ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2010 nr. 2 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2009 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

 

AVAVEERG

Kas lugemisaastal lugemist jätkub? - Ere Raag
Eesti raamatu juubeliaastat tähistav lugemisaasta kogub hoogu. Kahjuks ei ole lugemisaasta raamatukogudele täit rõõmu pakkuv, sest rahapuudusel jõuab raamatukogu lugemislauale aina vähem algupärast kirjandust. Komplekteerijad on omalt poolt teinud kõik, et vajalik raamat lugejani jõuaks: tellitakse läbimõeldumalt, ostetakse sooduspakkumistelt. Olukorda leevendaks raamatukogudele omaalgatuslik raamatute kinkimine. Toetust on kogumas ERÜ idee kutsuda lugejaid oma raamatukogule mõnd uudisteost kinkima – kampaania „Lugeja, toeta oma raamatukogu!“.

RAHVARAAMATUKOGU

2009. aasta rahvaraamatukogudes - Meeli Veskus
Ülevaate aluseks on maakondade ja linnade keskraamatukogude 2009. aasta aruanded.
Aasta oli raske ja raamatukogutöötajatele pingeid tekitav. Pidev teadmatus eelarve vähendamise ees, koondamise hirm, tööaja ja töötasu vähendamised – kõik see pani raamatukoguhoidjad raskete valikute ette kuidas korraldada lugejateenindus võimalikult paremal tasemel. Uute ideede käivitamise asemel tegeleti peamiselt traditsiooniliste tegevuste säilitamisega.

Lugejate rahulolu-uuring Jõgeva maakonnas - Sirje Undusk
Korraldasime lugejate ankeetküsitluse Jõgevamaa rahvaraamatukogudes, et saada teada lugejate hinnangut meie tööle, analüüsida oma tegevust ja rakendada saadud informatsiooni edaspidises töös. Huvitusime lugejate rahulolust teeninduskorralduse ja personaliga, informatsiooni hankimise viisi ning kirjanduse (žanrid, teemad, laadid) ja ajakirjanduse valikuga raamatukogudes. Vastajal oli võimalik kommenteerida raamatukogu töökorraldust ning teha ettepanekuid, milliseid teenuseid võiks raamatukogu veel pakkuda. Kuigi suhtumine raamatukogude tegevusse oli küllaltki positiivne, tulid välja ka nõrgad kohad, mida peaks edaspidi ümber korraldama.

Ida-Virumaal kuulatakse pop-rokki ja harrastatakse kepikõndi - Lea Rand
Ida-Virumaa raamatukogutöötajate kultuuritarbimise uuringus küsiti kus raamatukoguhoidja elab, mille vastu ta huvi tunneb ja millega vabal ajal tegeleb.

Tööjõuvahetus viib kaheks nädalaks teise keskkonda - Ene Riet
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed eestvedamisel toimuva tööjõuvahetusprogrammi kaudu organiseeritud tööjõuvahetuses osalesid ka Ida-Virumaa raamatukoguhoidjad. Tatjana Agafonova ja Alla Rõtova Kohtla-Järvelt töötasid Pärnus ning Natalja Jakovleva Jõhvist Rakveres. Ajakiri „Raamatukogu” küsis stažeerinuilt, mida nad tööjõuvahetusprogrammis nägid ja õppisid, vastuvõtjailt tahtsime aga teada, kuidas töö organiseeriti ning kas kasu oli märgata?

ARENDUSTEGEVUS

Raamatukogude info- ja kataloogisüsteem RIKS - Meelis Lilbok
Tarkvarast RIKS on saanud mahukas süsteem, mis vastab erinevate raamatukogude vajadustele. Programmi kasutab hetkel 322 raamatukogu, neist kuus maakonna keskraamatukogu koos külakogudega, lisaks eriala- ja kooliraamatukogud.

Programmi Urram kasutab üle eesti 450 raamatukogu - Kaitti Kattai
Omamaise raamatukoguprogrammi ideest on tänaseks kasvanud täiselujõus programm, mida täiustatakse pidevalt kliendi soovide järgi. Urrami praegune versioon kuulub Kultuuriministeeriumile, Urania rolliks on selle hooldus, täiendamine ja klienditoe pakkumine.

PANE TÄHELE!

Eesti Rahvuskultuuri Fondis nüüd ka allfond raamatukogunduse arendamiseks
23. veebruaril 2010 asutas Ivi Tingre Eesti Rahvuskultuuri Fondi (ERF) juurde omanimelise fondi eesmärgiga toetada raamatukogunduse arengut. Fondi stipendiumidele laekunud taotlused esitatakse läbivaatamiseks ERÜle, kelle ettepanekute alusel ERF nõukogu stipendiumid määrab.

Koguperenäitus “Kirjanik kohvriga” - Kairi Toomet
Eesti kirjanik Eduard Vilde, kelle sünnist möödus tänavu 4. märtsil 145 aastat, elas oma elust ligi 20 aastat võõrsil. Reisid on avaldanud mõju Vilde loomingule ja käekäigule.

LUGEMISAASTA 2010

Öölaenutusöö Haapsalu raamatukogu tänavas - Ilme Sepp
Haapsalus asuvad keskraamatukogu majad üle tänava, täiskasvanute teenindussaalid üle tee lastekirjanduse osakonnast. Öölaenutusöö sai alguse mõttest veeta kord ka üks õhtu oma uues ilusas raamatukogus. Öölaenutuse kõrval pakkusime lastele meisterdamist lugemise saatel, varjuteatrit raamatu põhjal improviseerides, tondijutte, täheteadust ja selle alaseid raamatuid ning kõige lõpuks – politsei külaskäiku ja lühiloengut ohutu liiklemise teemal pluss vajadusel laste koju transportimist.

Isukatele lugejatele erilisemalt ja teistmoodi. Lugemisaasta lugemisnädal Kiilis - Taie Saar
Kiili Raamatukogu Harjumaal korraldas koostöös teiste valla asutustega lugemisaasta puhul kontsentreeritud ja tiheda lugemisnädala, mis tipnes suure lugemispäevaga 17. märtsil.

PERSOON

Lasteteenindaja peab olema ka väheke lapsemeelne. Intervjuu Anne Kõrgega - Ene Riet
Anne Kõrge on töötanud Eesti Lastekirjanduse Keskuses alates 1982. aastast lastekirjanduse konsultandina lugejateeninduse alal. Ta on Eestis nõutud lektor ja juhtiv spetsialist lasteteeninduse alal. 2009. aastal valiti Anne aasta lasteraamatukoguhoidjaks.

ARVUSTUS

Oluline teatmeteos, mis võinuks olla veelgi parem - Mait Talts
Arvustus Rahvusraamatukogu poolt 2009. aastal kirjastatud Eesti retrospektiivse rahvusbibliograafia sarja kuuluvale väljaandele “Eesti perioodika 1941–1944 = Estnische Periodika 1941–1944 = Periodicals in Estonia 1941–1944 = Эстонская периодика 1941–1944”, mille on koostanud Külli Kaunissaar. Selle aasta algul anti kogumiku koostajale Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Tallinna Ülikooli raamatukogu poolt korraldatud, 2008–2009 ilmunud bibliograafiate võistluse auhind.

Arvustada udukogu? Sirje Tammoja koostatud Hando Runneli personaalbibliograafiast - Tiina Ritson
Arvustus Tartu Ülikooli Raamatukogu poolt 2008. aastal kirjastatud personaalbibliograafiale “Hando Runnel : bibliograafia 1963-2008”, mille koostas Sirje Tammoja. Selle aasta algul anti kogumiku koostajale Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Tallinna Ülikooli raamatukogu poolt korraldatud, 2008–2009 ilmunud bibliograafiate võistluse auhind.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Aasta- ja teenetepreemiad 2009 - Reet Olevsoo
Aastakoosolekul tehti teatavaks ja anti üle ERÜ aasta- ja teenetepreemiad. ERÜ aastapreemia 2009 vääris Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguterminoloogia juhtiv spetsialist, ERÜ terminoloogiatoimkonna sekretär Siiri Lauk. Erandkorras anti välja kaks teenetepreemiat. ERÜ teenetepreemia 2009 said Mare Nurmsalu, kes on olnud ligi 45 aastat Koigi raamatukogu juhataja, ning Anne Ainz, kes on aastakümneid aktiivselt tegelenud eesti retrospektiivse rahvusbibliograafiga.

Aastakoosolek - Ene Riet
Ülevaade 3. märtsil 2010 peetud ERÜ üldkoosolekust, kus anti ülevaade aruandeaasta jooksul tehtust ning tutvustati tulevikukava. Kutseühingusse kuulub 809 liiget.

Lugemise kaitsekõned - Ene Sööt
Ülevaade 3. märtsil 2010 toimunud kõnekoosolekust „Lugemise apoloogia“, mis eelnes traditsiooniliselt ERÜ aastakoosolekule. Lugemisaastal olid tuntud loomeinimesed tulnud jagama oma mõtteid lugemisest.

ERÜ aktiiv arutas päevaküsimusi - Reet Olevsoo
ERÜ juhatus korraldas 4. veebruaril 2010 väljasõiduseminari Haapsallu, et arutada kuidas hoida organisatsioon jätkusuutlikult toimivana, kõneleda lugemisaastast raamatukogudes ja muustki, mis südamel.

Bibliograafia ettekandepäev “ISE, ikka ISE!” - Aurika Kruus
Ettekandepäev “ISE, ikka ISE!” oli pühendatud Eesti artiklite andmebaasile ISE.

Bibliograafiaväljaannete võistlus 2008-2009
Bibliograafia auhinnale esitati seekord 11 aastatel 2008 ja 2009 ilmunud tööd. Auhind otsustati jagada kahe töö vahel. Parimaiks tunnistati Külli Kaunissaare koostatud “Eesti perioodika 1941-1944”ja Sirje Tammoja koostatud “ Hando Runnel : bibliograafia 1963-2008”. Bibliograafia auhinna üleandmisele järgnes ettekandepäev “ISE, ikka ISE!”.

KONVERENTSID & SEMINARID

Teadusraamatukogude talveseminar: kuidas edasi minna e-teenuste arendamises - Ruth Tammeorg
Ülevaade teadusraamatukogude talveseminarist Käärikul 16.-17. veebruarini 2010, kus räägiti pikemalt ELNET Konsortsiumi tegemistest ning e-arengutest Eesti teadusraamatukogudes.

SÕNUMID

Laureaadi diplom festivalilt “Russkoje slovo”
Õnnitleme!
Endel Annus – 90, kauaaegne EAR-i bibliograaf
Ellen-Dagmar Johannes – 80, kauaaegne VTTR-i patendiosakonna juhataja

 

ARHIIV
2010 - 1
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1

2002 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2