ajakirja Raamatukogu logo Väljaandjad:
2009 | English |
Ilmub 6 korda aastas
Aadress: 15189 Tallinn Tõnismägi 2 Eesti Rahvusraamatukogu, "Raamatukogu" toimetus
tel. (372) 630 7167 faks (372) 631 1410, e-post ajakiri@nlib.ee

2009 nr. 4 | ISE | DIGAR | Ajakirja ARHIIV |

 

AVAVEERG

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing innovatsiooniaastal - Katre Riisalu
Käesoleva aasta mais peeti ERÜ juhatuse laiendatud istung, et arutada ERÜ oleviku ja tuleviku üle. Arutati, kuidas muuta organisatsiooni efektiivsemaks ja atraktiivsemaks. Juunis kogunenud juhatus tõi arutelul selgunu alusel välja lähituleviku jaoks olulisemad teemad ja tegevused, mille hulgas näiteks nii kodulehe täiustamine kui ka noortesektsiooni loomine.

TEADUSRAAMATUKOGU

Kibe kolimine Mustamäel - Taimi Nurmiste
Käesoleva aasta juunis andsid ehitajad Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu uue hoone raamatukogule üle. Kirjutises antakse ülevaade kolimise käigust kolimist korraldanud (korraldavate) raamatukogutöötajate pilgu läbi. Töötajaile meeldib arhitektuuriliselt ainulaadne maja, mille uutes tingimustes loodetakse lugejaile pakkuda uusi, nende ootustele ja vajadustele vastavaid teenuseid.

SAAGEM TUTTAVAKS!

Kadriorust leiate pargiraamatukogu - Ene Tamsalu
2006. aasta juulis, Kadrioru pargi 289. sünnipäeval avas uksed pargi väike erialaraamatukogu, mille loomiseks andis tõuke Soome maastikuarhitektuuri professori Tuula Maria Merivuori (1947-2000) poolt Kadrioru Pargile pärandatud erialaraamatukogu. Raamatukogu kogu on leitav aadressil www.lugeja.ee

ARENDUSTEGEVUS

Uued raamatukogu- ja infoteenuste efektiivsuse hindamise kuluarvestusmeetodid - Kate-Riin Kont
Autor keskendub tegevuspõhise kuluarvestuse ja ajakäituriga tegevuspõhise kuluarvestuse metoodikate tutvustamisele ja rakendamise võimalustele raamatukogu- ja infoteenuste juhtimisel.

Fondid kirjastustegevuse toetajana - Liina Kukkur
Eesti Kultuurkapitali, Tartu Kultuurkapitali, Eesti Rahvuskultuuri Fondi ja Avatud Eesti Fondi võib pidada suurimateks ja olulisimateks eesti kultuuri toetajateks, sest nad rahastavad eraldatavate stipendiumide abil eesti kultuurile oluliste raamatute väljaandmist. Artiklis analüüsitakse nende fondide tegevust kirjastamise toetajaina aastail 2004-2007.

Meeskonnatöö rakendamise võimalusi. IV - Merike Poljakov
Mitmeosalise artikli neljandas ja ühtlasi viimases osas antakse ülevaade meeskonnatöö oskuste arendamisest koolituse teel. Samuti tehakse kokkuvõtted uuringust ning antakse soovitused meekonnatöö rakendamiseks Eesti raamatukogudes.

PANE TÄHELE!

Raamatukogude statistika ja standardimise uued suunad - Anu Nuut
Ülevaade viimaste aastate tihenenud koostöö Rahvusvahelise Standardimise Organisatsiooni (ISO) ja Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liidu (IFLA) vahel, mille eesmärgiks on luua uus ülemaailmne raamatukogustatistika andmebaas, välja töötada raamatukogude tulemuslikkuse hindamise meetodid ja ette valmistada raamatukogustandardid.

RAAMATUKOGUD VÄLISMAAL

Nice’i sümbol on kandilise pea raamatukogu - Külli Kaunissaar
Ülevaade prantsuse lennuka arhitektimõtte tulemusest – kandilise pea kujulisest Nice’i linnaraamatukogust ( BMVR Bibliothéque Municipale à Vocation Régionale – Nice). Kuubis paikneb raamatukogu administratsioon, hoidlad-lugemissaalid asetsevad ühises kultuurikompleksis – kandilise pea ja moodsa kunsti muuseumi vahelises hoones. Kogu kompleks on rajatud linnast läbi voolavale jõele, mis voolab hoonete ja sõidutee all, andes vett väljakul laiuvaile ja kompleksi külgedel asetsevatele purskkaevudele.
See Nice’is asuv raamatukogu moodustab ühise süsteemi teiste linna raamatukogude ja muusikakogudega (kokku 11) ning kannab mälestuseks Louis Nucéra nime: la bibliothéque Louis Nucéra. Nice’is sündinud prantsuse kirjanik ja ajakirjanik Louis Nucéra elas aastatel 1928–2000.

PERSOON

Ma ei tunne, et oleksin Eestist väga kaugel. Intervjuu Frankfurdis töötava eesti raamatukoguhoidja Liina Grossiga - Ene Riet
Liina Gross on lõpetanud Tallinna Ülikooli Infoteaduste osakonna magistrantuuri 2005. aastal. Aastail 1998-2002 töötas ta Eesti Rahvusraamatukogus. On olnud ametis ka Luksemburgis Euroopa Liidu Väljaannete Talituse juures. Nüüd juba pea viis aastat elab Liina Saksamaal Frankfurdis, kus töötab Euroopa Keskpanga raamatukogus.

RAAMATULUGU

Mõni sõna kääbusraamatutest - Mait Talts
Kääbusraamatud – mini-, miniatuur-, koolibri- või liliputraamatud – on omanäolised kultuurikandjad, mille puhul taotluslikult väikesed mõõtmed on otseselt mõjutanud nii sisu kui ka tehnilist teostust. Ajalooliselt olid kääbusraamatud raamatute tegijatele üheks ametioskuste demonstreerimise vahendiks ning sageli on see ka tänapäeval nii.
Artiklis antakse ülevaade nii maailma kui Eesti kääbusraamatute ajaloost ning räägitakse tänapäeva eesti kääbusraamatuist ja väikseimaist Eestis asuvaist raamatuist.

ARVUSTUS

Kuldne raamat kuldse sisuga - Maare Kümnik
Arvustus Eesti Kirjandusmuuseumi 100. juubelile pühendatud väljaandele “Varamu lummuses” (2009). Arvustaja kirjutab, et raamatus on “populaarses laadis, lihtsas ja selges eesti keeles esitatu arhiivraamatukogu ajaloo, tema pühendunud inimeste töö ja tegevuse ning seal talletatava vaimuvara kohta”.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Maaraamatukogude seminar Harjumaal Kurtnas - Maris Paas
XVIII ERÜ maaraamatukogude sektsiooni suvelaager toimus 29. juunist 1. juulini Harjumaal Kurtnas. Suvelaagrit läbiv teema oli “Maaraamatukogude tulevik majanduslikult keeruliselajal” ja räägiti erinevatest raamatukogusid puututavatest probleemidest masu ajal.

Päevakorral - Katre Riisalu
Lühiülevaade hetkel olulisemast ERÜ tegevuses.

KONVERENTSID & SEMINARID

Käärikul räägiti mäluasutuste koostööst ja infosüsteemide koostöövõimest - Riin Olonen
4.–5. märtsil toimus Käärikul teadusraamatukogude talveseminar, kus sel aastal keskenduti e-raamatukogu arendamise teemadele.

SÕNUMID

Infoteaduste saal kuulub meile kõigile - Kai Idarand
2008. aastal mõõdeti RR-is lugejate rahulolu infoteaduste saali kogu ja teenindusega. Saalis ja mitmesugustel raamatukogunduslikel ja kutsekoolituse üritustel saadi 58 täidetud ankeeti. Küsitlustulemustest võib järeldada, et erialateabe kasutamine infoteaduste saali näitel on rahuldav.

Käivitus e-raamatu projekt - Õnne Mets
Ülevaade maikuus Eesti Rahvusraamatukogus käivitunud teenusest E-books on Demand (EOD) ehk telli e-raamat. See on 13 Euroopa raamatukogu poolt ühiselt loodud teenus, millega tehakse autoriõiguse alt vabad raamatud lugeja tellimuse alusel digitaalsena kättesaadavaks.

EuropeanaTravel viib digitaalselt reisima - Toomas Schvak
1. mail 2009 alguse saanud EuropeanaTravel projekti objektiks on reisimise, turismi, migratsiooni ja kohaajalooga seotud kogud. Projekti alla on koondunud 17 rahvus- ja ülikooliraamatukogu üle Euroopa. Eesti Rahvusraamatukogul on projekti raames kavas digiteerida 8000 enne Teist maailmasõda ilmunud vaatepostkaarti, mis illustreerivad kultuuri- ja arhitektuurimälestiste, samuti mitmete asumite muutumist ajas.

ARHIIV
2009 - 3, 2, 1
2008 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2007 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2006 - 6, 5, 4, 3, 2, 1

2005 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2004 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2003 -
6, 5, 4, 3, 2, 1
2002
-
6, 5, 4, 3, 2, 1

2001 - 6, 5, 4, 3, 2, 1
2000
- 6, 5, 4, 3, 2, 1
1999 - 6, 5, 4, 3, 2