ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2013 nr. 1 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2010 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Räägime haridusest - Tiiu Reimo
Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi direktori mõtteid kõrgharidusreformist, tasuta haridusest, erialahariduse sisust ning elukestvast õppest.

ERIALAHARIDUS

Raamatukoguhoidjate ja spetsialistide hoiakud III - Kate-Riin Kont, Signe Jantson
Analüüs tugineb 2011/12 sügistalvel Eesti avalik-õiguslike ülikoolide raamatukogudes läbi viidud küsitluse A- ja B-osale. Eesmärk oli välja selgitada raamatukoguhoidjate ja spetsialistide võimalused ennast teostada ja oma võimeid maksimaalselt rakendada.

Töötajaskond vananeb, noored lähevad tulusamale tööle - Ere Tammeorg
Raamatukoguhoidjate haridusest, kutsekvalifikatsioonist ja töötasudest keskraamatukogudes. Artikli aluseks on 2012. aastal TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias kaitstud lõputöö „Haridus- ja kutsenõuete seos töötasustamisega Eesti rahvaraamatukogudes“. Uurimistöö valimisse kuulusid 15 maakonnaraamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu ja Tartu Linnaraamatukogu (edaspidi keskraamatukogud). Suurimat muret tunnevad raamatukogude juhid töötajaskonna vananemise ja erialaselt haritud noorte mittelisandumise pärast. Noored ei tule raamatukokku tööle, kuna puudub võimalus teha karjääri ja puudub ühtne palgapoliitika.

Vilistlasuuringu tulemustest - Maiken Niit
Magistritöö raames läbiviidud vilistlasuuringu eesmärgiks oli välja selgitada Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi (II) infoteaduse eriala lõpetanute ametikohad, nende seotus lõpetatud erialaga ja analüüsida lõpetanute hajusust tööjõuturul.

Kui mängu astub raamatukogu, ei jää keegi kaotajaks - Andrus Heintalu
Lühiülevaade sellest, kas on üldse vajalik infotegevust reklaamida, kellele reklaam peaks suunatud olema ja milliseid vahendeid infotegevuse reklaamimiseks kasutada.

Tallinna Ülikooli infoteaduste Instituudi 2012. a. lõpetanud - Tiiu Reimo
Nimekiri ja info kaitstud tööde kohta.

TURUNDUS

Konverentsi turundamine LIBER-i näitel - Kristina Pai
Miks on vaja konverentsi reklaamida, liiatigi kui tegemist on suure rahvusvahelise organisatsiooni aastakonverentsiga, kuhu paljud liikmed niigi kohale tulevad? Kristina Pai on kirja pannud möödunudsuvise korraldamiskogemuse.

PANE TÄHELE!

Taas ühendatud Õpetatud Eesti Seltsi raamatukogu paikneb Kirjandusmuuseumis - Kersti Taal

RAAMATUKOGUD VÄLISMAAL

Soome raamatukogubussid pakuvad head eeskuju - Katri Kikas
Ülevaade raamatukogubusside kasutamisest Soomes läbi aegade.

PERSOON

Kahe kultuuri piirimail. Mariliis Panoviga vestleb - Kristina Pai
Helsingi linnaraamatukogu Töölö harukogus on ametis särasilmne eesti neiu Mariliis Panov, kellega räägime tema enda elukäigust ja Soome raamatukogundusest.

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU 95

Digiteerimisosakonnas ei saa töö kunagi otsa - Signe Tõnisson
Digiteerimise osakond moodustati 2007. aastal, kuid ta jätkab oma töödes traditsioone ja tegevusi, millega raamatukogu on olnud seotud kogu oma olemasolu vältel. Kõige suurema mahuga töövoog osakonnas on digiteerimine, kuid jätkub ka kaartkataloogi konverteerimine.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Teadus- ja erialaraamatukogu päev koos ilmaennustajatega - Sigrid Mandre, Kai Kalvik
V teadus- ja erialaraamatukogu päeva 22. oktoobril võõrustas lahke pererahvana Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut. Seminaril räägiti nii raamatukogunduse päevateemadel kui ka karjäärinõustamisest ja ilmaennustamisest.

Õnnestunud ettevõtmisele laiem kajastus - Kristina Pai
ERÜ kogude toimkond pidas 3. oktoobril Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsisaalis oma iga-aastast, nüüdseks juba neljandat seminari, kus r õhuasetus oli kogude ja tegude nähtavusel.

Üle kolmandiku raamatukoguhoidjatest on sanud kutsetunnistuse - Krista Talvi
2006. aastast kuni 2012. aastani on raamatukoguhoidjatele välja antud 897 kutsetunnistust.

KONVERENTSID&SEMINARID

Oskar Kallase päev Tartus - Urve Sildre
29. oktoobril 2012 toimus Eesti Kirjandusmuuseumis Arhiivraamatukogu asutajale Oskar Kallasele pühendatud XXIV eesti raamatuteaduse konverents.

Tallinna Keskraamatukogus räägiti kirjanduse ja lugejate eripalgelisest identiteedist - Ene Riet
2. novembril toimus Tallinna Keskraamatukogus Aleksander Sibulale pühendatud erialapäev „Raamatukogu väärtustab: kirjanduse ja lugeja eripalgelised identiteedid”.

Sibula stipendiumi sai Mai-Liis Niit - Kaie Holm
Raamatukoguhoidjate erialapäev algas Aleksander Sibula stipendiumi 2012. aasta stipendiaadi väljakuulutamisega. Stipendiumi saajaks on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infokeskkondade eriala IV kursuse üliõpilane Mai-Liis Niit.

E-õpe suunab rahvusliku kultuuripärandi juurde - Mihkel Volt
20. septembril korraldas Rahvusraamatukogu VII infopoliitika foorumi, mille teemaks oli „ Kultuuripärand ja e-haridus”.

„RAAMATUKOGU” 2012

„Raamatukogu” aastasisukord 2012

 

ARHIIV
2012 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1

2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2