ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2012 nr. 4 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2010 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Euro(opa)visioon ja argielu - Jüri Järs
TTÜ Raamatukogu direktor arutleb selle üle, kuidas Eesti raamatukogud Euroopa kaardil välja näevad . Meil on hulk ühiseid asju, mida kõigil veel ei ole: elektronkataloog (ESTER), artiklite andmebaas (ISE), e-ressursside ühishanked ELNET Konsortsiumi kaudu, teadusraamatukogude rahastamine riigieelarvest, kui loetleda ainult kõige olulisemaid.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI RAAMATUKOGU

Raamatukoguhoidjate ja spetsialistide hoiakud I - Kate-Riin Kont, Signe Jantson
Tööga rahulolu, enesetäiendamine, töökorraldus ja koordineerimine, töötulemuste mõõtmine ja hindamine Eesti ülikooliraamatukogudes 2012. aastal. Esimeses artiklis analüüsitakse küsitluse seda osa, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas defineerivad ülikooliraamatukogude töötajad tulemuslikkuse ja efektiivsuse mõistet, mida arvatakse töötulemuste mõõtmisest ja hindamisest üldiselt, millist mõju arvatakse sellel olevat oma karjäärile ning kuidas hinnatakse oma töö efektiivsust ja tulemuslikkust võrdluses kolleegidega.

Organisatsioonikultuuri hindamine - Tiit Valner
Artiklis tutvustatakse organisatsioonikultuuri hindamiseks ehk mõõtmiseks välja töötatud vastavat mõõdikut „Organisational Culture Assessment Instrument” (OCAI) ning analüüsitakse TTÜ Raamatukogu töötajate vastuseid organisatsioonikultuuri hindamise käigus veebis esitatud küsimustikule.

Bibliograafiast „Eesti tehnikaartiklid 1918–1944” ja muustki - Riina Prööm
Bibliograafianimestiku „Eesti tehnikaartiklid 1918–1944” koostamise idee tuli TTÜ Raamatukogu tollaselt direktorilt Konrad Kikaselt (1928–2012), eesmärgiks väärtustada ja jäädvustada tehniline mõte ja selle arengulugu Eesti kultuuriloos trükiväljaandena. Nimestiku koostajad on saanud

Rahvusvaheline nädal TTÜR-is - Taimi Nurmiste
19.–23. märtsini toimus TTÜ-s rahvusvaheline nädal „Erasmus Staff Training Week” Erasmuse programmi partnerülikoolide töötajaile, millest võttis osa ka raamatukogu kooraldades osalejaile seminari ja tutvustades raamatukogu.

PANE TÄHELE!

Raamatukogud saavad nüüdsest laenutada Eesti Päevalehe „Eesti filmiklassika” sarja filme

Reet Oruste sai Tallinna linnavalitsuselt raemedali
Töö eest Tallinna Keskraamatukogu infotehnoloogilisel arendamisel ning e-raamatute laenutus- ja lugemiskeskkonna loomisel.

Kus on märgatud punktkirja? - Priit Kasepalu
Emakeelepäeval tegi Eesti Pimedate Raamatukogu kokkuvõtte võistlusest „Märka punktkirja!”. Võistluse eesmärk oli leida Eestis kohti ja tooteid, millel on punktkirjas tähistused.

RAHVARAAMATUKOGU

Saja-aastane Lääne-Virumaa Keskraamatukogu elab oma parimaid aegu - Tiiina Kriisa
Lääne-Virumaa Keskraamatukogul täitub tänavu 100 aastat. See annab põhjust pilguheiduks minevikku. 100. sünnipäeva tähistab raamatukogu 26. oktoobril piduliku juubelipäevaga Rakvere rahvamaja saalis. Siis esitletakse ka Aili Höövelsoo koostatud raamatukogu ajalooraamatut.

Kogumik Viljandi raamatukogu ajaloost - Kalli Kuhi
Raamatu ja roosi päeval 23. aprillil 2012 esitles Viljandi Linnaraamatukogu oma galeriis ajaraamatut „ Viljandi Linnaraamatukogu 100 . 1911–2011 ”. Raamatukogu jätkab meie rahvaraamatukogude traditsiooni jäädvustada kirjasõnas oma esimene tegevussajand. 100 tegevusaastat on liigitatud perioodideks, mis järgivad sisulisi muudatusi raamatukogu töös riigikorra ja ühiskondlike olude teisenemisel. Saame ka teada, kes on olnud raamatukogu töötajad ja näha neid fotodel.

Alates 1. veebruarist on Viljandi Linnaraamatukogu direktoriks kinnitatud Reet Lubi
Reet Lubi tutvustab oma plaane.

Õnnitleme: Linda Sarapuu 70
Linda Sarapuu asus Viljandi raamatukokku tööle 1967. aastal. Teenistuskäik pakkus talle mitmesuguseid võimalusi: ta töötas teenindusosakonna juhataja ja direktori asetäitjana ning kuni praeguseni peaspetsialistina, koordineerides maakonna raamatukogude tööd ja korraldades täienduskoolitusi. Linda Sarapuud iseloomustavad tema kolleegid.

RAAMATULUGU

Õigeusu raamatuloost Eestis - Toomas Schvak
Eesti raamatuloos on siiani õigeusu kirjakultuurile tähelepanu pööratud vaid riivamisi. Artiklis keskendutakse õigeusu kirjastustegevusele ja raamatukogudele perioodil 1845–1945, mis on ajalooliselt kõige huvitavam ja viljakam.

ÜLIÕPILANE ARVAB

Mis te õpite seal tähestikku või? - Kadri Kaalep
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilane, kes on samas ka Pärnu Ülejõe gümnaasiumi raamatukogu juhataja, mõtiskleb raamatukoguhoidja ameti oleviku ja tuleviku üle.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Raamatukoguhoidja põhiväärtused eetikakoodeksiks - Reet Olevsoo
Üle kolmekümne raamatukoguhoidja kogunes 17. mail Tartu Ülikooli Raamatukogusse, et arutleda raamatukoguhoidja põhiväärtuste üle ning mõelda kutse-eetikakoodeksis kajastuvatele eetilistele väärtustele.

Erialaraamatukogude kevadüritus Lennuakadeemias - Raile Reigo
Erialaraamatukogude sektsiooni liikmetel on tava külastada paar korda aastas mõnda huvipakkuvat erialaraamatukogu. Selle kevade 27. aprillil otsustasime minna külla Eesti Lennuakadeemia raamatukogule.

Külas Eestimaa serval, kust päike tõuseb - Virve Kivja, Piia Salundi
Seekord kutsuti ERÜ maaraamatukogude sektsiooni XXI suveseminarile 13.–15. juunil Põhja-Eestisse Jõhvi kanti.

KONVERENTSID&SEMINARID

Bibliograafid vajavad vähem rutiini ja rohkem koostööd - Halliki Jürma
12. juunil toimus Tartu Linnaraamatukogus andmebaasi ISE koolituspäev. Kolmandat korda toimunud kõikide haldurite ja bibliograafide kokkusaamine kujunes osavõturohkeks.

SÕNUMID

Mälestame:
Niina Aršas (03.08.1931 – 30.07.2012) – Tallinna Keskraamatukogu kauaaegne direktor

 

ARHIIV
2012 - 3, 2, 1
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1

2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2