ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2011 nr. 5 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2010 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

AVAVEERG

Turundus kui kriitiline edutegur - Aira Lepik
Avaveeru autor jõuab järeldusele, et turundusfilosoofia omaksvõtt aitab leida selle rakendusi kõigis raamatukogutöö osades, sest on ju veider eeldada, et raamatukogu tegevuses on midagi, mis ei ole suunatud infotarbijate soovide, vajaduste ja nõudluse rahuldamisele.

TURUNDUSEST RAAMATUKOGUS

Walesi raamatukogude rahvuslikud turundusstrateegiad - Alan Watkin
Walesi rahvusassamblee on määratlenud raamatukoguteenused Walesi kultuurilise, sotsiaalse ja haridusliku infrastruktuuri olulise osana. Oma tutvustuses toob Alan Watkin välja Walesi raamatukogukava tagamaad, annab ülevaate plaanidest (kolme aasta kava jõustub tänavu suvel) ning keskendub mõnele turunduse tahule.

Raamatukoguturundus otsustajatele - Paula Kauppila
Paula Kauppila Soome Pori linnaraamatukogust keskendub raamatukoguturunduse ühele tahule – kohaliku omavalitsuse ametnikele suunatud turundusele. Ta käsitleb eduka raamatukoguturunduse erijooni ja sisu, mitte nii väga vahendeid, kanaleid ja meetodeid, mis erinevad omavalitsuseti ning sõltuvad olukorrast ja saavutada soovitust. Kirjapandu põhineb peamiselt autori enda kogemustel.

Saarestikuraamatukogudele brändi loomise võlu ja vaev - Tiina Viik
Autor arvab, et raamatukogud ei tohiks reklaami teha, sest me ei peaks üksteisega võistlema. Küll aga on meil on vaja läbimõeldud profiili – profiili, millest oleme teadlikud, profiili, mis eristub. Ta kirjeldab kaheksa väikese raamatukogu, milleks on Blanka raamatukogud Soome saarestikus, edukat brändimist.

Raamatukoguteenuse brändimine Šotimaal - Alison Hunter
Alison Hunter Šotimaalt kirjeldab, kuidas Ida-Lothiani raamatukoguteenindus (East Lothian Library Service, ELLS) brändis oma teenused. Eraldi peatutakse märgistusel nii hoones sees kui väljas ning veebireklaamil. Eriti edukalt läks lastele suunatud turunduskampaania.

E-RESSURSID

Wikipediate usaldusväärsusest - Toomas Schvak
Toomas Schvak on eestikeelse Vikipeedia administraator 2006. aastast. Ta püüab vastata küsimusele, kas ja mil määral võib kasutaja Wikipediates sisalduvaid andmeid usaldada. Läbiviidud uuringutele tuginedes teeb autor järelduse, et ingliskeelne Wikipedia on oluliselt usaldusväärsem, kui tavakasutaja julgeb loota. Eestikeelne Vikipeedia nüüdseks on kasvanud juba enam kui 87 000 artiklini. Selle kohta puuduvad kahjuks kvaliteediuuringud, kuid autor arvab, et Vikipeedia on täpselt nii usaldusväärne kui usaldusväärseks me ise selle muudame.

Sotsiaalse tarkvara kasutamisest - Merike Poljakov
Sotsiaalmeedias tõuseb üha rohkem esiplaanile turundamine. Küsimuseks on, kuidas ennast esitleda, kuidas paremini mõjule pääseda. Esmalt tuleks endale esitada küsimus: kus liigub soovitud sihtrühm? Ettevõtte või organisatsiooni video Youtube’is, fännileht Facebookis, “säutsud” Twitteris – need sisaldavad hästi sihitud turundussõnumeid. Just “hästi sihitud”, sest sotsiaalmeedia võimaldab turundamist segmenteerida. Sotsiaalmeedia pole mõeldud ühekordse kampaaniana, see on vahend suhete loomiseks ja nende hoidmiseks.

ARVUSTUS

Kolm tähelepanuväärset bibliograafiat - Tiina Ritson
2010. aastal jõudis kaante vahele kolm tähelepanuväärset personaalnimestikku, mille saamislugusid ja ülesehitust on huvitav jälgida. Bibliograafiad kajastavad kolme 20. sajandi Eesti suurkuju loomingut ja elu: Juhan Viiding, Uku Masing ja Voldemar Panso. Ühisosaks neil kolmel oli kirjanikuks olemine.

RAAMATULUGU

“Kalevipoeg” köidab ka tänapäeva inimest - Ellen Arnover
Raamatunäitusest TTÜR-is, mis oli pühendatud eesti rahvaeepose "Kalevipoeg" ilmumise 150. aastapäevale.

PANE TÄHELE!

Kultuuripärandi digiteerimise ja kättesaadavaks tegemise autoriõiguslikud nüansid - Karmen Linask
Kultuuripärandi digiteerimine on tekitanud Google Booksi ja Europeana vahel tugeva konkurentsi. Edasiliikumist pidurdab lahendust ootav autoriõiguste küsimus, sh nn orbteoste õiguslik regulatsioon. Sellesisulise direktiivi eelnõu menetlus jätkub sel sügisel EL-i nõukogus Poola eesistumise ajal.  

RAHVARAAMATUKOGU

Tallinna Keskraamatukogu vahetuspraktikate kogemusi - Kaie Holm
2009. aastal käivitas Tallinna KRK oma töötajatele uut moodi praktikaprojekti ehk töötajate vahetuse. See tähendab, et töötajad vahetavad omavahel töökohad, töötades lühikest aega – alates mõnest päevast kuni kuuni – teises sama struktuuriüksuse raamatukogus või osakonnas. Vahetuse üks eesmärke anda võimalus võrrelda oma tööd samasuguse tööga teises struktuuriüksuses ning täita sagely ka niisuguseid ülesandeid, mis nende igapäevatöösse ei kuulu, kuid mis laiendavad nende oskusi ja annavad uusi ideid. Lisaks on vahetuse eesmärgiks tagada, et kõikides Tallinna linna teenindusüksustes pakutav teenus oleks ühesugune.

Erialane silmaring avardus - Stiina Koit
2010. aasta novembris avanes Narva Keskraamatukogu raamatukoguhoidjal Stiina Koidul võimalus jälgida kõrvalt Tallinna Keskraamatukogu osakondade ja haruraamatukogude tööd. Nädal teises keskkonnas andis uusi impulsse igapäevatööks.

Tulemuslikkuse hindamine rahvaraamatukogus - Ilme Säde
Käesolev artikkel annab põgusa ülevaate uurimustööst “R aamatukogutöö efektiivsuse analüüs lugejate ja töötajate hinnangute ning kvantitatiivsete tulemusnäitajate abil Käru rahvaraamatukogus aastatel 2005–2010”. Rapla maakonna Käru raamatukogu tegevuse tulemuslikkust uuriti põhinäitajate lõikes ning võrreldi maakonna teiste külaraamatukogude, maakonna keskmiste ning kogu Eesti külaraamatukogude keskmiste näitajatega. Antud uurimustöö tulemused kinnitavad kohalikule omavalitsusele, et aastate jooksul nende poolt Käru raamatukogule eraldatud finantsressursid on efektiivset kasutamist leidnud.

PERSOON

Oluline on elust mitte maha jääda. Intervjuu Linda Pärnojaga - Ene Riet
Linda Pärnoja oli raamatukogunduse ja bibliograafia üliõpilane aastail 1954-1959 – nii oli ta esimeste hulgas, kes Tartu Ülikoolis seda eriala õppisid. Ligi 15 aastat töötas Linda Vändra raamatukogu juhatajana. Siis viis tee Rahvusraamatukokku, kus ta 25 aasta jooksul tegeles ta nii mehhaniseerimise kui töökorralduse osakonna juhina raamatukogu uue hoone projekteerimise ja ehitamisega seonduvate ülesannetega, uue teenindussüsteemi väljaarendamise ja strateegilise planeerimisega ning organisatsiooni- ja arendusdokumentide koostamisega. Praegu lööb 28. mail oma 75. juubelit tähistanud Linda Pärnoja kaasa ERÜ EKS-klubi tegevuses.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Räägiti emakeelsest e-raamatust - Kristina Pai
ERÜ kogude toimkond käsitles oma septembri keskel peetud seminaril emakeelse e-raamatu teemat. Üritus näitas, et e-raamatute ja nende hankimise vastu raamatukogudesse on huvi väga suur.

Kutsekomisjon otsustas - Krista Talvi
Käesoleval sügisel laekus ERÜ kutsekomisjonile 34 taotlust raamatukoguhoidja III, IV või V kutseastme saamiseks dokumentide alusel. Lisatud kutseastme saanute nimekiri.

KONVERENTSID&SEMINARID

Iga koht, kus sa viibid, räägib oma lugu - Krista Talvi
Sellesuvine rahvaraamatukogude seminarlaager sai teoks 2.–4. augustil Valgamaal. Loengute ja erialaprobleemide arutelude kõrval külastati Valgamaa raamatukogusid.

Palmses hinnati mäluasutuste kompetentsi - Mihkel Reial
Eesti mäluastuste kompetentsi tase digiteerimise, digitaalse arhiveerimise ja digikogude valdkonnas on ebaühtlane, selgus 30.–31. augustil mäluasutuste suveseminaril Palmses.

Raamatukogusid reastatakse loovuse, mitte suuruse järgi - Kai Idarand
Ülevaade 24.–27. maini Kreeka pealinnas Ateenas peetud kolmandast rahvusvahelisest konverentsist, mille teemaks kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete uurimismeetodite rakendamine raamatukogudes (“ Qualitative and Quantitative Methods in Libraries QQML 2011”).

ARHIIV
2011 - 4, 3, 2, 1
2010 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1

2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2