ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2010 nr. 4 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2009 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

 

AVAVEERG

Kõik löövad kaasa - Krista Ojasaar
Sõna saab Lugemisaasta 2010 projektijuht, kes annab ülevaate aasta korraldusest ja suurematest üritustest. Lugemisaastat ette valmistades ja välja kuulutades levitas korraldustoimkond põhimõtet, et lugemisaasta on teema-aasta, mille ideed peavad jõudma võimalikult paljudeni ning mis innustaks inimesi ise midagi ette võtma, et lugemust edendada.

LUGEMISAASTA 2010

Ilukirjandusest Rahvusraamatukogus – lugemisaasta puhul - Signe Suursöödi, Krõõt Liivak

Rahvusraamatukogus on ilukirjanduse komplekteerimisel ja tutvustamisel oma koht. Lisaks sundeksemplaridele hangitakse kogusse enamasti kaks lisaeksemplari, millest üks eksemplar paigutatakse humanitaarteaduste saali avakogusse.

Loen end raamatute koju - Vallo Kepp
Filmirežissöör-operaator, kümne eesti luuletajatest kõneleva filmi autor, püüab vastata küsimusele, k ust pärineb algimpulss, et lapsest kujuneb raamatuinimene? Tal on raamatukogudele mitmeid soove ja ettepanekuid, mille seas ka soov, et Rahvusraamatukogus oleks eesti luule saal ja filmimehena vajab ta ka mitte niivõrd teadmisi, kui erinevaid suhtumisi peategelasesse ja seetõttu on tema jaoks oluline, et raamatuis oleksid registrid.

Fookuses on lugemine. Üks küsimus ajakirja “Raamatukogu” toimetuskolleegiumi liikmeile
Ajendatuna käimasolevast lugemisaastast esitas toimetus ajakirja “Raamatukogu” toimetuskolleegiumi igale liikmele küsimuse, mis puudutas just tema igapäevategemisi ja huvideringi. Vastasid Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu esimees Anneli Sepp, Kõrveküla Raamatukogu direktor Hele Ellermaa, Eesti Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse juhataja Mihkel Volt, Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Malle Ermel, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia infohariduse osakonna juhataja Ilmar Vaaro, Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Baltika ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Katrin Kaugver, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu asedirektor Gerda Koidla, Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu direktor Asko Tamme.

PERSOON

Mina kirjutan väikest ajalugu. Intervjuu Mihkel Mutiga - Ellen Arnover
Vestlus väljapaistva eesti kirjaniku ja kirjandusajakirja Looming peatoimetajaga nii ajakirjast Looming kui ka omaenda loomingust

PANE TÄHELE!

IFLA seisukoht Google’i raamatukokkuleppe kohta. Refereerinud Karmen Linask

ARENDUSTEGEVUS

Vabatahtlikud huvituvad raamatukogutööst - Kaie Holm
Tallinna Keskraamatukogu direktor Kaie Holm tutvustab tööd vabatahtlikega: kuidas tekkis mõte rakendada vabatahtlikke oma raamatukogu töös, kuidas leiti esimesed vabatahtlikud ning kes ja kuidas neid juhendavad-õpetavad?

Vaba aeg, teadmised ja oskused raamatukogu heaks. Intervjuu Eva Toomistega - Ene Riet
Tallinna Keskraamatukogus töötavad juba mõnda aega vabatahtlikud raamatukoguhoidjate abilised, kes teevad oma vabast ajast lihtsamaid raamatukogutöid. Miks ja mida ta raamatukogus teeb, vastab energiline noor vabatahtlik Tallinna KRK-s Eva Toomiste.

Quo vadis TEL? - Toomas Schvak
Euroopa rahvusraamatukogude portaal The European Library (TEL), mis on avatud alates märtsist 2005 ja millega Eesti Rahvusraamatukogu liitus 1. jaanuaril 2006, on sattunud viimase paari aastaga tõsisesse identiteedikriisi. Portaali uus arengukava on suunatud kriisi ületamisele, kuid toimivate lahenduste leidmine ei ole lihtne.

OSKUSKEEL

Lugemisaastast terminoloogi pilguga - Siiri Lauk
Huumoriga pooleks termineid raamatust, bibliofiiliast ja bibliofiilidest, lugemisest ja mõtlemisest.

BIBLIOFIILIA JA LUGEMINE

Pärleid vanapaberi hulgast - Uno Schultz
Bibliofiil Uno Schultz kirjeldab oma kohtumisi inimeste ja vanaraamatuga. Meenutatakse ka mitut haruldaste raamatutega tegelnud raamatukoguhoidjat, oma ala spetsialiste Hilda Räppi, Kyra Robertit ja Voldemar Millerit.

Raamatumõtteid - Uno Liivaku
Mõtteteri raamatust ja lugemisest.

LUGEMISAASTA 2010 ESSEVÕISTLUS

Võidab see, kes loeb - Eve Lausma
Essee lugemisaasta 2010 puhul ajakirja “Raamatukogu” korraldatud esseevõistluselt.
Mõtisklus sellest, mida annab lugemine ja mida lugeda ning kuidas loetut kasutada.

Raamatukoguhoidja lugemus loeb - Janela Tähepõld
Essee lugemisaasta 2010 puhul ajakirja “Raamatukogu” korraldatud esseevõistluselt.
Ükskõik, kas töötada väikses maaraamatukogus või suures linnas, oluline on, et raamatukoguhoidjal oleks oma silmaring ja arvamus, arvab autor.

Taaskohtumine ammuse sõbraga - Ere Käärmaa
Essee lugemisaasta 2010 puhul ajakirja “Raamatukogu” korraldatud esseevõistluselt.
Mõtisklus lugemisest ja lugemiselamusest “Eesti mälu” sarjas ilmunud näitleja Mari Möldre raamatu „Eesriie avaneb“ põhjal.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Maaraamatukoguhoidjad Elva lähistel suvelaagris - Anne Valdru
Ülevaade ERÜ maaraamatukogude sektsiooni 16.–18.juunini Tartumaal peetud seminarlaagris räägitust. Teemaks olid kirjandus ja raamatukogude blogid. Külastati ka Tartumaa raamatukogusid.

Vanaraamatu toimkond Rakveres - Urve Sildre
Ülevaade ERÜ vanaraamatu toimkonna väljasõiduseminarist Rakveres. 6. mail. Päeva sisustas tutvumine Rakvere näitusemaja ekspositsiooniga, muuseumis säilitatavate vanaraamatutega ja ettekannete kuulamine ning linnuseekskursioon.

KONVERENTSID & SEMINARID

Rahvusvaheline konverents “LIDA 2009” - Kairi Felt, Ülle Talihärm
24.–28. maini 2010 peeti Horvaatias Zadaris rahvusvaheline konverents “ LIDA 2010 – Libraries in the digital age” (“Raamatukogud digitaalajastul”). Viiepäevase ürituse ettekanded keskendusid kahele põhiteemale: digitaalne õpe (digital scolarship) ja digitaalpõlvkond (digital natives).

SÕNUMID

Õnnitleme: Jüri Järs – Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali tunnustuspreemia puhul
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital andis 2010. aasta algul tunnustuspreemia Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu direktorile Jüri Järsile.

Jaan Kross: luule on ihualastiolek juuliöö vihma käes - Ellen Arnover
24. mail tähistati Austraalias Thirlmere’i eesti külas lugemisaastat Jaan Krossi luulega

ARHIIV
2010 - 3, 2, 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1

2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2