ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2012 nr. 5 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2010 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

LIBER kui liitja - Esko Häkli
Esko Häkli on Helsingi Ülikooli Raamatukogu (praeguse Soome Rahvusraamatukogu) endine direktor ja varasem LIBER-i president. Raamatukogutöö kõrval on ta avaldanud mitu raamatut ja artikleid raamatuloo ja raamatukogude ajaloo kohta, viimasel ajal on tema huvi köitnud eelkõige paberi ajalugu. Ta on alates 2005. aastast olnud Põhjamaade paberiajaloolaste ühingu (Föreningen nordiska pappershistoriker) juhatuse liige ja aastast 2009 nende ajakirja „Nordisk Pappershistorisk Tidskrift” vastutav toimetaja. 2011. aastal ilmus tema koostatud LIBER-i ajalugu. Esko Häkli kui Eesti raamatukogunduse pikaajaline toetaja oli kutsutud Tartusse LIBER-i konverentsile Tartu Ülikooli Raamatukogu aukülalisena.

LIBER TARTUS

Kuidas LIBER Tartus käis - Kristina Pai
27.- 30. juunini Tartus peetud LIBER-i konverents„Euroopa teadmusmajanduse mobiliseerimine”, Eesti raamatukogunduse ajaloo suurim rahvusvaheline ettevõtmine (peale 2003. aastal peetud muusikakogude IAML-i konverentsi), on saanud ajalooks. Kirjutises saame ülevaate, kuidas LIBER jõudis Tartusse, mida tähendab suure konverentsi ettevalmistamine, milline oli programm, toimumiskoht, kes osalesid ja kuidas kõik kokkuvõttes läks.

Kordaläinud konverents - Paul Ayris, Kristiina Hormia-Poutanen, Ulf Göranson, Marta Viragos, Jeanette Frey, Marieke Willems, Ann Matheson, Bert Lever
LIBER-i juhatuse liikmete ja teiste kolleegide muljeid Tartus 27.-30. juunil peetud konverentsist.

Hinnangud võtmeesinejatele
Arvamused kutsutud ettekandjate kohta, lähtudes LIBER-i tegevdirektori Leo Voogti seisukohtadest ja juba laekunud konverentsi tagasiside ankeetides kajastunud osalejate arvamustest.

Turundamisest mobiilitehnoloogia rakendamiseni - Vuokko Palonen
Vaasa Ülikooli Raamatukogu Tritonia direktor Vuokko Palonen on osalenud aastaid LIBER-i konverentsidel. Ta nõustus jagama Tartu konverentsi muljeid ning esile tooma enim huvi pakkunud teemad ja ettekanded. Nendeks osutusid raamatukoguturundus (mis ka ERÜs viimastel aastatel pidevalt kõneaineks olnud), rahvusraamatukogu ja rahvusarhiivi integreerimine (sel korral Hollandi näitel), Open Access ehk avatud juurdepääs humanitaar- ja ühiskonnateadustes ja mobiilitehnoloogia.

IFLA HELSINGIS

ERÜ tänab IFLA ettevõtmistes osalenuid - Katre Riisalu
Käesoleva aasta raamatukogunduse suurfoorum IFLA on selleks korraks möödas. 11.–17. augustini Helsingi Messikeskuses toimunud rohkem kui 4100 osavõtja seas oli ka kahekümne liikmeline Eesti esindus. Avalöögiks IFLAle oli rattaretk Cycling for libraries, kus sadakond raamatukoguhoidjat läbisid kolm Balti riiki. ERÜ oli IFLA-l väljas posterettekandega. Osa IFLA üritusi toimus ka Eestis Tallinnas. Konverentsijärgsel ekskursioonil külastas Tallinna ja Jüri rahvaraamatukogusid 25 ning kunstiraamatukogusid 11 kongressi delegaati. Eesti Hoiuraamatukogu korraldas eelkonverentsi lugemisraskustest, Eesti Rahvusraamatukogu liigitamise ja märksõnastamise järelkonverentsi.

Teenused lugemisraskustega inimestele on aktuaalne teema. IFLA eelkonverents Tallinnas - Marja Kivihall
8.-9. augustil 2012 toimus Tallinnas IFLA WLIC 2012 eelkonverents erivajadustega lugejate teenindamisest „Let's Read! Reading and Print Disabilities in Young People”. Konverentsi korraldasid IFLA tavakirjas teksti lugemist takistava puudega inimestele teenust pakkuvate raamatukogude sektsioon, Eesti Lugemisühing ning Eesti Hoiuraamatukogu. Seda toetasid Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Soome Nägemispuudega Inimeste Raamatukoguühing ja Belgia firma Pyxima. Konverents keskendus düsleksia olemusele, lugemisraskustega ja nägemispuudega lastele ja noortele ning nendele suunatud raamatukoguteenustele. Põhitähelepanu oli viisidel, kuidas edendada teenuseid ja teha kirjandus erivajadustega lugejatele kättesaadavaks.

Muljeid esimeselt IFLA konverentsi noorte satelliitkohtumiselt - Brigitta Kivisaar
09.-10. augustini toimus Soomes Hämeenlinnas esimene IFLAcamp. Kahepäevase IFLA konverentsi satelliitkohtumise eesmärgiks oli pakkuda uutele professionaalidele võimalust kohtumiseks, kogemuste jagamiseks ja uute ideede genereerimiseks.Laagri põhimõttel korraldatud mitteformaalse konverentsi (unconference) põhimõte on, et osalejad panevad ise iga konverentsipäeva alguses kokku selle päeva kava.

Sündinud vajadusest õhu ja hingamise järele - Jukka Pennanen, Mace Ojala
„Jalgrattasõit raamatukogude eest Balti riikides 2012” (Cycling for libraries in the Baltic States 2012) toimus 28. juulit 7. augustini. Teekonna pikkus oli umbes 600 km ning viis Vilniusest Riia ja Tartu kaudu Tallinnasse. Osalejaid oli 22-st riigist.

Mittekonverents jalgratastel. Cycling for libraries - Triinu Seppam
Mittekonverentsi üks omapära see, et osalejad saavad ise otsustada, milliseid teemasid käsitleda. Teemad, mis pakkusid osalejatele huvi, leiab CFL kodulehelt: www.cyclingforlibraries.org/ . Diskussioone toetasid raamatukogude külastused.

PERSOON – VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA 60

Rõõmsameelne ja säarasilmne Triinu. Intervjuu Triinu Seppamiga - Ene Riet
Vestlus Tallinna Keskraamatukogu teenindusdirektoriga. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 60. juubeli puhul meenutame tema õpinguaastaid Viljandis ning teeme juttu tema praegusest tööst ja rahvaraamatukogudes toimuvaist olulisemaist arenguist.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU

Raamatukoguhoidjate ja spetsialistide hoiakud II - Kate-Riin Kont, Signe Jantson
Käesoleva artikli jaoks on analüüsitud 2011/2012 sügistalvel Eesti avalik-õiguslike ülikoolide raamatukogudes läbi viidud küsitluse C osa, mis sisaldas kokku 25 küsimust töökorraldusest ja koordineerimisest.

Organisatsioonikultuuri hindamine II - Tiit Valner
Artikli teises osas tutvustame töötajate arvamusi organisatsioonikultuurist osakondade kaupa ning sõltuvalt haridusest, vanusest ja tööstaažist.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Vanaraamatu toimkond käis Vilniuses - Urve Sildre
17.-18. mail toimus Vilniuses ERÜ vanaraamatu toimkonna väljasõiduseminar. Päevad olid pingelised, kuna neisse pidi mahutama kolme suure teadusraamatukogu külastuse.

KONVERENTSID & SEMINARID

Uurida tasub vaid selleks, et muuta midagi paremaks - Kai Idarand
RR-i töötaja Kai Idarand esines QQML 2012 konverentsil Iirimaal Limerickis ettekandega ja on teinud toimunust ka kokkuvõtte Raamatukogule.

Raamatukultuuri uurijate seminar Helsingis - Piret Lotman
14. augustil olid HIBOLIRE’i liikmed oodatud Soome Raamatuajaloo Seltsi ja HIBOLIRE võrgustiku ühisele ettekandekoosolekule Rootsi Kirjanduse Seltsi õdusasse majja Helsingi südalinnas.

SÕNUMID

Mälestame: Siiri Lauk (16. II 1956 - 9. IX 2012) Eesti rahvusraamatukog arendus- ja koolituskeskuse juhtiv spetsialist terminoloogiatöö valdkonnas, Eesti Terminoloogia Ühingu juhatuse esinaine ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogia toimkonna sekretär.

Heale kolleegile Siirile - Kalju Tammaru
Meenutame Siiri tööd Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogia toimkonnas.

Visa hing Siiri Lauk - Tiina Vilberg
Siiri kauaaegse kabinetikaaslase ja kaastoimetaja meenutustes

 

ARHIIV
2012 - 4, 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1

2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2