ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
| English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2009 nr. 5 | Eesti artiklite andmebaas ISE |
| Ajakiri Raamatukogu 2004-2009 DIGARis | Ajakiri Raamatukogu 1923-1940 DIGARis |

 

AVAVEERG

Kusagil on piir, millest allpool enam toimida ei saa - Tiina Talvet
Arutlus rahvaraamatukogude probleemidest majanduslanguse ajal ja kuidas neid lahendada. Kõige murettekitavam on komplekteerimine – vähenenud on riigi toetus, ka paljud omavalitsused on raamatukogudele vähem raha eraldanud.

RAHVARAAMATUKOGU

Roosna-Alliku aastatepikkused traditsioonid püsivad elujõus - Viktoria Saarsalu
2009. aasta oktoobris tähistab Roosna-Alliku vallaraamatukogu Järvamaal 125. sünnipäeva.
Kirjutises antakse ülevaade raamatukogu ajaloost ja traditsioonidest. 1974. aastast on raamatukogu juhatanud artikli autor, kes on ka paljude traditsioonide algataja.

Juhtub ka nii… Koigi raamatukogu – 90 (või hoopis 102? ) - Mare Nurmsalu, Pille-Riin Kranich
Seniste andmete põhjal oli Koigi raamatukogu asutatud 1919. aastal. Aastapäeva tähistamiseks Eesti Riigiarhiivist lisamaterjali otsides leidsid raamatukoguhoidjad tõendeid, et tegelikult on raamatukogu asutatud juba 12 aastat varem. Seega tuleb tänavu tähistada ka 102 tegevusaastat. Kirjutises iseloomustatakse raamatukogu minevikku ja tänapäeva. Lisatud on ka arvamus Koigi raamatukogust Järvamaa Keskraamatukogu pilgu läbi.

Koeru kandis on tugev kultuuripõhi - Ly Vihtol
Koeru raamatukogu Järvamaal tähistab 23. oktoobril oma 100. aastapäeva. Kirjutises antakse ülevaade raamatukogu tegutsemisest nii minevikus kui praegu endiste ja praeguste raamatukoguhoidjate pilgu läbi. Sõna saavad ka Järvamaa Keskraamatukogu direktor ja Koeru vallavanem.

Katariina Jee käis Soomes raamatukogubussipäevadel - Triinu Seppam
Iga kahe aasta tagant toimuvad Soomes raamatukogubussipäevad. Tänavu 13.–15. augustini Haminas peetud raamatukogubussipäevadel oli osalejaid 156. Kohal oli ka Tallinna Keskraamatukogu raamatukogubuss Katarina Jee. Saame ülevaate kolmel päeval peetud ettekandeis käsitletud probleemidest ning parima raamatukogubussi valmistest. Võistlusel osales ka Katarina Jee, kes jäi jagama 3.-4. kohta.

Mida meil on Taanilt õppida - Tiina Kriisa
Aprillis avanes Lääne-Virumaa raamatukoguhoidjatel võimalus – tänu Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule, kes toetas rahaliselt, ning Taani Instituudile, kes aitas reisi kokku panna ja korraldada –, sõita Taani ja näha oma silmaga sealseid edumeelseid raamatukogusid. Artiklis antakse lühiülevaade Taani raamatukogundusest, iseloomustatakse huvitavamaid raamatukogusid ning tuuakse välja ka järeletegemist vääriv.

PERSOON

Soomes ollakse rohkem uutele tuultele valla. Intervjuu Tiina Rinta-Jouppiga - Ene Riet
Soomes elav eestlane Tiina Rinta-Jouppi õpib kolmandat aastat Seinäjoe ametikõrgkoolis (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki Universty of Applied Sciences) raamatukogundust ja infoteenuseid. Sel suvel oli ta mitu kuud praktikal Pärnu Keskraamatukogus. Tiina on Soomes elanud kuus aastat, enne õppima asumist oli ta tegev reklaami alal ja kalendreid kirjastava väikefirma tegevjuhina.

ERIALAKEEL

Õige terminikasutus – loomusund või tüütu norm? - Siiri Lauk
Arutlus teemal, mis on terminoloogia, kes seda peaks looma, kes kasutama, ning ka korrastatud terminite vajalikkusest üldse.

UUSI RAAMATUID

Raamatukoguvaim Põhja- ja Baltimaades - Tiiu Reimo
Selle aasta augusti lõpus sai valmis ingliskeelne artiklikogumik rahvaraamatukogude ajaloolisest arengust Põhjamaades ja Balti riikides pealkirjaga „Library Spirit in the Nordic and Baltic Countries. Historical Perspectives“ (Raamatukoguvaim Põhja- ja Baltimaades: ajalooline ülevaade). Kogumiku 15 artiklit annavad ülevaate rahvaraamatukogude loomisest ja tegevusest ulatuslikul alal Gröönimaast Leeduni. Teos pakub huvitavat ja võrdlusi võimaldavat materjali rahvaraamatukogude kohta. Raamat Eestis müügile ei tule.

RAAMATULUGU

Avaldamata teatmeteoseid - Margit Parts
Kuidas ja millistel põhimõtetel koostati Eestis 1930. aastail eluloolisi teatmeteoseid? Vaatluse all on ilmumata jäänud ja seni uurimata väljaanded “Eesti avalikud tegelased” (2. trükk) ja “Eestis töötavate arstide biograafiline leksikon”.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Arengu eeldus on huvi - Vaike Kurel
Ülevaade kooliraamatukoguhoidjate suveseminarist Raplas 12.–14. augustini 2009 “Kooliraamatukogu õpilase õpioskuste arengu toetajana”.

Lasteraamatukoguhoidjad arutasid omi asju - Ülle Rüütel
16. septembril peeti Haapsalus lasteraamatukoguhoidjate päeva. Esimest korda valis ERÜ välja aasta lasteraamatukoguhoidja, kelleks on nüüd Eesti Lastekirjanduse Keskuse lastekirjanduse konsultant lugejateeninduse alal Anne Kõrge.

IFLA ITAALIAS

Tulevik lähtub kultuuripärandist - Ene Riet
Ülevaade 23.–28. augustini Itaalias Milanos peetud IFLA 75. aastakonverentsist “Raamatukogud loovad kultuuripärandist lähtuvalt alternatiivset tulevikku” (Libraries create futures: building on cultural heritage). Lühiülevaade ka Itaalia raamatukogundusest.

Maailm muutub nagunii – olge valmis! - Külli Solo
Ülevaade 19.–20. augustini toimus Itaalias Firenzes IFLA 2009 eelkonverentsist „Emerging trends in technology: libraries between Web 2.0, semantic web and search technology” ehk kuidas raamatukogud lähevad kaasa uute trendidega, mis on seotud nii sotsiaalse kui semantilise veebi ja uute otsitehnoloogiatega.

Missuguseid teenuseid pakutakse maailmas vaegnägijaile - Marja Kivihall
Ülevaade 17.–20. augustini peetud IFLA tavakirjas teksti lugemist takistava puudega inimestele teenust pakkuvate raamatukogude sektsiooni (Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section) konverentsist “Inimesed, rahvaraamatukogud, kirjastajad” (People, Public Libraries, Publishers).

Vaateid IFLA 2009 konverentsi näitusealalt ja suvekuumast Milanost - Rita Enna

Esmakordne IFLA-kogemus ja töö konverentsi näitusealas oli seotud Rahvusraamatukogu osalemisega digiteerimisteenuse projektis EOD.

KONVERENTSID&SEMINARID

Uued muljed aitavad siinset teise pilguga vaadata - Vaiko Sepper
Ülevaade 13.-16. maini 2009 Helsingis ja Turus toimunud Soome–Šoti–Eesti ühiskonverentsist “Uuenduste ellurakendamine – uued teenuse osutamise kontseptsioonid” (Twin Cities: Innovation into Practice – New Service Concepts). Kirjutises iseloomustatakse Soome, Šotimaa ja Eesti raamatukogunduse suundumusi ning kirjeldatakse Soomes nähtud raamatukogusid.

Koht linnaruumis 21. sajandil - Krista Talvi
Ülevaade Pärnus 4.–6. augustini 2009 toimunud rahvaraamatukogude suveseminarist, kus käsitleti raamatukogu kohta linnaruumis.

SÕNUMID

ELNET Konsortsiumi esimeheks valiti TÜ Raamatukogu direktor Martin Hallik
MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi ELNET uueks esimeheks valiti Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Martin Hallik. Tema sõnul on ELNET Konsortsiumi juhatuse eesmärk hetkel läbi rääkida Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et konsortsiumi osalistele säiliks varustatus teadusandmebaaside litsentsidega vähemalt senises ulatuses.

Eesti raamatukogud osalevad EBLIDA tegevuses - Mare-Nelli Ilus
Käesoleva aasta augustis astus EBLIDA liikmeks ELNET Konsortsium, seni Eestist ainukesena. Tegemist on sõltumatu valitsusvälise mittetulundusliku katusorganisatsiooniga Euroopa raamatukogu-, informatsiooni-, dokumentatsiooni- ja arhiiviassotsiatsioonidele ning institutsioonidele. Organisatsioonil on liikmeid 34 riigist, valdavalt Euroopast.

Andres Kollist teadusraamatukogude nõukogu esimeheks
8. septembril 2009 valis teadusraamatukogude nõukogu oma uueks esimeheks Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktori Andres Kollisti.

MÄLESTAME

Maive Triipan (04.01.1942–10.09.2009)
Eesti NSV Teadusliku Raamatukogu (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu) direktor 1984. aasta jaanuarist kuni 1998. aasta jaanuarini.

 

ARHIIV
2009 - 4, 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
-
6, 5, 4, 3, 2, 1

2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2