ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2010 nr. 1 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2009 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

 

AVAVEERG

Millist raamatukogu vajab teadusülikool? - Rein Vaikmäe
Informatsiooni hankimine, selle süstematiseerimine ja kättesaadavaks tegemine jääb kahtlemata raamatukogu üheks põhiülesandeks ka nüüd ja edaspidi, samuti selles kiiresti kasvavas infohulgas orienteeruma õpetamine. Arengud teadusmaailmas toovad aga raamatukogudele ka täiesti uusi ülesandeid, millest olulisemaiks on üliõpilastele teadusajakirjade hierarhias orienteerumise ning tsiteerimisindeksite, h-indeksite ja muude spetsiifiliste teadlase taset iseloomustavate näitajate tutvustamine ning noorte teadlaste nõustamine selles, millises elektroonilises teadusajakirjas oma artikleid avaldada.

TTÜR – 90
Per libros ad scientiam - Jüri Järs
Tehnikaülikooli raamatukogu sai mullu detsembris 90-aastaseks. Viimased 15 aastat on tulnud tegutseda alalises ruumipuuduses ja pidevalt kolides. Uue hoone ehitamine algas 2008. aasta veebruaris. Hoone valmis tähtajaks ning 2009. aasta juunis alustas raamatukogu sissekolimist. Nüüdseks on lugejaid teenindatud juba ligi viis kuud.

Hieronymuse kaitse all avati Tehnikaülikooli uus teabevaramu - Taimi Nurmiste
2009. aasta 11. novembril avati pidulikult Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu uus hoone. Raamatukogu tähtsust tänapäeva ühiskonnas rõhutas oma tervituskõnes president Toomas Hendrik Ilves. R ektor Peep Sürje hindas oma sõnavõtus kõrgelt uue raamatukogu kõrgtehnoloogilist ilmet ja sisustust.Lindi asemel lõigati lahti külalisraamatu avalehed.

Uues majas sujub töö hästi - Tuuliki Tõiste
Tehnikaülikooli Raamatukogu uus hoone on lugejatele avatud 2009. aasta septembri algusest. Raamatukogu teenindusosakonna juhataja annab ülevaate sellest, mis on praeguseks teeninduse korraldamise plaanidest teostatud. Lugejate käsutuses on hoone neli korrust, kus on võimalik töötada teavikutega avakogudest ja hoidlatest ning kasutada elektroonilisi ressursse. Töösse on rakendatud seadmed, mis annavad külastajale võimaluse end ise teenindada. Igal korrusel abistavad lugejat infokioskid ja infoekraanid.

TEADUSRAAMATUKOGU

Elektrooniline teadusinformatsioon ülikooliraamatukogudes: finantseerimine, kasutamine, kulud - Kate-Riin Kont
Artiklis analüüsitakse (elektroonilise) teadusinformatsiooni finantseerimist, kasutamist ja kulusid Eesti kolme suurema ülikooliraamatukogu – Tartu Ülikooli Raamatukogu, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu kontekstis ajavahemikul 2004–2008.

Õpikeskkond ja raamatukoguhoidja uuenenud roll - Sille Plaksi
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite ning uute koolitusvormide ja -meetodite rakendamine on kaasa toonud kõrgkooli õpikeskkonna uuenemise. Selleks et täita oma kohustust õppetegevuse toetajana, peab raamatukogudel olema ülevaade ülikooli õpikeskkonnas tehtud muudatustest.

ÜKS KÜSIMUS

Miks lõpetati Rahvusraamatukogus maakonnalehtede bibliografeerimine ja kajastamine ISE-s?
Vastab Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo

ARENDUSTEGEVUS

Kasutajakoolitus Tallinna Keskraamatukogus - Kaie Holm
Rahvaraamatukogude ühe põhiülesande – tagada vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile – täitmine ei ole võimalik, kui elanikel arvutikasutamise ja internetist info otsimise oskus puudub või on kehval järjel. Seepärast on raamatukoguhoidja ülesannete hulgast varasemast olulisemaks tõusnud õpetaja ja juhendaja roll, ja seda laiemalt kui raamatukogu andmebaaside ja kataloogide kasutamise õpetamine. Tallinna Keskraamatukogu eesmärk on arendada oma teenuseid lähtuvalt sellest, mida meie kasutaja vajab, et olla ühiskonna aktiivne liige ja eluga rahul. Meie raamatukoguhoidjad hindavad, et koolitajana saadud kogemused on rikastanud nende oskusi oma teiste igapäevaste ülesannete täitmiseks.

PERSOON

Vajame enam initsiatiivikust ja ühistööd. Intervjuu Marje Tamrega - Ene Riet
Tallinna Ülikooli Akadeemilise raamatukogu kogude arenduse osakonna juhataja stažeeris kolm kuud USA-s Yale’i ülikooli raamatukogus. Intervjuus annab ta ülevaate sellest, kuidas ta sinna sattus, kus töötas ja mida nägi ning kuulis. Ta iseloomustab Yale’i ülikooli raamatukogu struktuuri ja töökorraldust ning täienduskoolituse ja karjäärisüsteemi tuues välja järeletegemist vääriva.

RAAMATULUGU

Bibliofiiliast raamatuteaduse kontekstis - Mait Talts
Bibliofiilia kõige kesksemad komponendid – raamatute kogumine ja uurimine – peaksid ju üksteist vastastikku toetama, kuid seejuures võivad rõhuasetused olla teinekord erinevad ja üsna sageli see nii ongi, mis omakorda võib olla erinevate arusaamade põhjustajaks.
Eesti tõsimeelse bibliofiili jaoks on kõige olulisem isiklik haruldase trükise otsimise ja omandamise room. Samal ajal on mujal maailmas jõutud arusaamale, et bibliofiil (ka selle sõna kitsamas mõistes) ei pea omama raamatuid, mida ta uurib või armastab. Ka meie bibliofiilidelt võiks oodata senisest veelgi selgemat omapoolset panust Eesti raamatuajaloo uurimisse.

LUGEMISAASTA 2010

Lugemisaasta sündmuste juurde juhatab veebileht
Lühiülevaade, mis on lugemisaasta ja kust selle kohta infot saab.

Lugemisaasta 2010 algas raamatukingitusega - Elle Veermäe
Kirjastus SE&JS saatis jaanuari algul 300 Eesti rahvaraamatukogule ja 200 kooliraamatukogule autor Fred Ise soovil kingitusena tema teose “Tuule tiivul”.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Meie kultuurihoidjad hindavad püsiväärtusi - Tiiu Kaare
Ülevaade 30. oktoobril 2009 peetud maaraamatukoguhoidja päevast Avinurmes, kus lisaks ettekannete kuulamisele tutvustati ja tunnustati parimaid maaraamatukoguhoidjaid.

Parem teha vähe, aga hästi ja lõpuni, kui palju ja poolikult - Jaanus Kõuts
Ülevaade 16. novembril 2009 toimunud ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni teabepäevast “Kooliraamatukogu areng keerulistel aegadel”.

KONVERENTSID & SEMINARID

Uudsed oskuskeele teemad väärinuksid mitut väitluspäeva - Siiri Lauk
Neljandat aastat peeti Rahvusraamatukogus oskuskeeleseminari (12. novembril 2009), korraldajateks taas RR-i teadus- ja arenduskeskus ning ERÜ terminoloogiatoimkond.

SÕNUMID

Tallinna KRK lugejaks ID-kaardiga - Kaie Holm
16. detsembrist 2009 alustati Tallinna Keskraamatukogus lugejaks registreerimist isikutunnistusega. Lugejad, kes eelistavad kasutada ainult isikutunnistust, võivad raamatukogukaardi kehtivuse tühistada ja end isikutunnistusega raamatukogus ümber vormistada.

“Raamatukogu aastasisukord 2009

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse erialal 2009. aastal kaitstud diplomi- ja lõputööd - Lembe Lahtmaa

 

ARHIIV
2009 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
-
6, 5, 4, 3, 2, 1

2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2