ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2012 nr. 1 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2010 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Täiskasvanu on motiveeritud õppija - Krista Talvi
Raamatukoguhoidja, kes teenindab täiskasvanud inimesi, peab omama andragoogilisi teadmisi. Raamatukogudel on hea koostöö Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooniga ning Eesti Vabaharidusliiduga. Koolitaja koolitused nendelt organisatsioonidelt on professionaalsed ja raamatukoguhoidjatele vajalikud.

TÄISKASVANUTE KOOLITUS

Raamatukogu rollist - Kristina Pai
2009 ja 2010 küsis kirjutise autor TÜ infokorralduse magistrandidelt, milline on ideaalne raamatukogu. Vastustest võib teha järelduse, et raamatukogu on kohtumispaik, traditsiooniline inimsõbralik keskkond, mille olulisim teenus – seal kogutava ja säilitatava teabe kättesaadavaks tegemine – on valdavalt tasuta. Kasutajad ootavad raamatukogult kvaliteeti, kiirust, mugavust, lihtsust ja abi.

Loo külasse õpiring! - Katrin Niklus
Raamatukogu on läbi aegade olnud elukestva õppe tuiksooneks ja on seda vaieldamatult ka tänapäeval. Artiklis iseloomustatakse õpiringi ja selle töö põhimõtteid ning tuuakse näiteid õpiringidest Raplamaal. Eraldi käsitletakse kirjanduskultuuri tõstmist.

Täiskasvanute koolitamine ja õpiringide liikumine Võrumaal - Ere Raag
Võrumaa KRK pearaamatukoguhoidja arvates on õpiring hea võimalus täiskasvanuna õppida. Keskraamatukogu juures tegutseb juba aastaid õpiringide juhtide koolitamist ja õpiringiliikumist edendav õpiring „Õpi ja tegutse”. Võrumaal tegutsevate õpiringide lood ja tegevust tutvustavad ülevaatenäitused annavad ilmeka pildi õpiringide töödest-tegemistest. Eraldi käsitletakse kasutajakoolitust väikeses raamatukogus.

Õpime üksteiselt - Aita Puust
Tori raamatukogu juhataja Aita Puust jagab kogemusi, mil viisil saab raamatukogu osaleda täiskasvanute arendamises ka ilma õpiringita või vähemalt üritustele kogunenud täiskasvanuid õppuriteks nimetamata.

Ülevaade vabatahtlike projektist - Kaie Holm
Tallinna Keskraamatukogu alustas vabatahtlike kaasamist raamatukogutöösse 2010. aasta mais. Nüüd on vabatahtlike andmebaasis juba üle 150 nime. Aktiivseid vabatahtlikke, kes abistavad kord kuus, kord nädalas või isegi sagedamini, on 40 ringis. Osa peatab mõneks ajaks oma tegutsemise, osa lõpetab kas lühema või pikema perioodi järel, kuid on ka vabatahtlikke, kes on päris projekti algusest peale abiks olnud .

Pärimusmuusika ja infopädevus - Tiina Soopa
Pärimusmuusika teabekogu on Viljandis paiknev erialaraamatukogu. Pärimusmuusika infootsing on lugejale huvitav ja samas ka keeruline, sest otsingu juures on oluline õigete mõistete, erit ingliskeelsete mõistete õige kasutamine, kuna enamus pärimusmuusikalist materjali on just selles keeles. Lisaks otsitulemustele lugeja saab ka aru saama, kuidas üks või teine otsingutrateegia mõjutab otsitulemusi.  

ARENDUSTEGEVUS

Teadusraamatukogude osa avatud juurdepääsu kujundamisel - Elena Sipria-Mironov
Avatud juurdepääsu (Open Access, OA) põhimõtted omandavad maailmas üha laiemat kandepinda. Üha enam räägitakse teadusinformatsiooni kättesaadavusest kui avalikust hüvest. See on põhjus, miks teadusaamatukogud, eriti ülikoolide raamatukogud toetavad ja propageerivad OA ideid. Tartu Ülikooli Raamatukogu on uurinud ja juurutanud OA põhimõtteid juba pikemat aega.

PANE TÄHELE!

2011. aastal avaldatud standardid - Margit Meltsas
Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi 2011. a lõpetanud Tiiu Reimo  

PERSOON

Suhtumine võib vahel teadmistest olulisem olla. Intervjuu Jaanus Kõutsiga - Ene Riet
Rahvus raamatukogu kogude arenduse osakonna juhtiv spetsialist Jaanus Kõuts on lõpetanud Viljandi Kultuurikolledži raamatukogunduse eriala 1997. a detsembris.Ta on töötanud ka Rahvusraamatukogus infotehnoloogina ja pisut vähem kui üheksa aastat Rocca al Mare Kooli raamatukogu juhatajana. Infoteaduste tudeerimine Tallinna Pedagoogilises Ülikoolis lõppes infoteaduste magistri kraadiga. Jaanus on uurinud veebiväljaannete arhiveerimise võimalusi ja arhiivi loomise põhimõtteid ning veebiarhiveerimise korraldamine on praegu ka tema tööks Rahvusraamatukogus.

RAAMATUKOGUD VÄLISMAAL

Schleswig–Holsteini raamatukogupäev - Lea Laurberg-Heckelmann
Ülevaade Saksamaa Schleswig–Holsteini liidumaa raamatukogupäevast, mis toimub iga nelja aasta tagant. See suurim regionaalne erialane üritus peeti 2011. aastal Norderstedtis, suure Hamburgi külje all. Ülevaates on refereeritud päeval peetud raamatukoguteemalisi ettekandeid.

Raamatuautomaadid Hamburgis - Lea Laurberg -Heckelmann
Bettina von Bülow peab Hamburgis raamatuautomaate – sortiment ulatub koomiksist linnajuhini. Referaat väljaandest „ Lübecker Nachrichten” ( 30./31.10.2011).

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Vanaraamatu toimkond Paides - Marita Paas
Igal aastal peab ERÜ vanaraamatu toimkond oma aastaseminari ühes kaunis paigas, et tutvuda selle muuseumi- ja raamatuvaradega. 2011. aastal peeti seminar Eesti vanimas maakonnamuuseumis, Järvamaa muuseumis.

RAAMATULUGU

Es war einmal… - Sirje Lusmägi, Tiiu Reimo
2011. aasta augusti viimasel nädalavahetusel toimusid Tallinnas järjekorras juba seitsmendad baltisaksa kultuuripäevad. Tallinn Keskraamatukogus avati sel puhul raamatunäitus, mille oli korraldanud Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis. Näituse olid koostanud Sirje Lusmägi ja Tiiu Reimo Eesti Rahvusraamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu kogude põhjal.

KONVERENTSID&SEMINARID

Süsteemne ja mõtestatud tegevus ootab alles ees - Tuuli Klaas
Ülevaade Aleksander Sibulale pühendatud erialapäevast „Kuidas turundada raamatukogu kui positiivse kultuurisõnumi kandjat?”, mis toimus 4. novembril 2011 Tallinna Keskraamatukogus.

IFLA-st osavõtt ei tähenda ainult ettekannete kuulamist - Triinu Seppam
Ülevaade IFLA 77. aastakonverentsist, mis toimus 13.–18. augustil 2011 Puerto Rico pealinnas San Juanis.

LIBER 2011 toimus Barcelonas, kohtumiseni Tartus! - Mihkel Volt
Euroopa Teadusraamatukogude Liidu (http://www.libereurope.eu ) aastakonverents deviisi all „Valmistudes Euroopaga 2020. aastaks: raamatukogu roll teaduses, hariduses ja ühiskonnas” toimus Barcelonas.

Uus raamatukogu on kõikjal, kus on kodanikud - Anu Vahter
Ülevaade 2011. aasta oktoobris Helsingis peetud seminarist, kus käsitleti tulevikuraamatukogu küsimusi.

SÕNUMID

“Raamatukogu” aastasisukord 2011

 

ARHIIV
2011 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1

2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2