ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2013 nr. 2 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2010 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

451º Fahrenheiti Eesti moodi - Tiina Tammer
Eestis üle aasta toimunud omamoodi klaperjaht raamatute, raamatukogude ja kirjastajate ümber paneb küsima: kes siis tõmbab lõpuks tikku ja süütab esimese raamatu? Kirjastaja Tiina Tammer otsib vastust.

RAHVARAAMATUKOGU

Üks küsimus ajakirjalt „Raamatukogu“. Kuidas möödus 2012. aasta komplekteerimises? Külli Karu, Rutt Enok, Kaili Õunapuu-Seidelberg, Tiina Talvet, Toivo Ärtis, Meeli Veskus
Küsimus kerkis seoses riigieelarvelise toetuse kasutamisnõuete täpsustamisega. Vastavad eri suurusega rahvaraamatukogude ja raamatukogusüsteemide esindajad.

Eesti raamatute ja ajakirjade statistika 2012.a. - Mall Valdmees
Statistika eestis ilmunud ilukirjanduse ja eestikeelse ilukirjanduse kohta 2012. aastal.

Avaldus eestikeelse kirjasõna kaitseks
Eesti Kirjastuste Liidu, Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi pöördumine (15.01.2013) Eesti Vabariigi kultuuriministri poole.

TALLINNA ÜLIKOOLI AKADEEMILINE RAAMATUKOGU

Raamatukogu areneb õpikeskkonnana - Vahur Afanasjev
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu avab 2013. aastal ülikoolilinnakus kaks uut raamatukogu.

Peahoonel uued kopsud ja kasukas, õpikutel uus kodu - Vahur Afanasjev
Tänu Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu juhtkonna edukale asjaajamisele õnnestus saada kvoodiraha raamatukogu peahoone renoveerimiseks. Eesmärgiks seati suurendada hoone energiaefektiivsust ja teha maja lugejatele ja töötajatele mugavamaks keskkonnaks. Soojustati fassaad, maja tagakülg, hoidlakorpus ja köitekoja osa. Vahetati kõik aknad, uuendati küttesüsteem ja ventilatsioon.

PERSOON

Andres Kollist, rahvusromantiline rändur. Intervjuu Andres Kollistiga - Vahur Afanasjev
Vestlus Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktoriga raamatukogudest ja kultuurist.

ARVUSTUS

1930-ndad Tallinna Keskraamatukogus. Ring ümber A. H. Tammsaare - Livia Viitol
Arvustus Heidi Sarapuu näidendile „Kui me elasime raamatukogus ...”, mille teemaks on raamatute ja raamatukogu osa eesti kultuuriloos. Lavateos toetub kolme mehe, Aleksander Sibula (1884–1981), Leonid Treti (1905–1990) ja Bernhard Linde (1886–1951) mälestustele, kuid tegemist pole tegelikkust imiteeriva dokumentaalnäidendiga, vaid draamateosega, milles dokument on põimitud fiktsiooniga.

SAAGEM TUTTAVAKS!

Enamik kinnipeetavatest on vanglaraamatukogu lugejad - Viivi Hallik
Vanglaraamatukogu, mis oma eesmärkidelt sarnaneb rahvaraamatukoguga, on äärmiselt vajalik kinnipeetavate taasühiskonnastamisele kaasaaitaja.

See kõik on ju osa meie ühiskonnast - Krista Talvi
Ei ole just igapäevane rääkida erivajadustega inimeste teenindamisest, eriti rääkida kinnipeetavate raamatukoguteenindusest. Erandlik on ka see, et raamatukoguhoidjad üle Eesti kogunesid Tallinna Vanglasse külalislektor Gerhard Peschersit eelpoolnimetatud teemal kuulama kui 2012. aasta suvel korraldas ERÜ koolituse toimkond selleteemalise ürituse.

PANE TÄHELE!

Mis on orbteoste direktiiv? - Karmen Linask
Tutuvstatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/28/EL orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta.

RAAMATULUGU

Orbteosed Eesti Rahvusringhäälingu fotoarhiivis - Silvi Metsar, Heli Teedla
Uurimistöö „Orbteosed ERR-i fotoarhiivis” eesmärgiks oli välja selgitada Eesti Rahvusringhäälingu fotoarhiivi orbteoste osakaal, nende tekkimise põhjused ja mõju arhiivi tööle.

Arhiivraamatukogu memoriaalkogude kujunemisloost - Heino Räim
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus (AR) on praeguseks 31 erinevat isikukogu kokku üle 70 000 kohaviidaga ligi 900 laudimeetril.

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU 95

Kogude säilitusosakond - Kadi Kiipus
Tänases kogude säilitusosakonnas töötab 17 oma ala spetsialisti. Osakonna kolm kõige olulisemat tegevust on köitmine ja köidete ennistamine, konserveerimine ning ennetav säilitamine. Kogude säilitusosakond tegeleb ka koolituste korraldamisega nii õpilastele kui kolleegidele teistest raamatukogudest. Läbi aegade oleme võinud pakkuda praktikakohti üliõpilastele Eestist ja välisriikidest.

RAAMATUKOGUD VÄLISMAAL

Tööjuttu sellest, mida Soome kolleegid oma lugejatele pakuvad. Kristina Pai jätkab vestlust Mariliis Panoviga
Eelmises numbris küsitles Kristina Pai Mariliis Panovi, kes töötab Helsingis Töölö raamatukogus. Nüüd uurib ta edasi, milliseid e-kogusid, teenuseid ja põnevaid projekte Soome kolleegid oma lugejatele pakuvad.

LUGEJA ARVAB

Saame kokku raamatukogus! Mõtteid raamatust „Let’s Meet in the Library!” - Pamela Thompson

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tähistas 90 aasta möödumist asutamisest - Reet Olevsoo
Ülevaade ERÜ aasta- ja kõnekoosolekust ning parimate tunnustamisest 28. veebruaril 2012.

Õpilaste ja õpetajate toetamine uurimistöös - Kristel Rannaääre
Ülevaade 2012. aasta kooliraamatukoguhoidjate suveseminarist Jõgevamaal, mille põhiteemaks õpilaste ja õpetajate toetamine uurimistöö valmimisel.

SÕNUMID

Lääne-Virumaa KRK uueks direktoriks on - Kaili Õunapuu-Seidelberg

KONVERENTSID&SEMINARID

Sõnakunst ja e-vabadus - Karmen Linask
17. jaanuaril Rahvusraamatukogus toimunud seminar „Sõnakunst ja e-vabadus – autorikaitsest vabakasutuseni” sai teoks tänu EIFL-i projektile. Projekti käigus on Rahvusraamatukogu juurde moodustatud töörühm suuremate raamatukogude esindajatest, kelle ülesanne on kaardistada autoriõigusega seotud probleemid ja pakkuda nendele ka lahendusi.

Mälestame:

Helgi Peeba – (8. juuli 1932 – 13. veebruar 2013) – kauaegne Tallinna Keskraamatukogu töötaja raamatukoguhoidjast kuni direktori kohusetäitjani.
Astraea Sibul – (4. märts 1924 – 7. veebruar 2013) – Tallinna KRK kauaegse direktori tütar. Aleksander Sibul (1884–1981) kujundas Tallinna Linna Avalikust Raamatukogust 1930. aastate lõpuks tippraamatukogu
Virve Ennosaar – ( 19. mai 1926 – 07. marts 2013)kauaaegne Eesti Rahvusraamatukogu bibliograafiaosakonna juhataja, teenekas bibliograafiatöö ja -terminoloogia arendaja.

 

ARHIIV
2013 - 1
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2003 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2