ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2009 nr. 6 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2009 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

 

AVAVEERG

E-raamatukogu tuleb pika sammuga - Janne Andresoo
Äsja valminud Rahvusraamatukogu lähiaastate strateegia seab eesmärgiks tavaraamatukogu ja e-raamatukogu funktsioonide liitmise. Uue aasta algul veebis avanev otsinguportaal liidab ühte kõik RR-i ressursid. Ulatuslikuma arendustegevusena on käimas autoriseeritud juurdepääsu loomine nii otsinguportaalile kui digiarhiivile DIGAR ning RR-i uue veebisaidi loomine, mille keskmes on e-raamatukogu ja e-teenused.

E-RAAMATUKOGU

Rahvusraamatukogu e-raamatukogu portaal - Kristina Rood
Ülevaade Rahvusraamatukogu e-raamatukogu portaali loomisest, selle sisust ja otsinguvõimalustest.

Raamatukokku toasusse jalast võtmata ehk Lugejate meelest parim infoportaal - Kai Idarand
Rahvusraamatukogu tegi 2009. aasta esimeses pooles lugejauuringu, et selgitada välja, milline peaks lugejate arvates olema integreeritud otsingusüsteemiga e-raamatukogu portaal. Lugejauuringu eesmärgiks seati võimalikult kasutajasõbraliku otsingukeskkonna loomine, kiire, mugav ja inforikas veebilahendus.
21 rahvusraamatukogu sihtgruppi kuuluvat autoriteetset spetsialisti vastasid ekspertidena küsimustikule, milles uuriti nende infootsingu harjumusi, eelistusi ja soove. Vastused on portaali loojatele ideede allikaks ja lähtepunktiks parima disaini ning otsingumootoriga infoportaali loomisel, e-teenuste arendamisel, autentimisküsimustes, tagasiside korraldamisel jm.

Blogid Rapla maakonna rahvaraamatukogudes - Maie Jakobson
Pärast mitmeid blogikoolitusi on 14 Raplamaa rahvaraamatukogul 2009. aasta oktoobri seisuga oma blogi. Kui raamatukogul pole vahendeid ja võimalust oma veebisaidi loomiseks, siis võib seda asendada blogi. Kirjutises antakse juhiseid, millest alustada ning kuidas blogi pidada. Saame ka teada, mida arvavad Rapla maakonna raamatukoguhoidjad blogist ja blogi pidamisest?

ARENDUSTEGEVUS

Uued tulemuslikkuse hindamise mõõtmismeetodid ja indikaatorid - Anu Nuut
Uueks suunaks on märksa laiem digitaalse keskkonna uurimine. Kogutakse statistikat digikogude kohta, hinnatakse digitaalraamatukogu teenuseid ja ressursse. Antakse ülevaade digitaalraamatukogu mõõtmismeetodite ja tulemusindikaatorite alasest projektist COUNTER, mille eesmärk on võrgupõhiste teenuste mõõdikute väljatöötamine, veebisaitide ja võrgu statistika mõõtmine. Tuuakse ära tulemusindikaatorid rahvusraamatukogudele.

SAAGEM TUTTAVAKS!

Õpikeskuseks kujunemise lugu: Tallinna Majanduskooli raamatukogu - Helle Sommer ja Heli Priimets
Tallinna Majanduskooli raamatukogu on läbi teinud pika ja keerulise arengutee, kuid alles viimasel kümnendil on ta saanud õppeprotsessi lahutamatuks osaks. Artiklis antakse ülevaade103 aastase kooli ja raamatukogu ajaloost, murrangust raamatukogu arengus kui 2000. aastal võeti tööle eriharidusega raamatukogu juhataja ning toimivaks raamatukoguks muutumisest aastatel 2005 – 2009.

PANE TÄHELE!

Kutsega raamatukoguhoidjate pere sai täiendust - Reet Olevsoo
ERÜ kutsekomisjon omistas 9. oktoobril 2009 raamatukoguhoidja III kutseastme 63 raamatukoguhoidjale ning raamatukoguhoidja IV kutseastme 30 raamatukoguhoidjale.

Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi lõpetajad 2009. aastal.
Lõpetajate nimekiri ja magistritööde teemad.

PERSOON

Kõige südamelähedasem on mulle kataloogimistöö Ene Rieti intervjuu - Kadri Thalströmiga
Kadri Thalström on lõpetanud Tartu ülikooli inglise filoloogina. Pärast Rootsi elama asumist õppis ta Boråsi körgkoolis raamatukogundust. 1985. aastast tänaseni töötab Kadri Rootsi Riigipäeva raamatukogus (Riksdagsbiblioteket). Tema igapäevategemistest pikemalt juttu teemegi.

ARVUSTUS

Kvaliteedi uuringutest kvaliteediseireni - Elviine Uverskaja
Arvustus Eesti Rahvusraamatukogu toimetisele „Teenuse kvaliteet – raamatukogutöö tulemuslikkuse näitaja” (2009), mille artiklid kajastavad aastail 2004-2006 Eesti teadusraamatukogudes ning Tartu ja Tallinna Ülikoolis läbi viidud raamatukogutöö efektiivsuse ja teenuste kvaliteedi uuringuid.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Raamatukogupäevade avamine ja raamatukoguhoidjate mälumäng - Reet Olevsoo
Raamatukogupäevade pidulik avamine toimus Tartu Ülikooli Raamatukogus 20. oktoobril. Samal päeval peeti ka raamatukoguhoidjate mälumäng, mille võitis Tartu Linnaraamatukogu esimene võistkond koosseisus Piret Kiivit, Tiina Tarik ja Kaja Klement.

Võistluse "Infootsing internetist 2009" võitis taas Krista Lepik - Krõõt Kaljusto-Munck
Eelvoorust edasi pääsenud võistlesid parima infootsija tiitlile 28. oktoobril Tartu Linnaraamatukogus toimunud lõppvõistlusel, kus võistlejad pidid 15 küsimusele vastused leidma kahe tunni jooksul.

Uut teadus- ja erialaraamatukogudes - Sirje Turta
22. oktoobril toimus Tallinna Tehnikakõrgkoolis II teadus- ja erialaraamatukogu päev. Kuulati ettekandeid ja kuulutati välja auhinna „Teadus- ja erialaraamatukogu aasta tegu“ saajad. Aasta tegu 2009 teadusraamatukogus on Eesti märksõnastiku valmimine. Erialaraamatukogu aasta tegu 2009 auhinna sai Tartu Ülikooli kolmekümmend viit erialaraamatukogu ühendav võrk.

ERÜ juhatuse tunnustused 2009
Aasta lasteraamatukoguhoidja 2009 – Anne Kõrge, aasta kooliraamatukoguhoidja 2009 – Eve Rahkema, aasta maaraamatukoguhoidja 2009 – Eva Pukk, Heli Nigul, Anne Aunap, Ulvi Praks, Ulvi Põhako, Sirje Reinula, Helve Sreiberg, Liivia Koolme , Helve Lehtmaa, Sirje Tarvis, Toivo Ärtis, Evi Pikas, Mare Torim, Aili Valb.

Alustagem naeratusest! Kõnekoosolek RR-is - Ene Riet
Rahvusraamatukogus algasid selleaastased üle-eestilised raamatukogupäevad 20. oktoobril kõnekoosolekuga, kus räägiti raamatukoguteenuse kvaliteediküsimustest ja esitleti 2009. aastal ilmunud Eesti Rahvusraamatukogu toimetisi „Teenuse kvaliteet – raamatukogutöö tulemuslikkuse näitaja”.

KONVERENTSID & SEMINARID

Raamatukogud kujundavad suhtumist - Maire Killar ja Priit Kasepalu
Tänavu märgiti kogu maailmas pimedate punktkirja looja, prantslase Louis Braille 200. sünniaastapäeva. Osana Eesti üritustesarjast “Braille 200” oli Viljandi Linnaraamatukogus avatud näitus ja toimus nägemispuudega lugejate konverents.

Mõttetalgud mõisas: seminar digitaalsest kultuuripärandist - Toomas Schvak
Ülevaade 18.-19. augustini 2009 toimunud teadusraamatukogude suveseminarist „Kultuuripärandi digitaalse säilitamise korraldamine“, kus lisaks raamatukogudele olid esindatud Eesti Rahvusringhääling, arhiivid ja muuseumid.

LIBER 2009 - Mihkel Volt
Ülevaade Euroopa Teadusraamatukogude Liidu aastakonverentsist „Innovatsioon koostöö kaudu”, mis toimus tänavu 30. juunist 3. juulini Toulouse’is Prantsusmaal.

Digiteerimise tulevikku arutati Haagis - LIBER-EBLIDA seminarist - Mihkel Reial
19.-21. oktoobrini toimus Haagis 2. LIBER-EBLIDA seminar digiteerimisest Euroopa raamatukogudes. Selle aasta sügisest esindab EBLIDA-s Eestit ELNET Konsortsium, kes lähetas mind sellel osalema.

SÕNUMID

Ilmunud on Tartu Ülikooli Raamatukogu kalender 2010 - Mare Rand
Kauneid vaateid raamatukogu väärtuslikest varadest koos kultuuri- ja teaduslooliste kommentaaridega.

Aleksander Sibula stpendium 2009 - Kaie Holm
Tallinna Keskraamatukogu andis 6. novembril 2009 üle käesoleva aasta Aleksander Sibula stipendiumi Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi kolmanda kursuse bakalaureuseõppe üliõpilasele Stiina Sillale. Stipendium anti üle Aleksander Sibulale pühendatud erialapäeval, mille seekordseks teemaks oli „Turvaline internet ja kaitstud isikuandmed raamatukogus“.

„Eesti rahvarõivas sõnas ja pildis” nüüd kalendrina - Õnne Mets
Eesti Rahvusraamatukogu 2010. aasta kalender tutvustab eestlaste rõivastust ja selle muutumist ajas.

 

ARHIIV
2009 - 5, 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
-
6, 5, 4, 3, 2, 1

2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2