ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2010 nr. 6 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2009 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

 

AVAVEERG

Erivajadustega lugejate teenindus nõuab eeltööd - Triinu Seppam
Kui Eestis on 2010. aasta lugemisaasta, siis Euroopa Liidus on 2010. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta. Rahvaraamatukogudele tähendab see mitte ainult üldist kirjanduse ja lugemise propageerimist, vaid ka raamatukogude tähtsuse rõhutamist ühiskonna arengus. Kas me oleme selleks valmis, et igaüks raamatukokku “sisse astub”?

ERIALARAAMATUKOGUD

Eesti Pimedate Raamatukogul uus asukoht - Marja Kivihall
Alates 1. juunist 2010 teenindab varem Tallinnas Tondi 8a tegutsenud Eesti Pimedate Raamatukogu lugejaid uues asukohas Eesti Hoiuraamatukogu hoones selle osakonnana. Eesti Pimedate Raamatukogu teenuste kasutamiseks ei pea tingimata raamatukogusse minema. Lugejatel on võimalik endale soovitud teavik (heliraamat, -ajakiri, -ajaleht, punktkirjas raamat, puuteraamat) postiga koju tellida. Lugejale on see teenus tasuta. Postikulud tasub raamatukogu. Peaaegu 1400 nimetust heliraamatuid eesti, vene, saksa ja inglise keeles on praegu kättesaadavad mittetagastatavatena. Mittetagastatavaid heliraamatuid valmistatakse CD-de paljundusroboti abil igale lugejale isiklikult vastavalt tellimusele.

Tutvustustuur keskraamatukogudes - Priit Kasepalu
Lugemisaasta raames 30. augustist 2. septembrini korraldatud ringreisil tutvustasid MTÜ Kakora puuteraamatuid ja Eesti Pimedate Raamatukogu oma tegevust Narva, Jõhvi, Võrumaa ja Põlva Keskraamatukogus.

Kaardikogud raamatukogunduse kaardile - Tiina Kruup, Katre Riisalu
Jaanieelne nädal tõi Eestisse kokku ligi 50 Euroopa kaardikoguhoidjat. 15.–19. juunini 2010 toimus Baltikumis esimest korda Euroopa Teadusraamatukogude Liidu (LIBER) kaardikoguhoidjate ühenduse 17. konverents. Kes on kaardikoguhoidja, mida kujutab endast kaardiraamatukogu ning mida konverentsil arutati – selles aitab selgust tuua alljärgnev vestlus.

Seltsi kogust teadusraamatukoguni. EMTA raamatukogu 75 - Urve Leemets
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia raamatukogu tähistab sel aastal oma 75. sünnipäeva. Artiklis antakse raamatukogu ajaloo ülevaade perioodide kaupa iseloomustades kogusid ja töötajaid. 1990. aastad tõid kaasa raamatukogu tormilise arengu, mille olulisimateks märksõnadeks olid elektronkataloog, elektroonilised andmebaasid, integreerumine ja rahvusvahelistumine. 2005. aastal anti EMA raamatukogule teadusraamatukogu staatus – laienes raamatukogu teenuste hulk ja paranes finantseerimine. 2006. aasta alguses läks raamatukogu üle elektroonilisele laenutamisele.

Teenindame tulevasi meditsiinitöötajaid. Tallinna Tervishoiukõrgkooli Raamatukogu 70 - Ülle Kuuse
Tänavu tähistab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool oma 70. tegevusaastat. Koolil on kaks õppehoonet, millest üks asub pealinnas ja teine Kohtla-Järvel. 1970-ndatel aastatel ehitati Tallinna koolile oma hoone, milles asub ka raamatukogu. Kohtla-Järve õppehoone raamatukogu renoveeriti 2009. aastal. Kohapeal töötamiseks napib ruumi ka praegu ning otsitakse võimalusi Tallinna õppehoones olevate ruumide renoveerimiseks eesmärgiga luua kooli võimlast kasutajasõbralik töö-, õpi-, uurimis-, näituse- ja suhtlus- keskkond.

LASTERAAMATUKOGUD

Lasteraamatukoguhoidja teeb loomingulist tööd - Nelli Orgmaa
Lasteraamatukogude töö 2009. aasta märksõnadeks olid töö väikelastega ja koostöö ning Edgar Valteri 80. sünniaastapäeva tähistamine. Artiklis analüüsitakse ka lasteraamatukogude näitarve (lugejad, külastused, laenutused, kogud ja komplekteerimine, üritused).

Kes loeb, see hingab! - Anne Rande
Pealkirjas toodud moto järgi on möödunud lugemisaasta Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Töös keskenduti mudilastele. Aastat 2010 jääb keskuses meenutama suur hulk sündmusi, projekte, üritusi. Huvitavamaid neist iseloomustatakse kirjutises. Eesti Lastekirjanduse Keskus on töötanud oma praegusel asukohal Tallinnas Pikal tänaval nüüdseks juba kolm aastat. Kuna maja asukoht ja avamise ajastus sattus hetke, kus nõudlus ja pakkumine on ühildunud, on keskuse maine, tähtsus ja vajadus ühiskonnas kasvanud uskumatult võimsalt ja kiiresti. 

PANE TÄHELE!

2010. aastal avaldatud informatsiooni- ja dokumentatsioonialased standardid - Margit Meltsas
Eesti keelde tõlgiti ja ilmus kolm informatsioon ja dokumentatsiooni alast standardit.

Esitad dokumendid, saad kutseastme - Krista Talvi
Käesoleval sügisel laekus ERÜ kutsekomisjonile 94 taotlust raamatukoguhoidja III, IV või V kutseastme saamiseks dokumentide alusel. Lisatud kutseastme saanute nimekiri.

PERSOON

Suure lugeja käekõrval tuleb aina uusi raamatuhuvilisi. Intervjuu Eve Timmiga - Helle Laanpere
Lasteteeninduse rõõmudest ja muredest räägib aasta lasteraamatukoguhoidja 2010, Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna bibliograaf Eve Timmi.

LUGEMISAASTA 2010

Lugemine on nauding. Essee - Helina Mugra
Tartu Veeriku kooli õpetaja essee lugemisest. Autor pälvis Eesti Lugemisühingu poolt lugemisaasta 2010 puhul korraldatud õpetajate esseevõistlusel viienda koha.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Värviline sügispäev Pärnus - Epp Raudsepp
15. septembril toimus Pärnus 7. lasteraamatukoguhoidjate päev, osa võttis üle 70 lastega töötava raamatukoguhoidja. Üritusel kuulati ära aruannete alusel 2009. aastal lasteraamatukogudes toimunu kokkuvõte.

Raamat on raamat, peaasi, et loetakse. Raamatukogupäevade avamine - Krista Visas
Raamatukogupäevad “Jah lugemisele!” avati 20. oktoobril TTÜ aulas konverentsiga, mille teemaks raamatu ja raamatukogu praegu ja digimaailmas.

Raamatukoguhoidjate mälumängust - Reet Olevsoo
Raamatukogupäevade avapäeval toimunud mälumängus osales viisteist võistkonda suurtest ja väikestest raamatukogudest. Osalejatele esitati 20 küsimust. I koha saiTartu Linnaraamatukogu võistkond koosseisus Piret Kiivit, Tiina Sulg ja Tiina Tarik.

“Infootsingu 2010” võitja on Krõõt Kaljusto-Munck - Krista Lepik
Tänavusele infootsingu võistlusele registreerus infootsijaid paljudest Eesti mäluasutustest: nii maa-, linna-, kooli-, kõrgkooliraamatukogudest kui ka muuseumidest. 46-st eelvoorus osalenust pääses finaalvooru 10 infootsijat. Parima infootsija tiitli pälvis teist korda Krõõt Kaljusto-Munck Tartu Linnaraamatukogust. Ülevaade sisaldab ka mõtiskluse infootsingu võistluse traditsiooni üle ja lisatud on kolme parima mõtted selle kohta, miks nad võistlusel osalesid.

III teadus- ja erialaraamatukogu päev - Reet Olevsoo
Ülevaade auhindade aasta tegu teadusraamatukogus ja aasta tegu erialaraamatukogus üleandmine ning ettekandepäev.

Teeme tööd südamega. Maaraamatukoguhoidja päev - Irma Raatma
Ülevaade ettekandepäevast ning aasta Eesti parimate maaraamatukoguhoidjate tunnustamisest Põlvas 29. oktoobril 2010.

ERÜ tunnustused 2010 aastal
Nimetatud on aasta lasteraamatukoguhoidja, aasta kooliraamatukoguhoidja, aasta maaraamatukoguhoidjad, aasta tegu teadusraamatukogus ja aasta tegu erialaraamatukogus.

KONVERENTSID & SEMINARID

Kestvad väärtused ja professionaalsus Zagrebist nähtuna - Kaie Holm
Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liidu (IFLA) suurlinnade raamatukogude sektsiooni 2010. aasta konverentsi korraldaja oli Zagrebi Linna Raamatukogud ( Zagreb City Libraries ) Horvaatias.

Liber 2010 - Mihkel Volt
Ülevaade LIBER-i 2010. aastakonverentsist.

Aleksande Sibulale pühendatud erialapäev - Rita Matat
Ülevaade 5. novembril 2010 peetud ettekendepäevast TallinnaKRK-s, kus käsitleti kirjaniku, raamatukoguhoidja ja lugeja suhteid.

SÕNUMID

Helen Kena on Sibula stipendiaat 2010 - Kaie Holm
2010. aasta Aleksander Sibula stipendiumi saaja on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduste eriala üliõpilane Helen Kena. Stipendium anti üle 5. novembril Aleksander Sibulale pühendatud erialapäeval “Raamatukogu kirjandus- ja infoühiskonnas”.

Onu Heino pidas pidu - Anneli Kengsepp
Tallinna KRK kikis linna esimeste klasside õpilastele Jaanus Vaiksoo raamatu “Onu Heino pidas pidu”.

Aasta koolitussõbralikuma organisatsiooni 2010 eripreemia sai Sillamäe Linna Keskraamatukogu - Elviira Sidorova
XIII täiskasvanud õppija nädala avaüritusel 8. oktoobril tunnustati 2010. aasta tegijaid – kuuluti välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralikum organisatsioon ja aasta koolitussõbralikum omavalitsus.

ARHIIV
2010 - 5, 4, 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1

2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2