ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2012 nr. 6 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2010 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Ootame vanu sõpru ja uusi huvilisi - Katre Riisalu
Kokkuvõte Eesti raamatukogudes aasta jooksul toimunud olulisematest sündmustest ja arengutest ning arutluse all olnud probleemidest.

RAHVARAAMATUKOGU

Lustlikult ja mänguliselt lugemise poole. Lapsed rahvaraamatukogudes 2011. aastal - Helle Laanpere
Tänavune aastakokkuvõte keskendub tavapärasest enam lasteüritustele. Eesmärgiks oli saada üle paljude aastate täpsem ülevaade sellest, milliseid lasteüritusi rahvaraamatukogudes kõige rohkem korraldatakse ja kuidas neid nimetatakse. Teisalt pakkusid huvi ka harva esinevad, kuid uudsed, põnevad ja järgimist väärivad töövormid.
Kokkuvõtte tegemiseks on kasutatud rahvaraamatukogude aruandeid ja veebiallikaid.

Sillamäe raamatukogu võitis rahvusvahelise aktsiooni „Loeme Rassul Hamzatovit” - Elviira Sidorova
Lõppes rahvusvaheline aktsioon „Loeme Rassul Hamzatovit“. 25. mail kuulutati välja kõige aktiivsemad ja loomingulisemad konkursil osalenud. Ja nende hulgast valiti võitja, kelleks sai Sillamäe Keskraamatukogu.

Lastetöö muutub üha mitmekesisemaks - Nelli Orgmaa
IX lasteraamatukoguhoidjate päev peeti 26. septembril Märjamaa valla raamatukogus. Räägiti lastetööst 2011. aastal ja kuulutati välja 2012. aasta lasteraamatukoguhoidja kandidaadid.

Lugejad soovitavad raamatuid - Sille Ross
„Lugeja tutvustab” rubriigi sünnist ja toimimisest Tallinna Keskraamatukogu veebisaidil.

TEADUSRAAMATUKOGU

Eesti artiklite andmebaas ISE: kasutajate hoiakud ja harjumused - Jane Makke
Uuring Eesti raamatukogude ühise artiklite andmebaasi „Index Sciptorum Estoniae ISE” kasutamise trendide ja kasutajate harjumuste väljaselgitamiseks viidi läbi 2012. aasta maikuus. Vastata tuli kokku kümnele küsimusele, mis puudutasid infootsingut, infootsingu tulemusi, seotud info vajalikkust ja viiteid täistekstidele.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU

Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu bibliograafiaosakond 50 - Signe Jantson, Marita Paas, Aiki Tibar, Riina Prööm, Katrin Bobrov, Milvi Vahtra, Mirjam Piik
TTÜ Raamatukogu bibliograafiaosakond tähistas tänavu oma 50. sünnipäeva. Osakonna endised ja praegused töötajad annavad ülevaate osakonna ajaloost ja tänapäevast. Osakonna töö hulka mahuvad praegu andmebaaside, bibliograafiate ja muude väljaannete koostamised, näitused, arhiivkogu, teaduspublikatsioonide kinnitamised ja muu selline.

Oli tunda, et töötame ülikooli jaoks - Anne Talts, Anne Valmas, Imbi Kaasik
TTÜR-i bibliograafiaosakonna endiste juhatajate meenutused.

ARVUSTUS

Kuidas tutvustada iseennast? - Kalju Tammaru
Arvustus 2012. aastal ERÜ poolt välja antud ingliskeelsele Eesti raamatukogundust tutvustavale raamatule „Let´s meet in the Library! Estonian libraries”.

SOTSIAALMEEDIA

Wõrgutusvõimlemine ehk raamatukogud virtuaalmaailmas - Tiina Sulg
Võimlemine võiks tähendada pingutusi, mida lugejaga suhtlemiseks tehakse. Üks võimalusi on minna sinna, kus asub lugeja – internetti – ja kasutada lugejale arusaadavat keelt – „wõrk” üsna levinud sõna interneti tähenduses. Artikkel annabki ülevaate kõigest sellest, mida Tartu Linnaraamatukogu wõrgus teeb.

Kuidas kasutada sotsiaalmeedia kanaleid? - Katrin Hämäläinen
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kiire areng kasvatab pidevalt meid ümbritseva info hulka. Enam ei tegele infootsinguga vaid vastavad töötajad, infot otsivad iseseisvalt ja iga päev kõik inimesed. Küsimustele on harjutud kiirelt vastuseid saama ja tehnika abil on see ka võimalik.

Eesti kirjastused Facebookis - Maris Nool
Artikli eesmärk oli välja selgitada kirjastuste Facebooki veebilehtede sisu tunnused ning neile osaks saav tähelepanu. Valimi moodustasid TEA Kirjastus, kirjastused Pegasus, Fantaasia, Sinisukk, Tallinna Ülikooli Kirjastus, Allika Kirjastus ning Mantra Kirjastus. Vaadeldud on perioodi veebruar–aprill 2012.

Eesti ulmekogukonna virtuaalsed väljundid - Tiina Sulg
Eesti ulmekogukond on üsna aktiivne wõrgu võimaluste kasutaja. Läbi aegade on erinevad kanalid omanud erinevat osatähtsust, aga alles on nad kõik. Artikkel pakub raamatukoguhoidjale põhjalikku infot sellest, mida ilmub, mida loetakse, mida hinnatakse ja mida oodatakse.

PERSOON

Vikerkaaretempli emand. Intervjuu Ülle Pungitsaga - Ene Riet
Ülle Pungits töötab Võrumaa kutsehariduskeskuse raamatukogu juhatajana alates 1984. aastast. Ta on saanud Võrumaa parima kultuurielu edendaja (2005) ja Võru valla aasta kultuurielu edendaja aunimetuse (2008). Käsitletakse kooli- ja rahvaraamatukoguna tegutseva raamatukogu eripära ning peatutakse eraldi raamatukogu silmatorkaval siskujundusel, mille on teinud Ülle Pungits ise ja mis on äratanud positiivset tähelepanu arhitektide seas ka rahvusvaheliselt.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDAJTE ÜHING

Kohtume raamatukogus - Ene Riet
Arvult juba 22. raamatukogupäevad avati 19. oktoobril Haapsalu Kultuurikeskuses. Päeva esimesel poolel peeti paneediskussioon teemal „Kohtume raamatukogus”, kus sõna said ka lugejad. Päeva teisel poolel peeti raamatukoguhoidjate mälumäng.

Maaraamatukoguhoidjad said kokku Alatskivil - Lea Rand
Raamatukogupäevad lõpetati maaraamatukoguhoidjate päevaga 30. oktoobril Alatskivil. Räägiti raamatukogutööst ja kuulutati välja 2012. aasta maaraamatukoguhoidja nominendid.
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu maaraamatukogude sektsiooni pöördumine kohalike omavalitsuste poole Alatskivil, 30. oktoobril 2012. a

KONVERENTSID & SEMINARID

Paradiislik suvelaager Hiiumaal - Krista Talvi
Sel suvel peeti 1.–3. augustini rahvaraamatukogude seminarlaager Hiiumaa päikeselisel liivarannal, seminari teemaks oli „Informatsiooni digitaliseerumine ja muutused raamatukogus”.

Mäluasutuste suveseminaril võeti luubi alla e-teenused - Annika Koppel
Rahvusraamatukogu korraldatav Eesti mäluasutuste suveseminar „Mäluasutuste e-teenused” toimus 28.–29. augustil Sagadi mõisas. Seminaril osalesid nii raamatukogude kui ka muuseumide ja arhiivide esindajad.

SÕNUMID

Õnnitleme: Erialahariduse edendaja ja kaitsja. Evi Rannap 80 - Tiiu Reimo, Sirje Virkus
27. detsembril tähistab oma 80. sünnipäeva Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Evi Rannap – suurepärane õppejõud, uuendusmeelne ja mitmekülgne inimene, kes on pannud aluse infoteaduse suunale Eesti raamatukoguhoidjate erialakoolituses.

Mälestame: Ivi Tingre (5. I 1932 – 3 XII 2012) – kauaaegne Eesti raamatukogunduse juht

Mälestame: Imbi Kaasik (27.07.1933 – 16.08.2012) – kauaaegne TPedI raamatukogu juhataja ja TTÜR-i bibliograaf.

 

ARHIIV
2012 - 5, 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1

2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2