahtlikult pensionile jääma, siis oleks noortel, kuhu tööle tulla. Ingrid Erilaid on kirjutanud tema üleskutsele vastukaja.

PANE TÄHELE!

Bibliokirjete funktsionaalsusnõuded ja uue põlvkonna e-kataloog - Kristel Veimann
Kataloogimise standard „Ressursside kirjeldamine ja juurdepääs” (RDA) ja selle rakendamine: kataloogide pikad tähestikloendina esitatud otsitulemused asenduvad andmete sisule ja vormile tugineva otsitulemuste kuvaga.

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU 95

Parlamendiinfo keskus - Karmen Linask
Vastavalt Rahvusraamatukogu seadusele täidab rahvusraamatukogu ka parlamediraamatukogu ja õigusraamatukogu ülesandeid. 1997. aastal parlamendiinfo keskuseks nimetatud, varem teatme- ja infoanalüüsi keskuse nime kandnud üksuse üheks ülesandeks on tagada infoteenindus parlamendile ja teistele valitsusasutustele.

ARENDUSTEGEVUS

Otsinguliidesed lubavad ligipääsu palju suuremale infohulgale - Maie Ristissaar
Otsinguliides (discovery interface) on iseseisev ja sõltumatu programm, mida saab liidestada olemasolevate kataloogide ja andmebaasidega. Otsinguliides võtab andmed integreeritud raamatukogusüsteemist ja teistest repositooriumitest ning pakub kasutajakeskset otsinguvõimalust linkide ja analoogiate põhjal, nii et avastadki aeg-ajalt midagi huvitavat.

PERSOON

Mees, kes tunneb eesti trükisõna. Intervjuu Heino Räimega - Mihkel Volt
Heino Räim on hariduselt eesti filoloog, kes on töötanud Eesti Kirjandusmuuseumis raamatu-uurijana ja raamatukoguhoidja aastail 1967-2009. Sealt edasi jätkuvasti tegev vabatahtlikuna.ERÜ liige alates 1988. a-st, ERÜ vanaraamatu toimkonnas alates 1994. a-st, ERÜ teenetepreemia 2002 ja ERÜ auliige 2013. a-st.

 

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Vanaraamatu toimkond Valgas ja Valkas - Ruth Hiie, Urve Sildre
Kahepäevane seminar 9.–10. mail Valgas ja Valkas hõlmas ettekandeid, kogude tutvustusi ja ekskursioone.

Vastused raamatukoguhoidjate X kongressi pöördumisele

KONVERENTSID&SEMINARID

Muusikakogu lugu sõnas ja pildis - Tiina Tarik
3. mail tähistas Tartu Ülikooli Raamatukogu fonoteek oma 30. sünnipäeva konverentsiga „Muusika ja raamatukogu”. Avati näitus „Fonoteek 30” ja esitleti vastvalminud raamatut „Muusikakogu lugu : TÜR fonoteek 30”.

Oskuskeelepäeval keskenduti taas terminoloogiale - Kelly Parker
Ülevaade Eesti Terminoloogia Ühingu, Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös toimus 10. mail Rahvusraamatukogus oskuskeelepäevast.

Süvenev huvi lugemise vastu - Piret Lotman
Ülevaade Helsingi Ülikooli korraldatud raamatuajaloo konverentsist „Religious Reading in the Baltic Countries in the Early Modern Period” Helsingis 20-21. mail 2013.

Raamatukogud ei soovi e-raamatu alast segadust ja ebakindlust - Karmen Linask
Ülevaade 13.–15. mail Milaanos toimunud EBLIDA – NAPLE 21. konverentsist, mis kandis pealkirja „Ready? Read „e ”” . Põhiteemaks, nagu pealkirjastki järeldada võib, e-raamatud.

Tõesta, et su töö on tulemuslik ja mõjukas! - Kai Idarand, Ülle Talihärm
Mida räägiti QQML („Qualitative and Quantitavive Methods in Libraries ” – „Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid raamatukogudes ” ) konverentsil Roomas 4.–7. juunini 2013?

SÕNUMID

Janne Andresoole vastaskandidaati ei leidunud

Andres Kollist jätkab TLÜAR-i direktorina

Pärnu KRK direktor Heinike Sinijärv on põline pärnakas

Narva KRK-d juhib Maritsa Ots

 

ARHIIV
2013 - 3, 2, 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2